Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
18/11/2011

Απαντήσεις Όλι Ρέν και Γιοχάνες Χάαν, στο Ν.Χουντή - Παγώνουν οι χρηματοδοτήσεις του ΕΤΕΑΝ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως και οι εκταμιεύσεις έργων του ΕΣΠΑ, ομολογεί η Κομισιόν

Αποκαλυπτικό !!!

•    Παγώνουν οι χρηματοδοτήσεις του ΕΤΕΑΝ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως και οι εκταμιεύσεις έργων του ΕΣΠΑ, ομολογεί η Κομισιόν.

•    Απαντήσεις Όλι Ρέν και Γιοχάνες Χάαν, στο Νίκο Χουντή.

Στον αέρα βρίσκονται οι υποσχέσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ότι θα μπορούσαν να στηριχθούν με χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Τα κεφάλαια του ΕΤΕΑΝ που αποτελούνται κυρίως από ομόλογα του ελληνικού δημοσίου (1.7 δις ευρώ συνολικά κεφάλαια, από τα οποία 1.5 δις ελληνικά ομόλογα) θεωρούνται «ακατάλληλα» από την Κομισιόν, προκείμενου να συγχρηματοδοτήσουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό προκύπτει με σαφήνεια από απάντηση του Επιτρόπου Hahn, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του ζητούσε να πληροφορηθεί για την πορεία του ΕΤΕΑΝ, για τους λόγους καθυστέρησης της πλήρους αξιοποίησής του προκειμένου να βοηθηθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε μια περίοδο έντονης απουσίας ρευστότητας.

Στην απάντησή του ο Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. Χάν, αφήνει να εννοηθεί ότι κατ’αρχήν είχαν γίνει δεκτά τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, ως προικοδότηση του ΕΤΕΑΝ, «προκειμένου και να υπάρξει και η αντίστοιχη συνδρομή της ΕΕ», ΑΛΛΑ ο κύριος Hahn επισημαίνει με έμφαση ότι «η πρόσφατη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους μέλους, καθώς επίσης και των ελληνικών τραπεζών, επηρέασε την περαιτέρω κινητοποίηση πιστώσεων που διατίθενται σε χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς όπως το ETEAN». Αυτό είναι σαφές ότι σημαίνει ότι έχουν βαλτώσει όλα τα υποπρογράμματα που χρηματοδοτεί το ΕΤΕΑΝ, που επρόκειτο να δώσουν χρηματοδοτική στήριξη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και ιδιωτικών τραπεζών.

Το γεγονός αυτό εξηγεί και το πάγωμα που παρατηρείται επίσης στις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει αναστείλει την εκταμίευση των δανείων που έχουν συναφθεί με ελληνικές τράπεζες, ιδιωτικές εταιρείες και το ελληνικό δημόσιο, προκειμένου για τη χρηματοδότηση έργων του ΕΣΠΑ.

Η εκτίμηση αυτή προκύπτει και από χτεσινή απάντηση του Επιτρόπου κ. Ρέν, που στάλθηκε χτές στον Νίκο Χουντή, ο οποίος ρωτούσε εάν αληθεύουν οι «πληροφορίες ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει αναστείλει την εκταμίευση δανείων που έχουν συναφθεί με ελληνικές τράπεζες, ιδιωτικές εταιρείες και το ελληνικό δημόσιο λόγω της χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας».

Ο Επίτροπος στην απάντησή του αφήνει να εννοηθεί ότι πράγματι έχουν παγώσει οι εκταμιεύσεις αφού σημειώνει ότι «Οι όροι για την εκταμίευση των δανείων της ΕΤΕ συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΕΤΕπ και των αντισυμβαλλομένων της, όταν υπεγράφησαν οι συμβάσεις χρηματοδότησης. Αυτοί οι όροι, οι οποίοι ήταν νομικά δεσμευτικοί μετά την υπογραφή της σύμβασης, ήταν συνεπώς γνωστοί στους αντισυμβαλλομένους της ΕΤΕ πολύ πιο πριν από τις εκταμιεύσεις».

Με αφορμή τις απαντήσεις των Επιτρόπων Hahn και Rehn, ο Νίκος Χουντής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στις 27 Ιανουαρίου του 2011, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, υποσχόταν ότι θα δοθούν 1.6 δις ευρώ μέσω του ΕΤΕΑΝ στην αγορά, ‘ώστε να δημιουργηθεί ρευστότητα στην αγορά και αναθερμανθεί η οικονομία’. Λίγους μήνες μετά, αποδεικνύεται ότι η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που κλείνουν καθημερινά κατά εκατοντάδες, πολλαπλασιάζοντας τις στρατιές των ανέργων, όπως και έργα που εκτελούνται μέσω του ΕΣΠΑ, και έδιναν ελπίδες απασχόλησης σε χιλιάδες εργαζόμενους, είναι στον αέρα. Τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί δεν αποκαλύπτονται στην ελληνική κοινωνία, και το χειρότερο είναι ότι οι πολιτικές που ασκούνται με την απόλυτη καθοδήγηση της Τρόικα, όχι μόνο δεν προετοιμάζουν πολιτικές ανάπτυξης και στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αλλά μέσω μιας τυφλής φοροεπιδρομής επιταχύνουν τη διάλυση του παραγωγικού ιστού της χώρας. Καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό, να πει ξεκάθαρα που βρίσκεται και τι γίνεται με το ΕΤΕΑΝ, τι γίνεται με τις εκταμιεύσεις της ΕΤΕπ, και κυρίως τι προτάσεις έχει για την πραγματική στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

To Γραφείο Τύπου