Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
28/09/2011

Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Π. Λαφαζάνη και Μ. Κριτσωτάκη με θέμα: Η κυβέρνηση χωρίς ουσιαστική μελέτη, σχεδιάζει τη συγχώνευση του ΕΟΦ με τον ΕΦΕΤ αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους και τα αποθεματικά του ΕΟΦ.

Ερώτηση και ΑΚΕ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

- Οικονομικών

- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

- Εσωτερικών

- Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης

Θέμα: Η κυβέρνηση χωρίς ουσιαστική μελέτη, σχεδιάζει τη συγχώνευση του ΕΟΦ με τον ΕΦΕΤ αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στις  προσφερόμενες υπηρεσίες τους και τα αποθεματικά του ΕΟΦ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) είναι ένας σημαντικότατος δημόσιος φορέας, αφού ο ρόλος του και η λειτουργία του αφορά την υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Σε γενικές γραμμές,  έχει στην αρμοδιότητά του, μεταξύ άλλων, τα φάρμακα ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα ειδικής διατροφής, βιοκτόνα κ.ά. Τα προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ διέπονται από αναλυτικές κοινοτικές και ήδη εθνικές ρυθμίσεις οι οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται στη Χώρα μας, σταδιακά, από το έτος 1992.

Η  λειτουργία του ΕΟΦ αφορά γενικά την άδεια κυκλοφορίας των φαρμάκων, και περιλαμβάνει εγκρίσεις  κλινικών μελετών (προεγκριτικό στάδιο) και στη συνέχεια ο ΕΟΦ επιθεωρεί και ελέγχει τη διεξαγωγής τους. Αφορά, επίσης, την επιθεώρηση και αδειοδότηση παραγωγικών εγκαταστάσεων φαρμάκων και άλλων προϊόντων αρμοδιότητάς του. Αφορά ακόμα την  παρακολούθηση των φαρμάκων μετεγκριτικά, με επιτόπιους ελέγχους  στις εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και σε όλη την αλυσίδα διακίνησης φαρμάκων, με εργαστηριακές αναλύσεις κλπ.

Δεδομένου ότι όλες οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται όχι απλά σε εθνικό επίπεδο αλλά μέσα σε ένα πλήρως εναρμονισμένο ευρωπαϊκό περιβάλλον, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη και λειτουργία σε εθνικό επίπεδο ενός αξιόπιστου, επιστημονικά καταρτισμένου και τεχνικά εξοπλισμένου, σύγχρονου Οργανισμού, που πρέπει να λειτουργεί σε στενή συνάφεια και συνεργασία, κατά τα ίδια πρότυπα και με παρόμοια δομή με τους αντίστοιχους οργανισμούς των λοιπών κρατών μελών της ΕΕ.

Τα 27 Κράτη-μέλη της σημερινής ΕΕ διαθέτουν όλα έναν διακριτό Οργανισμό Φαρμάκων. Επιπλέον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν 2 διακριτοί Οργανισμοί των Φαρμάκων στο Λονδίνο (ΕΜΑ) και των Τροφίμων στη Πάρμα (EFSA).

Έχουν διατυπωθεί δικαιολογημένες εκτιμήσεις ότι η συγχώνευση των δύο φορέων, ΕΟΦ και ΕΦΕΤ, θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός δυσκίνητου, απόλυτα δυσλειτουργικού κι επομένως αναποτελεσματικού οργανισμού.

Πέραν, όμως, τούτου, εκτιμάται ότι η επιχειρούμενη συγχώνευσή τους  θα προκαλέσει απορρύθμιση στις εργασιακές σχέσεις και των δύο φορέων μέσω και της εργασιακής εφεδρείας.

Επίσης, όπως επισημαίνει το σωματείο ΕΟΦ, θα προκληθεί αιμορραγία στην οικονομική θέση του ΕΟΦ που ως σήμερα πετυχαίνει απρόσκοπτη εισροή εσόδων και τη δημιουργία ενός αποθεματικού της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως (βάσει πρόβλεψης για το 2011, που αποτελεί το χειρότερο οικονομικό έτος από ιδρύσεως ΕΟΦ). 

Χάρη στα έσοδά του αυτά, ο ΕΟΦ όχι μόνο ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ούτε κατ’ ελάχιστο από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά, αντίθετα, συχνά ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, από τα ταμειακά του διαθέσιμα, την πολιτεία στην άσκηση πολιτικών υγείας, όπως είναι π.χ. η διάθεση στον έλληνα χρήστη, μέσω ΙΦΕΤ, φαρμάκων που δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον για τις εταιρίες.

Επειδή η συγχώνευση του ΕΟΦ με τον ΕΦΕΤ συνεπάγεται αφενός  την απώλεια της οικονομικής αυτοτέλειας και αυτονομίας του ΕΟΦ κι επομένως τη διάθεση των χρημάτων αυτών και για σκοπούς μη ανταποδοτικού χαρακτήρα για το φάρμακο, αφετέρου κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων και απολύσεις εργαζομένων.

Επειδή με την  εξέλιξη αυτή όχι μόνο ανοίγει ο δρόμος για την παύση κάθε ανταποδοτικής εισροής στον ΕΟΦ αλλά και η πιθανή  απαίτηση από τους επιχειρηματικούς φορείς για επιστροφή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Ερωτώνται οι κ.κ.  Υπουργοί

1. Υπάρχει εμπεριστατωμένη μελέτη, από την οποία προκύπτουν οφέλη σε επιχειρησιακό, οικονομικό, κοινωνικό  επίπεδο για το Φάρμακο ή/και το Τρόφιμο από τη συγχώνευση των δύο φορέων; Εάν ναι, ποια είναι αυτά τα οφέλη; Θα  γνωστοποιηθούν άμεσα τόσο στα σωματεία εργαζομένων όσο  και σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα;

2. Πριν την οριστική απόφαση θα προχωρήσουν σε διάλογο με τα ενδιαφερόμενα σωματεία στους φορείς αυτούς;

3. Πως σκοπεύει το ΥΥΚΑ να διασφαλίσει την ανταποδοτικότητα των εσόδων του (σημερινού) ΕΟΦ, ώστε να μην απωλέσει το δημόσιο ακόμα μια πηγή εσόδων;

4. Έχει εξεταστεί ποιο θα είναι το κόστος απόκτησης νέων, λειτουργικών εγκαταστάσεων (περιλαμβανομένων των απαραίτητων εργαστηρίων) καθώς και της μετεγκατάστασης των δύο φορέων, δεδομένου ότι κανείς από τους δύο φορείς δε διαθέτει ικανοποιητικές εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία του νέου Οργανισμού; Πώς θα καλυφθεί αυτό και ποια πρόβλεψη υπάρχει για την απόσβεσή του;

5. Ποια εξασφάλιση  παρέχεται στα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που εργάζεται σήμερα σε αυτούς τους φορείς;

Παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε τη μελέτη που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα συγχώνευσης των δύο φορέων και τα οφέλη από αυτή τη συγχώνευση.

Ο ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Κριτσωτάκης Μιχάλης