Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
01/09/2011

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: Κινδυνεύουν με απένταξη από το Μέτρο 214 του ΠΑΑ 2007-2013 και επιστροφή ενισχύσεων οι πυρόπληκτοι βιοκαλλιεργητές του 2007

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το σοβαρό ενδεχόμενο απένταξής τους από τις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις και συγκεκριμένα της Βιολογικής Γεωργίας του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», με ταυτόχρονη λύση των συμβάσεών τους συνοδευόμενη από την υποχρέωση καταβληθέντων ποσών ενισχύσεων για το έτος 2008, αντιμετωπίζουν οι βιοκαλλιεργητές των περιοχών που είχαν κηρυχθεί πυρόπληκτες το έτος 2007 (στην πλειοψηφία τους στην περιφέρεια Πελοποννήσου).

Οι πυρόπληκτες περιοχές και όσοι ασχολήθηκαν με τη βιολογική γεωργία -δενδρώδεις καλλιέργειες, οι οποίες δεν είχαν καταστραφεί ολοσχερώς- μπήκαν στην αντιστάθμιση της ζημιάς, δηλαδή στα ΠΣΕΑ, χωρίς όμως οι πληγέντες να είναι ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους στα ΠΣΕΑ, ότι η ενδεχόμενη λήψη κρατικής ενίσχυσης είναι ασύμβατη με τις επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας και ότι συνεπάγεται την απένταξη του καλλιεργητή από το εν λόγω πρόγραμμα, σύμφωνα και με το έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, με αρ. πρωτ. 150396/02.12.2009.

Την ίδια ώρα, η Κοινή Υπουργική Απόφαση 232456-19.05.2008 (ΦΕΚ ΒΆ/928) επιφυλάσσει ισοπεδωτική αντιμετώπιση σε όλους τους πυρόπληκτους βιοκαλλιεργητές, ανεξάρτητα από το είδος και το ποσοστό  της ζημιάς ή το ύψος του ποσού που έλαβαν. Έτσι, έχουμε παραγωγούς των οποίων λίγα μόνο δέντρα σε κάποια αγροτεμάχια καταστράφηκαν ολοσχερώς (εκρίζωση, κοπή κορμού) και κάποια δέντρα ακόμα απώλεσαν απλά την παραγωγή τους, όμως το αγροτεμάχιο στο οποίο αναφέρεται η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας εξακολουθεί να είναι παραγωγικό  και να δικαιούται, βάση του κανονισμού να παίρνει την ενίσχυση αυτή, με τα υπόλοιπα, άθικτα και κατά τον ΕΛΓΑ, δέντρα, καθώς και με τα δέντρα που απλώς έχασαν την παραγωγή τους χωρίς να καταστραφούν

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τηρώντας τις διαδικασίες που ακολουθούνται για όσους καλλιεργητές σκοπίμως έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις και εμπρόθετα επιχειρούν να παραπλανήσουν τις υπηρεσίες, ζήτησε την απένταξη των πυρόπληκτων βιοκαλλιεργητών από το πρόγραμμα, με ταυτόχρονη επιστροφή των ενισχύσεων έτους 2008, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Για την πρακτική του αυτή, έχει καταγγελθεί από πολλούς Γεωπονικούς Συλλόγους της Πελοποννήσου, που έχουν χαρακτηρίσει την απόφασή ως «επιεικώς υπερβολική και άδική, αν όχι παράτυπη, εκδικητική και κυριολεκτικά πέρα από κάθε λογική».

Επειδή το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει λόγο για κυρώσεις σε όσους έλαβαν ενισχύσεις, χωρίς να κάνει διάκριση στο ύψος και το είδος της ζημιάς, καθώς αναφέρει ότι οι κυρώσεις θα επιβληθούν σε όλους «ανεξαρτήτου ποσού» που έλαβαν, αρά χωρίς να γίνεται διάκριση στο μέγεθος της ζημιάς.

Επειδή δε λαμβάνεται υπόψη ότι οι δικαιούχοι συνεχίζουν να καλλιεργούν με βιολογικό τρόπο τα χωράφια τους, εξακολουθούν να πιστοποιούν τα αγροτεμάχια στους ιδιωτικούς φορείς ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καταβάλλοντας ετησίως μεγάλα χρηματικά ποσά, και πληρούν τους όρους του Μέτρου 124 του ΠΑΑ 2007-2013.

Επειδή δε γίνεται διάκριση αν η πυρκαγιά έχει πλήξει μόνο ένα μικρό μέρος της εκμετάλλευσης, ενώ στις περισσότερες των περιπτώσεων στα καλλιεργημένα αγροτεμάχια κάηκαν μόνο ορισμένα περιμετρικά δέντρα.

Επειδή δε γίνεται διάκριση για το είδος της ζημιάς, αν πρόκειται για απώλεια παραγωγής ή ανασύσταση και σε ποιο βαθμό.

Βάσει των προαναφερθέντων,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Προτίθεται να ανακαλέσει το εν λόγω έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να επαναξιολογήσει την όλη διαδικασία, ώστε να μην πληγούν οι πυρόπληκτοι βιοκαλλιεργητές και να εξαιρεθούν από τη λήψη των επιδοτήσεων οι πραγματικά καμένες εκτάσεις και όχι συλλήβδην το σύνολο των εκτάσεων του κάθε πυρόπληκτου παραγωγού;

Οι ερωτώσες βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου