Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
26/09/2011

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Υγείας με θέμα: Μεγάλη ανησυχία προκαλούν η έλλειψη δεύτερης Μ.Ε.Λ στη Θεσσαλονίκη και η υποβάθμιση της ιατρικής φροντίδας σε οροθετικούς εξαιτίας των περικοπών που αποφάσισε η κυβέρνηση

Σημαντικά είναι τα προβλήματα που παρατηρούνται στην ουσιαστική παροχή ιατρικής φροντίδας σε εκατοντάδες οροθετικά άτομα στη Βόρεια Ελλάδα εξαιτίας της έλλειψης δεύτερης Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων ( Μ.Ε.Λ) παρά την υπουργική απόφαση του 2001 που προβλέπει ρητά την ίδρυσή της.

Η υπάρχουσα Μ.Ε.Λ που λειτουργεί στο νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α έχει σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση ενός αριθμού 90 οροθετικών. Η αύξηση ωστόσο των κρουσμάτων τα τελευταία χρόνια και η απουσία νέων, σύγχρονων υποδομών έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των ανθρώπων που επισκέπτονται τη μονάδα να είναι σχεδόν δεκαπλάσιος του προγραμματισμένου(900). Πέραν τούτου, θα πρέπει να συνυπολογιστεί πως η συγκεκριμένη Μ.Ε.Λ καλύπτει τις ανάγκες οροθετικών μιας τεράστιας γεωγραφικής έκτασης( Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος) γεγονός που την  επιβαρύνει ακόμη περισσότερο στο να παρέχει ποιοτική περίθαλψη σε πολίτες που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV.

Παράλληλα, η μοναδική Μ.Ε.Λ, η οποία  διαθέτει μόλις 6 κρεβάτια νοσηλείας  και ελλείψεις βασικών ιατρικών μηχανημάτων είναι εγκατεστημένη σε έναν εξαιρετικά περιορισμένο χώρο του νοσοκομείου με συνέπεια από τη μία μεριά να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις και από την άλλη να μη διασφαλίζονται οι συνθήκες διαφύλαξης του ιατρικού απορρήτου.

Την ίδια στιγμή  οι περικοπές των δημόσιων δαπανών που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό του ελλείμματος του προϋπολογισμού και του δημόσιου χρέους έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του Κέντρου Αναφοράς AIDS στη Θεσσαλονίκη,  ελλείψει νέας χρηματοδότησης από τον Σεπτέμβριο του 2011 . Πιο συγκεκριμένα, το κέντρο αδυνατεί να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της διάγνωσης (western blott) με την οποία επιβεβαιώνεται ή όχι αν το πρώτο τεστ είναι θετικό και επίσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξέταση των λεμφοκυττάρων ώστε να παρακολουθείται η θεραπεία του πάσχοντα.     

Τέλος, στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αναφέρθηκαν θα πρέπει να προστεθεί και η έντονη ανησυχία από τις περικοπές προσωπικού που προβλέπεται για τα δημόσια νοσοκομεία και πολύ πιθανόν για το ΑΧΕΠΑ γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία της μίας και μοναδικής Μ.Ε.Λ  

Με βάση τα παραπάνω και,

Επειδή η πολιτεία, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οφείλει πρωτίστως να προστατεύει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επειδή σε μία εποχή έξαρσης της μετάδοσης του HIV δεν είναι δυνατόν να μειώνεται η χρηματοδότηση για τη δημιουργία νέων υποδομών και για την έγκαιρη, αποτελεσματική, ανώνυμη και δωρεάν διάγνωση.

Επειδή η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ανάγκη για ιατρική φροντίδα δεν μπορεί να  τελεί υπό διακύβευση για την αποπληρωμή των απαιτήσεων των δανειστών της χώρας.

Ερωτάται ο κος υπουργός,

1. Μπορεί να δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα απελευθερώσει άμεσα κονδύλια για τη δημιουργία δεύτερης Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων στη Θεσσαλονίκη ; 

2. Μπορεί να διαβεβαιώσει ο υπουργός ότι θα αναβαθμιστούν οι λειτουργίες της υπάρχουσας Μ.Ε.Λ ;

3. Υπάρχει η δέσμευση από την πλευρά του υπουργείου ότι θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση του Κέντρου Αναφοράς AIDS Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιούνται αποτελεσματικά οι διαγνώσεις ;

4. Δεσμεύεται ο κος Υπουργός ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές προσωπικού στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη φροντίδα σε άτομα που φέρουν τον ιό HIV ;

Οι υπογράφοντες βουλευτές

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Αναστάσιος Κουράκης

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Βασίλειος Μουλόπουλος