Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
30/09/2011

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Π. Λαφαζάνη προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας με θέμα: Η κυβέρνηση του μνημονίου, αντί να προχωρήσει στις αναγκαίες προσλήψεις στην ΕΑΒ, όπως υποσχόταν, έστειλε απολύσεις (εργασιακή εφεδρεία)

Η κυβέρνηση στα πλαίσια της πολιτικής που έχει συνομολογήσει και συνυπογράψει με την τρόϊκα, προχωρά σε απολύσεις εργαζομένων , ακόμα και σε ευαίσθητους τομείς , όπως η ΕΑΒ, παρότι οι αρμόδιοι υπουργοί, το τελευταίο διάστημα υπόσχονταν προσλήψεις προκειμένου η εταιρεία να ανταποκριθεί στις διαρκείς συμβατικές της υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα:

Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΕΑΒ  είναι σίγουρα η τεράστια έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού που τα τελευταία χρόνια  διογκώθηκε τόσο, ώστε έφτασε πλέον να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις διαρκείς συμβατικές της υποχρεώσεις. Την έλλειψη προσωπικού που τελικά απαξιώνει την ΕΑΒ, την έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση και αυτό φαίνεται από τις απαντήσεις των υπουργών (Ε. Βενιζέλου, Π. Μπεγλίτη) στις ερωτήσεις που καταθέσαμε(11975/23/6/2010 και 13652/22.03.2011)  επισημαίνοντας προς την κυβέρνηση την αναγκαιότητα «προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην ΕΑΒ», ως την κυριότερη προϋπόθεση διασφάλισης της συνέχειας και ύπαρξης της.

Συγκεκριμένα οι παραπάνω αναφερόμενοι υπουργοί, στις απαντήσεις τους, ανέφεραν την ΕΑΒ, ως την ναυαρχίδα της αμυντικής μας βιομηχανίας και υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν ότι μπορούν (μιας και δεν επιτρέπονται οι προσλήψεις) μέσω μετατάξεων να καλύψουν κάποια κενά. Επιπλέον, δήλωσαν, ότι η συνέχιση υλοποίησης της εργοστασιακής συντήρησης Α/Φ και Α/Κ και λοιπού εξοπλισμού από την ΕΑΒ είναι πρωταρχικής σημασίας για την Πολεμική Αεροπορία, για την διασφάλιση της επιχειρησιακής ικανότητας του όπλου, και τέλος ότι σε κάθε περίπτωση μόλις επιτραπούν  οι προσλήψεις η ΕΑΒ είναι πανέτοιμη να προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες. 

Επίσης  στις 12/1/2011 στην διαρκή επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας υπήρξε ομόφωνη απαίτηση όλων ανεξαιρέτως των βουλευτών που συμμετείχαν, να προχωρήσουν οι προσλήψεις στην ΕΑΒ για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων.

Παρ’όλα αυτά, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ Α.Ε.) έχει συμπεριληφθεί ανάμεσα στους 151 φορείς του Δημοσίου που, σύμφωνα με την εγκύκλιο (Ε.Γ. ΔΕΚΟ 1597 με ημερομηνία 12.09.2011), καλούνται να προχωρήσουν σε εκτίμηση του «πλεονάζοντος» προσωπικού τους στο πλαίσιο της πρόσφατης Υπουργικής απόφασης περί εργασιακής εφεδρείας! Σε δελτίο τύπου της εταιρείας που εκδόθηκε 3 μέρες μετά, η διοίκηση της ΕΑΒ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«… η  ΕΑΒ, όχι απλά δεν έχει πλεονάζον προσωπικό, αλλά απαιτούνται άμεσα νέες προσλήψεις, ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Αυτή είναι η επίσημη θέση της εταιρείας και το αίτημα αναγκαιότητας προσλήψεων έχει εκφρασθεί ρητά και κατηγορηματικά από το 2008…»

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην ΕΑΒ σήμερα (σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας), συντελείται μία δραματική συρρίκνωση της ανθρωποδύναμης λόγω συνταξιοδοτήσεων, εξαιτίας της ασφαλιστικής πολιτικής της κυβέρνησης σας,  της τάξεως του 38,4% (από 2.936 εργαζόμενους το 2005 σε 1.809 στα τέλη Αυγούστου 2011), με τάση  το τέλος του 2013  να υπερβεί το 50% σε σχέση με 2005,   ήτοι 1.465 εργαζόμενοι στο τέλος της περιόδου. Την ίδια στιγμή, προγραμματίζεται αύξηση των πωλήσεων 36,5%, για την περίοδο 2011-2013. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η ΕΑΒ  έχει επανειλημμένως ζητήσει: 

Την άμεση απεμπλοκή από το ΑΣΕΠ των 80 εγκεκριμένων προσλήψεων από το 2009, την έγκριση των απολύτως αναγκαίων προσλήψεων για το έτος 2011 που αφορούν 167 εργαζόμενους τακτικού προσωπικού και 173 εργαζόμενους προσωπικού ορισμένου χρόνου, κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων  και την έγκριση των εξίσου αναγκαίων προσλήψεων τακτικού προσωπικού βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2011 – 2013. Υπογραμμίζεται ότι το έλλειμμα  σε ανθρώπινο δυναμικό αφορά εξειδικευμένες ειδικότητες στο αεροναυπηγικό αντικείμενο (τεχνικούς κινητήρων, αεροσκαφών, ραντάρ κ.α). Η εξειδίκευση αυτή δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά εργασίας και, επομένως, δεν είναι εφικτή η άμεση κάλυψη των θέσεων, ούτε από εσωτερικές μετακινήσεις, ούτε μετατάξεις, ούτε με αναθέσεις σε εργολάβους. Επίσης, η διοίκηση αναφέρει ότι το ανατεθέν με υπογεγραμμένες συμβάσεις και προς εκτέλεση έργο ανέρχεται στα 881 εκ. ευρώ (τέλη Αυγούστου 2011) και ότι η εταιρεία έχει εξαγγείλει την εφαρμογή Σχεδίου Αναδιάρθρωσης 2011– 2013, όπου η ΕΑΒ στο διάστημα αυτό θα καταστεί επικερδής και οικονομικά ανεξάρτητη,  με την προϋπόθεση ότι η ανθρωποδύναμη θα διαμορφωθεί στα 2.200 άτομα τουλάχιστον. Ταυτόχρονα επισημαίνει το ραγδαίως αυξανόμενο έλλειμμα του ανθρώπινου δυναμικού υπονομεύει τη δυνατότητα της Εταιρείας στην εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων τόσο προς το Ελληνικό Δημόσιο όσο και προς πελάτες του εξωτερικού με δυσμενείς συνέπειες όπως:

Αδυναμία υλοποίησης προγραμμάτων και υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας στις επιχειρησιακές της δραστηριότητες, αδυναμία έγκαιρης υλοποίησης ανειλημμένων υποχρεώσεων και την ίδια στιγμή, απώλεια Στρατηγικών Εταίρων / Συνεργατών και επιβολή ποινικών ρητρών εκατοντάδων εκατομμυρίων τόσο από τα προγράμματα του εξωτερικού στα οποία η ΕΑΒ είναι αποκλειστικός προμηθευτής, όσο και από τα προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου. Αδυναμία πραγματοποίησης των εσόδων για τη χρονική περίοδο 2011–2013 και συνεπώς αδυναμία επίτευξης του διπλού στόχου επικέρδειας και οικονομικής αυτάρκειας, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου 2011–2017. Απώλεια τεχνικών δυνατοτήτων της Εταιρείας λόγω μη μεταφοράς της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας, καθώς επίσης και πλήγμα στη φήμη της Εταιρείας στη Διεθνή Αγορά και απώλεια σημαντικού μεριδίου της.Είναι φανερό, ότι η μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΕΑΒ με τις ως άνω συνέπειες θα διακύβευε εν τέλει τη βιωσιμότητα της εταιρείας και τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων που σήμερα απασχολεί και οι οποίοι έχουν συμβάλλει θετικά στην πορεία της, παρά το δυσμενές κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα `ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί

1. Γιατί η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στους 151 φορείς της εγκυκλίου τη στιγμή που, όχι απλά δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, αλλά απαιτούνται άμεσα νέες προσλήψεις ως προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της επικέρδειας και οικονομικής αυτάρκειας, τη βιωσιμότητα της εταιρείας και εν τέλει τη διασφάλιση των εργασιακών θέσεων και του δικαιώματος στην εργασία.

2. Σκοπεύουν να προχωρήσουν άμεσα, έστω και τώρα, στις απαραίτητες προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ(Ν.2190/1994), για την κάλυψη των πάγιων αναγκών της Ε.Α.Β, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις διαρκείς συμβατικές της υποχρεώσεις; Θα προβούν άμεσα, στην εδώ και τώρα έγκριση  έστω και των ελάχιστων προσλήψεων που ζητά η Διοίκηση της ΕΑΒ;

3. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην υλοποίηση των προεκλογικών της εξαγγελιών, που προέβλεπαν ανάπτυξη και αναβάθμιση της δημόσιας ΕΑΒ, προς όφελος της Εθνικής οικονομίας και της Άμυνας της χώρας ή αποσκοπεί στην απαξίωσή της, ώστε να αποτελέσει ελκυστικό πακέτο για την πώλησή της στους Γερμανικούς ή Αμερικάνικους κολοσσούς του κλάδου. 

Ο ερωτών βουλευτής

Λαφαζάνης Παναγιώτης