Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
21/09/2011

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θ.Δρίτσα, προς τoν Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: Μισθώματα εταιρείας «Μαρίνα Ζέας Α.Ε.» προς εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.»

Την 23.12.2002 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  Α.Ε.»  (Ε.Τ.Α.  Α.Ε.) και της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΕΑΣ» (Μαρίνα Ζέας Α.Ε.) με αντικείμενο την μίσθωση και την παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Ζέας.

Η σύμβαση περιλάμβανε μεταξύ των άλλων και συμφωνία για την εκτέλεση έργων «ανάπτυξης» και «αναβάθμισης» του τουριστικού λιμένα εκ μέρους της μισθώτριας εταιρείας. Εξ αυτών άλλα έργα πραγματοποιήθηκαν και άλλα όχι, λόγω απόρριψής τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Παρά τη διακοπή τμήματος των έργων ο τουριστικός λιμένας Ζέας  λειτουργεί με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις οι οποίες εκτείνονται σε 3 χιλιόμετρα ακτογραμμής, προβλητών κτιρίων κ.α., με πλήρεις  και εν λειτουργία υποδομές εξυπηρέτησης σκαφών, υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας Μαρίνα Ζέας Α.Ε. Η εταιρεία εισπράττει έσοδα από τον ελλιμενισμό 500 περίπου σκαφών αναψυχής, όπως και από την εκμίσθωση των  5 καταστημάτων αναψυχής «Πισίνα», «Κίτσεν Μπαρ», «Φλοκαφέ», «Όκιο», «Κόστα-Κόστα»,  των οποίων το συνολικό δυναμικό ανέρχεται σε 2.000 περίπου τραπεζοκαθίσματα πελατών.

Δυνάμει της ως άνω σύμβασης (α. 70) η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στην Ε.Τ.Α. Α.Ε. ετησίως συγκεκριμένα ποσά για τη χρήση του χώρου, ήτοι: 

•    Για το έτος 2003 το ποσό των 1.050.000,00?.

•    Για το έτος 2004 το ποσό των 1.076.250,00?

•    Για το έτος 2005 το ποσό των 1.103.156,25?

•    Για το έτος 2006 το ποσό των 1.130.735,16?

•    Για το έτος 2007 το ποσό των 1.159.003,54?

•    Για το έτος 2008 το ποσό των 1.187.978,62?

•    Για το έτος 2009 το ποσό των 1.217.678,09?

•    Για το έτος 2010 το ποσό των 1.248.120,04?

•    Για το έτος 2011 το ποσό των 1.279.323,04?

Για τα μισθωτικά έτη από 2012 έως το 2042 θα υπάρχει ετήσια αναπροσαρμογή βάσει του ετήσιου πληθωρισμού, ο οποίος θα πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 1,2.

Στην ως άνω σύμβαση προβλέφτηκε και πρόσθετο μίσθωμα ίσο με ποσοστό 10% του παραπάνω ετήσιου εγγυημένου μισθώματος και συμψηφίζεται με τα τυχόν μερίσματα που αναλογούν στην Ε.Τ.Α. Α.Ε. από την Α.Ε.Ε.Σ. για το ίδιο οικονομικό έτος

Τόσο το σταθερό μίσθωμα όσο και το πρόσθετο καταβάλλονται την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Εκτός από την καταβολή των ανωτέρω η μισθώτρια βαρύνεται με ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου, τα δημοτικά τέλη και όλους τους λογαριασμούς των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και τους φόρους, δασμούς και τέλη που αφορούν το μίσθιο (α. 7.2).

Δυνάμει μνημονίου συνεργασίας υπογεγραμμένου μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της  Ε.Τ.Α Α.Ε., συμφωνήθηκε όπως ετησίως η  Ε.Τ.Α. Α.Ε. καταβάλλει στο Δήμο ως λειτουργικά έξοδα, το ποσό των 70.000?, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως για τα πρώτα 8 έτη (2004-2011) σε ποσοστό ίσο με 2,5%.

Συμφωνήθηκε ακόμη ότι η καταβολή του ποσού αυτού θα πραγματοποιείται υπό τον όρο είσπραξης από την μισθώτρια εταιρεία του ετήσιου μισθώματος.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτάται  ο κ. Υπουργός:

1) Η μισθώτρια εταιρεία Μαρίνα Ζέας Α.Ε. από την πρώτη ημέρα ισχύος της μισθωτικής σύμβασης μετά της  Ε.Τ.Α. Α.Ε. έως σήμερα έχει καταβάλει τα οφειλόμενα σύμφωνα με αυτή μισθώματα (σταθερά και πρόσθετα),  καθώς και το ακριβές κατʼ έτος καταβληθέν ποσό;  Εάν  συντρέχει περίπτωση υπερημερίας της, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η εταιρεία ή το εποπτεύον Υπουργείο προκειμένου να διασφαλιστεί η  είσπραξη των μισθωμάτων;

2) Η μισθώτρια εταιρεία Μαρίνα Ζέας Α.Ε. έχει καταβάλει τα χρηματικά ποσά του άρθρου 7.2. στην Ε.Τ.Α. Α.Ε., και αν όχι σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η εταιρεία ή το εποπτεύον Υπουργείο  προκειμένου να διασφαλιστεί η  είσπραξη των πρόσθετων αυτών χρηματικών ποσών;

3)Η Ε.Τ.Α. Α.Ε. έχει  αποδώσει οποιοδήποτε ποσό μέχρι σήμερα στο Δήμο Πειραιά όπως υποχρεούται από το μνημόνιο συνεργασίας και σε τι ύψος κατʼ έτος αυτό ανέρχεται;

O ερωτών βουλευτής

Θοδωρής Δρίτσας,
Α΄ Πειραιά & Νησιών