Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
27/09/2011

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Τ. Κουράκη προς τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: Η Γυάρος θα παραμείνει τόπος ιστορικής μνήμης ή θα δοθεί προς οικονομική εκμετάλλευση στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;

         Επανερχόμαστε στην από 2.2.2011 ερώτησή μας (αρ.10188) αναφορικά με τη νήσο Γυάρο και θέτουμε εκ νέου το ερώτημα κατά πόσο θα παραμείνει η Γυάρος τόπος ιστορικής μνήμης ή θα δοθεί προς οικονομική εκμετάλλευση στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

        Σύμφωνα με τη με αρ. ΥΠΠΟΤ/Δ.Ν.Σ.Α.Κ./58658/1129/15.06.2011, (Φ.Ε.Κ 82/Α.Α.Π./21.07.2011) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού χαρακτηρίστηκε  η νήσος Γυάρος ως ιστορικός τόπος που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία,  διότι αποτελεί σημαντικό χώρο ιστορικής μνήμης που έχει αναπόσπαστα συνδεθεί με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Επίσης, χαρακτηρίστηκαν  ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία το κτίριο των φυλακών, καθώς και όλα τα κτίρια, εγκαταστάσεις και κατασκευές, που βρίσκονται στις περιοχές των πέντε (5) όρμων στη νήσο Γυάρο.

       Δυστυχώς, από τότε και μέχρι σήμερα, μολονότι το Υπ. Πολιτισμού διαχειρίστηκε κονδύλια από τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης, δεν έγινε καμία απολύτως ενέργεια  για την προστασία συντήρηση και ανάδειξη του ιστορικού τόπου. Αντίθετα τα κτίρια και οι χώροι που αποτέλεσαν τόπο μαρτυρίου για χιλιάδες αγωνιστές αφήνονται στην ερήμωση και  παραδίδονται στην ανεξέλεγκτη βοσκή ζώων, γεγονός που αποτελεί βάναυση προσβολή της ιστορικής μας μνήμης του ελληνικού λαού.

             Με  τη με αριθμό ΥΠΠΟΤ/Δ.Ν.Σ.Α.Κ./58658/1129/15.06.2011, (Φ.Ε.Κ 182/Α.Α.Π./21.07.2011)  απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού  αναοριοθετήθηκε ο ιστορικός τόπος και περιορίστηκε η έκταση της κηρυγμένης περιοχής, με αποτέλεσμα το μισό νησί τώρα να μην αποτελεί ιστορικό τόπο.

      Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Νόμου 3028/2002 η αναοριοθέτηση ένος αρχαιολογικόυ χώρου  ή ενός  ιστορικού  τόπου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα δεδομένα έρευνας πεδίου, ποια ήταν τα νέα στοιχεία που οδήγησαν στον αποχαρακτηρισμό μέρους του νησιού;  Πως είναι δυνατόν μέρος του μαρτυρικού νησιού να εξαιρείται της κήρυξης ως ιστορικός τόπος, όταν στη συνείδηση του ελληνικού λαού το όνομα Γυάρος είναι συνώνυμο του μαρτυρίου και του αγώνα για τη δημοκρατία; Πρόκειται η Γυάρος να αναδειχθεί ώστε να αποτελέσει επισκέψιμο χώρο ιστορικής μνήμης ή θα  δοθεί για εκμετάλλευση στα επιχειρηματικά συμφέροντα ;

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

1) Για ποιο λόγο το ΥΠΠΟΤ προέβη στον αποχαρακτηρισμό μέρος του νησιού από ιστορικό τόπο; Υπήρξαν νέα στοιχεία που σύμφωνα με τον Ν.3028/2002 απαιτούνται για την αναοριοθέτηση των κηρυγμένων χώρων και  ποια ήταν αυτά;

2) Ποια συγκεκριμένα αιτήματα  για επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Γυάρο  έχουν κατατεθεί στο ΥΠΠΟΤ και ποιες εγκρίσεις έχουν δοθεί;

3) Προκύπτει ή όχι άμεση ή έμμεση βλάβη, λόγω οπτικής επαφής  τόσο στον ιστορικό τόπο όσο και στα αρχαία και βυζαντινά μνημεία που υπάρχουν στο νησί από την εγκατάσταση πάρκου αιολικής ενέργειας;

4) Πρόκειται να  υλοποιηθεί η εγκεκριμένη με τη με αρ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/Γ/53131/1239/25.2.2005 απόφαση, μελέτη για τη «Δημιουργία διαδρομών Ιστορικής Μνήμης» που εκπονήθηκε από το ΕΜΠ για τη Γυάρο;  Προτάθηκε το έργο για ένταξη στο ΕΣΠΑ και αν όχι για ποιο λόγο;

5) Είναι στις προθέσεις του ΥΠΠΟΤ να προχωρήσει στην ανάδειξη του ιστορικού τόπου και τι έχει συμβεί με την  μελέτη διαμόρφωσης κτιρίων των φυλακών Γυάρου σε Μουσείο, που είχε  εκπονηθεί με φροντίδα  του Υπ. Αιγαίου και κατά την εξέταση του θέματος από το ΚΣΝΜ είχε ζητηθεί η τροποποίησή  και επανυποβολή της για έγκριση;

Ο ερωτών βουλευτής

Αναστάσιος  Κουράκης