Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
24/08/2011

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: Καταστροφή του υγρότοπου του Αγ. Μάμα, ενταγμένου στο Δίκτυο Natura 2000, από τη λειτουργία παράνομων παραλιακών μπαρ

Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών - Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Οικονομικών - Προστασίας του Πολίτη

Ο δήμος Νέας Προποντίδας διενεργεί κάθε χρόνο δημοπράτηση για την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή του υγρότοπου του Αγ. Μάμα για να τοποθετηθούν ομπρέλες και ξαπλώστρες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και την με αριθμ.  1038460/2439/Β0010 απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 792 Β΄/29-4-2009), που αφορά στην παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Αʼ Βαθμού. Φέτος στην εν λόγω περιοχή με τη με αριθμ.ΑΔΑ:  57/2011 προχώρησε στην εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού σε 23 συνολικά εκμισθωτές. 

Πολίτες της περιοχής καθώς επίσης και οικολογικές οργανώσεις καταγγέλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες με αναφορές και έγγραφα ότι στην περιοχή, η οποία υπάγεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, λειτουργούν παράνομα και χωρίς άδεια τουλάχιστον 13 παραλιακά μπαρ (beach bar) στα οποία διαπιστώνεται σωρεία παραβάσεων με την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού μόνιμων κατασκευών, όπως κιόσκια, διαφημιστικές πινακίδες, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα έως και βαγόνι τρένου, το οποίο εδώ και χρόνια λειτουργεί ως μπαρ σε δημόσια έκταση, και αντίκειται ειδικά στη νομοθεσία που προστατεύει περιοχές ειδικής προστασίας φυσικού περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως οι εκμισθωτές της χρήσης του αιγιαλού προβαίνουν σε διαμορφώσεις του χώρου με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων με σκοπό τη μεταφορά και στρώσιμο άμμου, ισοπέδωση του μέρους, μέχρι και στρώσιμο κροκάλας για τη δημιουργία υποτυπωδών πάρκινγκ, αλλοιώνοντας έτσι τη μορφή και τη φυσιογνωμία του οικοσυστήματος, καταστρέφοντας τη βλάστηση και τις θέσεις φωλεοποίησης εδαφόβιων πτηνών και κατακερματίζοντας οικότοπους η προστασία των οποίων αποτελεί προτεραιότητα για την Ε.Ε. Επίσης κατά παράβαση του Ν 3937/2011, στην περιοχή κινούνται καθημερινά εκτός δρόμου πάνω στις αμμοθίνες εκατοντάδες μηχανοκίνητα οχήματα προκαλώντας επιπρόσθετες βλάβες στο οικοσύστημα καταστρέφοντας βλάστηση και ενδιαιτήματα σε μήκος 5 περίπου χιλιομέτρων κατά μήκος της ακτής και πλάτος που κυμαίνεται από 20 έως 100 μέτρα. Υπάρχουν επίσης  καταγγελίες για εγκατάσταση μόνιμων κατασκευών όπως περιφράξεις και μπαζώματα, καθώς επίσης και καταγγελία ότι εντός προστατευόμενης περιοχής, και μάλιστα στις εκβολές του Ολυνθίου, την τελευταία τριετία φυτεύτηκαν ελαιόδεντρα αφού πρώτα μπαζώθηκε το συγκεκριμένο σημείο.

 Η παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού από το Δήμο προς ιδιώτες για αξιοποίηση γίνεται κάθε χρόνο, παρά τις επισημάνσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας με τελευταία τη με αριθμ. 11/66/15-3-2011 επιστολή της, και σε αντίθεση με όσα ορίζει και το Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Μουδανιών (ΦΕΚ 118/ΑΑΠ/3-4-2008), σύμφωνα με το οποίο το έλος του Αγίου Μάμα χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΦΠ-1) η οποία έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Φύση 2000 με κωδικό GR1270004 και για την οποία ως επιτρεπόμενες χρήσεις καθορίζονται ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επισκέψεις, περιηγήσεις, επιτρέπονται δε μόνο ήπιες παρεμβάσεις με σκοπό την προστασία και ανάδειξή των υγρότοπων.

Επειδή εδώ και χρόνια με το με αριθμ. 24/641/16-5-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ν.Α. Χαλκιδικής τόσο η Κτηματική Υπηρεσία όσο και ο  Δήμος Ν.Προποντίδας έχουν ενημερωθεί για τις παραβάσεις.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 της προαναφερθείσας απόφασης : «Για την παραχώρηση του δικαιώματος χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας (κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, προστατευόμενες περιοχές, ευπαθή οικοσυστήματα, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και πολιτιστικού ενδιαφέροντος κ.λπ.) εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αυτών και παραχωρούνται κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.»

Επειδή είναι προφανές ότι όσο παραχωρείται η χρήση αιγιαλού έστω και για ξαπλώστρες - ομπρέλες δεν θα σταματήσει η άναρχη τουριστική πίεση και συνεχώς το οικοσύστημα θα υποβαθμίζεται.

Επειδή η επιβολή και μόνο προστίμων δεν αποτρέπει κάθε χρόνο τη δημιουργία παράνομων παραλιακών μπαρ (beach bar), καθώς το οικονομικό κέρδος είναι πολύ μεγάλο αφού το μέτρο της επιβολής προστίμων καθώς επίσης και το ύψος δεν καθίσταται από μόνο του αποτρεπτικό ώστε να προστατευτεί η περιοχή..

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.    Έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργού, του Υπουργού ΠΕΚΑ στην προκειμένη περίπτωση για την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού στην προστατευόμενη περιοχή του υγρότοπου του Αγ. Μάμα;

2.    Δεδομένου ότι έχει ενημερωθεί η Κτηματική Υπηρεσία σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να αποτραπεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η διαφαινόμενη μείωση της βιοποικιλότητας στην περιοχή;

3.    Η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία της περιοχής έχει διενεργήσει επιτόπιους ελέγχου, ποιο είναι το περιεχόμενο των πορισμάτων και ποια η εξέλιξή τους;

4.    Είναι σε γνώση των αρμοδίων το μπάζωμα και η φύτευση νέων ελαιόδεντρων στις εκβολές του Ολύνθιου; Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει την συγκεκριμένη περιοχή φύτευσης στις εκβολές του ποταμού που είναι προστατευόμενη περιοχή; 

5.    Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας;

6.    Πότε θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των μόνιμα εγκατεστημένων κατασκευών (κιόσκια, βαγόνι, περιφράξεις, κ.λπ.);

7.    Με ποιες άμεσες ενέργειες διασφαλίζεται ότι τα αρμόδια Υπουργεία θα θωρακίσουν αποτελεσματικά το δημόσια περιουσία και το δημόσιο συμφέρον, δεδομένου ότι παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται τόσο σε άλλες προστατευόμενες περιοχές όσο και στις υπόλοιπες παραλίες σε όλη τη χώρα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου