Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
22/09/2011

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θ. Δρίτσα με θέμα: Ανησυχία προκαλεί η υποστελέχωση των υπηρεσιών του πρώην ΥΕΝ ως προς την προοπτική βιωσιμότητας της λειτουργίας του τομέα της ναυτιλίας στο ΥΠΑΑΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

- Προστασίας του Πολίτη

- Εσωτερικών

- Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- Οικονομικών

Με την απόφαση της κυβέρνησης να υπαγάγει τον τομέα της ναυτιλίας σε πολιτικό Yπουργείο και μετά από συνεχείς παλινωδίες και αλλαγές φορέων, οι αρμοδιότητες της εμπορικής ναυτιλίας ανήκουν πλέον στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ) ενώ οι αρμοδιότητες που αφορούν στις υπηρεσίες ακτοφυλακής ανήκουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την υπαγωγή σε αυτό του Λιμενικού Σώματος. Η ρύθμιση αυτή επικυρώθηκε με την ψήφιση του νόμου 3922/11 για τη σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ – ΕΑ) ο οποίος ορίζει με σαφήνεια ότι σε μία μεταβατική περίοδο δύο ετών από την ψήφιση του νόμου, τα στελέχη του ΛΣ – ΕΑ που υπηρετούσαν σε θέσεις του πρώην Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ) και σήμερα στις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΝ θα διέπονται από το καθεστώς της απόσπασης στο νέο Υπουργείο, ενώ μετά το πέρας αυτής της περιόδου θα πρέπει το σύνολο των υπηρετούντων να έχει τοποθετηθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  Κατά συνέπεια οι θέσεις στις οποίες υπηρετούν σήμερα στελέχη του ΛΣ –ΕΑ θα πρέπει εντός διαστήματος δύο ετών να καλυφθούν από πολιτικό προσωπικό.

Σήμερα στις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΝ που αφορούν στην εμπορική ναυτιλία και στην αλιεία υπηρετούν περίπου 500 στελέχη του ΛΣ – ΕΑ και περίπου 500 πολιτικοί υπάλληλοι. Με την αποχώρηση εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του νόμου 3922/11 (ΦΕΚ Α35 04/03/2011) των 500 στελεχών του ΛΣ –ΕΑ, θα δημιουργηθούν τεράστια κενά στις υπηρεσίες τα οποία και θα πρέπει να καλυφθούν από πολιτικούς υπαλλήλους. Το πρόβλημα της στελέχωσης είναι έντονο ακόμη και σήμερα λόγω: α) της πολύ χαμηλής κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων, β) της μετάβασης στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτη ικανού αριθμού στελεχών του Λιμενικού Σώματος μετά το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων και γ) του μεγάλου αριθμού συνταξιοδοτήσεων πολιτικών υπαλλήλων τα τελευταία δύο χρόνια. Σημειώνεται ότι μετά τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης υποβλήθηκε εκ νέου μεγάλος αριθμός αιτήσεων για συνταξιοδότηση από πολιτικούς υπαλλήλους που είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.  Θα πρέπει επίσης να προστεθεί ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 127/2010, στις 20/12/2011 οι Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σταματούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΥΠΑΑΝ το οποίο θα πρέπει να συστήσει τις δικές του αντίστοιχες διευθύνσεις και ασφαλώς να τις στελεχώσει με πολιτικό προσωπικό.

Επιπροσθέτως η διαδικασία μετάβασης στο νέο φορέα δεν μπορεί να γίνει αυτόματα αλλά απαιτείται ένα διάστημα προσαρμογής των στελεχών που θα καλύψουν τις κενές θέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει θετικά την επιλογή της «αποστρατιωτικοποίησης» του διοικητικού φορέα της ναυτιλίας, αλλά με πρόβλεψη οργανωμένης μεταβατικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας θα μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση της πολύτιμης εμπειρίας και γνώσης των στελεχών του ΛΣ – ΕΑ ή ακόμα και με πρόβλεψη αξιοποίησης επίλεκτων σήμερα στελεχών του ΛΣ-ΕΑ για μακρύ χρονικό διάστημα. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική προσπάθεια οργανωμένης, ομαλής και δημιουργικής μετάβασης στο νέο καθεστώς. Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη του άρθρου 23 του Ν. 3922/11 που αφορά στην υποχρέωση έκδοσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την απόσπαση των στελεχών του ΛΣ – ΕΑ που υπηρετούν στο ΥΠΑΑΝ από την έναρξη ισχύος του νόμου δεν έχει πραγματοποιηθεί, ενώ ούτε έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για τη στελέχωση των ανωτέρω υπηρεσιών με πολιτικό προσωπικό. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει εύλογες ανησυχίες για την προοπτική αποτελεσματικής λειτουργίας του διοικητικού φορέα της ναυτιλίας στο ΥΠΑΑΝ και εν τέλει για την έμπρακτη υποστήριξη της επιλογής της κυβέρνησης για την υπαγωγή της εμπορικής ναυτιλίας σε ένα πολιτικό υπουργείο καθώς και για τη λειτουργία του ΛΣ – ΕΑ ως σώματος ακτοφυλακής. 

Με βάση τα παραπάνω,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες από τον νόμο 3922/11 υπουργικές αποφάσεις απόσπασης στο ΥΠΑΑΝ του προσωπικού του ΛΣ – ΕΑ που συνεχίζει να υπηρετεί σε αυτό και πότε προβλέπεται να εκδοθούν;

2. Πως θα καλυφθεί ο μεγάλος αριθμός κενών θέσεων που προέκυψαν από συνταξιοδοτήσεις πολιτικών υπαλλήλων τα τελευταία δύο χρόνια λαμβάνοντας υπόψη ότι ικανός αριθμός υπαλλήλων έχει ήδη υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση και αναμένεται να αποχωρήσει το επόμενο διάστημα;

3. Εκπονούν σχέδιο προοπτικής το οποίο και θα προνοεί για την κάλυψη των κενών θέσεων που θα προκύψουν έως τις 04/03/2013 οπότε σύμφωνα με το νόμο 500 περίπου στελέχη του ΛΣ –ΕΑ που υπηρετούν σήμερα στο ΥΠΑΑΝ θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη;

4. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα αιτήματα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου για μετατάξεις προσωπικού προς τις Γενικές Γραμματείες Ναυτιλιακής Πολιτικής και Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΠΑΑΝ και αν ναι, πότε υποβλήθηκαν και σε τι προσωπικό αφορούν ανά κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα;

5. Πότε θα γίνει η σύσταση Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Γενική Γραμματέα Ναυτιλιακής Πολιτικής του ΥΠΑΑΝ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 127/2010 και πως θα στελεχωθούν αυτές οι Διευθύνσεις;  

6. Υπάρχει τελικά ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο για την στήριξη της κυβερνητικής επιλογής για ανάθεση των αρμοδιοτήτων της εμπορικής ναυτιλίας σε παραγωγικό Υπουργείο;  

Ο ερωτών βουλευτής

Θοδωρής Δρίτσας

Α΄ Πειραιά & Νησιών