Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
02/11/2011

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ζήτησε με καθυστέρηση μικρότερο ποσό του αναμενόμενου, από το EGF (European Globalization Fund) , για τους εργαζόμενους της ALDI όπως αναφέρουν τα στοιχεία της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η ελληνική κυβέρνηση, με μεγάλη καθυστέρηση και χωρίς να έχει αξιοποιήσει από το 2006 μέχρι σήμερα τη δυνατότητα στήριξης από το EGF απολυμένων σε  επιχειρήσεις που έκλεισαν στην Ελλάδα εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης, προσέφυγε τελικά στις 10/5/2011 στο παραπάνω Ταμείο για τη παροχή οικονομικής βοήθειας προς τους 642 πρώην εργαζόμενους της αλυσίδας καταστημάτων ALDI.

Σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη του 2006 και την τροποποίηση του 2009, το EGF/ΕΤΠ( Ευρωπαικό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση)  χρηματοδοτεί εργαζόμενους που έχασαν τις δουλειές τους λόγω  της Παγκοσμιοποίησης, καθώς και ενεργητικά προγράμματα επανακατάρτισης τους και επανόδου τους στην αγορά εργασίας είτε ως εργαζόμενοι είτε ως νέοι επιχειρηματίες. Ωστόσο, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών ανήκει στην ευθύνη του εκάστοτε κράτους-μέλους που καταθέτει το ανάλογο αίτημα στο συγκεκριμένο ταμείο.

Με βάση τα συμφωνηθέντα το EGF συμμετέχει στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών σε ποσοστό 65% του συνολικού ποσού, ενώ το υπόλοιπο 35% καλύπτεται από το κράτος που υποβάλλει το αίτημα, στην περίπτωση της ALDI την Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση, προφανώς, συνυπολογίζοντας την αναλογία αυτή στο αίτημά της προς το EGF, ζήτησε ένα συνολικό ποσό για την ALDI της τάξης 4490000 ευρώ, από το οποίο το EGF θα καταβάλει τα 2918500 ευρώ( 65%) και το ελληνικό κράτος τα υπόλοιπα 1571500(35%).

Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσό, το οποίο μάλιστα είναι το χαμηλότερο που έχει ζητηθεί από το ΕΤΠ από κράτος-μέλος της Ε.Ε. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την ίδια την εισήγηση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου ( The Committee of Employment and Social Affairs( EMPL) προς την ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου που σημειώνει ότι «το κόστος ανά εργαζόμενο της ALDI που καλείται να αναλάβει το EGF είναι μικρό σε σχέση με άλλα τέτοια αιτήματα».

Παράλληλα, η Ευρωπαική Επιτροπή στην εισήγηση της προς το Ευρωπαικό κοινοβούλιo κατηγοριοποιεί τους εργαζόμενους της ALDI στον πίνακα που επισυνάπτεται, ορίζοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να ενταχθεί και να εξιδικευτεί η παρέμβαση του ελληνικού κράτους επί του ζητήματος μέσω προσωποποιημένων υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες.  

Με βάση τον επισυναπτόμενο πίνακα, προκειμένου να δοθεί το ποσό στους εργαζόμενους, χρειάζεται να τεθούν από την ελληνική κυβέρνηση σε εφαρμογή συγκεκριμένα προγράμματα που να ανταποκρίνονται στην κατηγοριοποίηση της Ευρωπαικής Επιτροπής. Κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.

Είναι φανερό πως για να ενταχθεί το σύνολο των εργαζομένων της ALDI στην επιδότηση του EGF χρειάζεται να υπάρξει ένας σοβαρός και λεπτομερής σχεδιασμός από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης με στοχευμένες ενεργητικές πολιτικές από  θεσμικό φορέα που θα αναλάβει την παροχή ολοκληρωμένης κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομέων της ALDI παρέχοντας τους τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τα ατομικά τους προσόντα και δεξιότητες προκειμένου να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν καλύτερες εργασιακές προοπτικές.

Χρειάζεται να αναφερθεί επίσης ότι αν το σχέδιο εγκριθεί από την Επιτροπή Προυπολογισμού ( BUDG) του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στις 7 Νοεμβρίου αναμένεται μέσα στον Δεκέμβριο να ψηφιστεί τελικά από την ολομέλεια προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η εκταμίευσή του. Με βάση τα παραπάνω και

Επειδή σε συνθήκες οξύτατης οικονομικής κρίσης η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να μεριμνήσει για τους  πρώην εργαζόμενους στην ALDI 

Ερωτώνται οι κ.κ υπουργοί,

1.      Για ποιους λόγους η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε καθυστερημένα τόσο χαμηλό ποσό ,  από το EGF, συγκριτικά με αιτήματα των υπολοίπων κρατών-μελών της Ε.Ε ; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να αποκατασταθεί η πασιφανής αδικία σε βάρος των πρώην εργαζομενων της ALDI;

2.      Ποια θα είναι τα κριτήρια και με ποιες διαδικασίες θα ενταχθούν οι πρώην εργαζόμενοι της ALDI στις κατηγορίες που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα; Ποια κριτήρια θα ορισθούν ούτως ώστε να θεωρείται κάποιος απολυμένος/άνεργος έτσι ώστε να δικαιούται συμμετοχής στα προγράμματα;

3.      Πως θα αποκαταστήσετε  τους πρώην εργαζόμενους της  ALDI που απολύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010 και αναγκάστηκαν να βρούν δουλειά αλλού εξαιτίας της εξάμηνης περίπου ( Μάιος 2011) καθυστέρησης του ελληνικού κράτους να στείλει το αίτημα στο EGF; Θα δικαιούνται επιδότησης και ένταξης τους σε προγράμματα επανεκπαίδευσης  ;

4.      Πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να οργανώσει και να εξιδεικεύσει  ενεργητικά προγράμματα και πολιτικές ώστε να βοηθηθούν στην πράξη οι απολυμένοι της ALDI  και τι μορφή θα έχουν αυτά ;

5.      Σε ποιον δημόσιο θεσμικό φορέα σχεδιάζει η κυβέρνηση να αναθέσει την υλοποίηση τον προγραμμάτων ;

6.      Πόσο ευέλικτα προβλέπεται να είναι τα συγκεκριμένα προγράμματα ώστε να προσμετρώνται σε αυτά δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει ο συμμετέχων με βάση δικές του επιλογές π.χ απόκτηση πτυχίου ξένης γλώσσας και που ενδεχομένως δεν θα περιλαμβάνονται σε αυτά ;  

 οι  ερωτώντες βουλευτές

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Κουράκης Αναστάσιος

Στη συνέχεια επισυνάπτεται ο πίνακας Προσωποποιημένων Υπηρεσιών που προτείνει η Ευρωπαική Επιτροπή για την υπόθεση της ALDI

Δράσεις

Υπολογισμένος αριθμός στοχευμένων εργαζόμενων

Υπολογισμένο κόστος ανά στοχευμένο εργαζόμενο

(σε ευρώ)

Συνολικό κόστος (EGF και εθνική χρηματοδότηση) σε ευρώ)

Προσωποποιημένες υπηρεσίες (πρώτη παράγραφος Άρθρου 3 Κανονισμού (EC) Αρ. 1927/2006)  

Εργασιακός προσανατολισμός και βοήθεια αναζήτησης εργασίας

642

3 000

1 926 000

 

Εκπαίδευση και επανεκπαίδευση και κίνητρο συμμετοχής

400

2 500

1 000 000

Συνεισφορά στην έναρξη επιχείρησης

50

20 000

1 000 000

Επίδομα αναζήτησης εργασίας

500

620

310 000

Επίδομα κινητικότητας και συμμετοχή στα έξοδα ταξιδιού

30

1 000

30 000

Υποσύνολο προσωποποιημένων υπηρεσιών

 

4 266 000

Δαπάνες για την εφαρμογή του EGF (Τρίτη παράγραφος του άρθρου 3 του κανονισμού (EC) No 1927/2006)

Δραστηριότητες προετοιμασίας

 

60 000

Διαχείριση

 

104 000

Πληροφορίες και δημοσιότητα

 

50 000

Δράσεις ελέγχου

 

10 000

Υποσύνολο δαπανών για την εφαρμογή του EGF

 

224 000

Συνολικό υπολογισμένο κόστος

 

4 490 000

Συνεισφορά του EGF  (65% του συνολικού κόστους)

 

2 918 500