Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
29/09/2011

Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Η. Διώτη και Π. Λαφαζάνη προς τους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών με θέμα: Σε απόγνωση οι πρώην εργαζόμενοι της εταιρίας Ελληνικά Οινοπνεύματα κι Αποστάγματα Στ. Χρ. Χατζηδήμας

Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται οι πρώην εργαζόμενοι της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ – ΣΤ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΑΣ στη Λάρισα, οι οποίοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με το ορατό ενδεχόμενο διακοπής του επιδόματος ανεργίας που ενέκρινε ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού αλλά και επιστροφής ήδη καταβληθέντων ποσών ως επιδομάτων τακτικής ανεργίας, καθώς ο πρώην εργοδότης τους, αν και τους χρωστά μεγάλα ποσά σε δεδουλευμένα προηγουμένων ετών και αποζημιώσεις από τις πρόσφατες απολύσεις που τους κοινοποιήθηκαν, δεν έχει υποβάλλει καμία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση για το έτος 2011. Η ΑΠΔ υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη και περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.

Ήδη από τις αρχές του 2009, η επιχείρηση σταμάτησε να καταβάλλει δεδουλευμένα στους εργαζομένους, ενώ για αυτό το έτος οι απασχολούμενοι στα Ελληνικά Οινοπνεύματα έλαβαν έναντι για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας κι έκτοτε, ουδεμία άλλη απολαβή εισέπραξαν.

Μεταξύ του Σεπτεμβρίου του 2009 και του Μαρτίου του 2010 πολλοί εργαζόμενοι συνταξιοδοτήθηκαν (Μάιος 2009), κάποιοι απολύθηκαν, ενώ οι εναπομείναντες το Μάρτιο του 2010 ξεκίνησαν επίσχεση εργασίας, για την οποία κι έλαβαν επιδότηση από τον ΟΑΕΔ η οποία διήρκεσε μέχρι και τον Ιούνιο του 2011. Τον Ιούνιο του 2011 τους κοινοποιήθηκαν οι απολύσεις τους από την επιχείρηση και προσέφυγαν εκ νέου στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να τους χορηγηθεί το επίδομα τακτικής ανεργίας που δικαιούνταν. Ο ΟΑΕΔ ενέκρινε την χορήγηση, όμως το Σεπτέμβριο του 2011 κι αφού ήδη κάποιοι απολυθέντες είχαν εισπράξει τις δύο πρώτες δόσεις, ενημερώθηκαν προφορικά ότι από τον ερχόμενο μήνα η επιδότηση θα διακοπεί και ότι θα κληθούν να επιστρέψουν τα ήδη καταβληθέντα ποσά, καθώς η επιχείρηση για το έτος 2011 δεν κατέβαλε καθόλου Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις και δεν έχει καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές.

Μέχρι σήμερα η επιχείρηση δεν έχει ακόμη καταβάλλει σε κανέναν από τους συνταξιοδοτηθέντες τα χρωστούμενα δεδουλευμένα τους, όπως επίσης και τα ποσά των αποζημιώσεων που έχουν εγκριθεί για όσους απολύθηκαν.

Επίσης, άγνωστο παραμένει εάν στη διάρκεια αυτής της διετίας οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ, της εφορίας και της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους στην εν λόγω εταιρία, που ενώ εμφανιζόταν εύρωστη - σύμφωνα με στοιχεία, διέθετε 60% μερίδιο της αγοράς οινοπνεύματος και ήλεγχε το 40% της εγχώριας παραγωγής-, δεν κατέβαλε δεδουλευμένα στους εργαζομένους της.

Επειδή η επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ – ΣΤ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΑΣ στη Λάρισα ανέστειλε τη λειτουργία της από τον Ιούνιο του 2009, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δηλώσει πτώχευση και κατέχει ακόμη σημαντικά περιουσιακά στοιχεία.

Επειδή από τη μη υποβολή ΑΠΔ εκ μέρους της επιχείρησης τα ήδη ελλειμματικά Ασφαλιστικά Ταμεία χάνουν εισφορές.

Επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ επιρρίπτουν εκατέρωθεν την ευθύνη αναζήτησης των ΑΠΔ, με μοναδικούς χαμένους τους απολυθέντες που κινδυνεύουν να χάσουν την επιδότηση ανεργίας τους.

Επειδή λόγω των απανωτών ανατιμήσεων ακόμη και σε προϊόντα πρώτης ανάγκης από τις διαρκείς αυξήσεις του ΦΠΑ, καθώς και λόγω της επιβολής νέων, ιδιαίτερα υψηλών έκτακτων φόρων και τελών, οι απολυμένοι του Χατζηδήμα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ακόμη και στα μικρότερα έξοδα της καθημερινότητάς τους.

Επειδή είναι χρέος και καθήκον μίας ευνομούμενης Πολιτείας να προστατεύει το δικαίωμα στην εργασία, καθώς και τα δικαιώματα των απολυθέντων, σύμφωνα με τις αρχές του Συντάγματος και του Εργατικού Δικαίου.

Επειδή δεν είναι δυνατόν η οικονομική κρίση να χρησιμοποιείται ως μόνιμο άλλοθι των επιχειρήσεων για απολύσεις και επιβολή λουκέτων, όταν επί της ουσίας οι ίδιες είναι βιώσιμες και κερδοφόρες.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1. Τι μέτρα θα λάβουν ώστε η επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ – ΣΤ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΑΣ να καταβάλλει στους απολυθέντες αλλά και τους συνταξιοδοτηθέντες πρώην εργαζομένους της τα νομίμως δεδουλευμένα αλλά χρωστούμενα ημερομίσθια, καθώς και τις νόμιμες αποζημιώσεις;

2. Πώς θα εξασφαλισθεί η λήψη του επιδόματος τακτικής ανεργίας από τους απολυθέντες και η μη επιστροφή των ήδη καταβληθέντων ποσών της επιδότησης, αφού ο πρώην εργοδότης δεν έχει υποβάλλει τις καταστάσεις ΑΠΔ;

3. Τι κυρώσεις προτίθενται να λάβουν εις βάρος της επιχείρησης για τη μη υποβολή ΑΠΔ, άρα και για την απώλεια εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία;

4. Έχουν πραγματοποιηθεί, και πόσοι, έλεγχοι από το 2009 έως σήμερα στην επιχείρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και ποια είναι τα πορίσματά τους;

5. Τι μέλλει γενέσθαι με τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης;

Αίτηση Κατάθεση Εγγράφων

Παρακαλούμε, τέλος, όπως μας καταθέσετε τα ακόλουθα έγγραφα:

Αντίγραφα των πορισμάτων των ελέγχων που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην επιχείρηση, από το 2009 έως και σήμερα.

Οι ερωτώντες και αιτούμενοι βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Παναγιώτης Λαφαζάνης