Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
13/12/2011

Ένταξη των περιοχών Σούρπης, Πλατάνου, Αγ. Τριάδας και Δρυμώνα Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας στη Δράση 2.1 του Μέτρου 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» - Ερώτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Η. Διώτη

Προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Την έντονη αντίδρασή τους για τον οριστικό αποκλεισμό περιοχών του Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας, και συγκεκριμένα της Σούρπης, του Πλατάνου, του Δρυμώνος και της Αγίας Τριάδας, από τη Δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλ. Μπαλτατζής» εκφράζουν οι αγρότες των παραπάνω περιοχών.

Ουσιαστικά με την συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μένουν εκτός προγράμματος απονιτροποίησης 50.000 στρέμματα περίπου, τα οποία ήταν ενταγμένα επί μία πενταετία περίπου, με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική καταστροφή στις προαναφερόμενες περιοχές αλλά και τον οικονομικό μαρασμό των αγροτών.

Όπως επισημαίνουν οι αγρότες και η οικεία Δημοτική Αρχή Αλμυρού, υπάρχει σχετικό έγγραφο του ΕΘΙΑΓΕ στο οποίο αναφέρεται ότι η περιοχή του Αλμυρού είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη από νιτρικά με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η εφαρμογή του προγράμματος.

Πέραν όμως αυτού του εγγράφου, σύμφωνα με το κείμενο τεκμηρίωσης «Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής (χημικής) και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων» που λαμβάνεται υπόψη για την Κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατʼ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, το υπόγειο υδατικό σύστημα Αλμυρού παρουσιάζει στη γεώτρηση όπου έγινε η σχετική μέτρηση, μέση τιμή συγκέντρωσης των νιτρικών που υπερβαίνει το 75% της τιμής κατωφλίου (50mg/l), και σύμφωνα με τους μελετητές, «το γεγονός αυτό δεικνύει εστιασμένη τάση αύξησης του ρύπου, λόγω της αγροτικής δραστηριότητας».

Ταυτόχρονα, σε παλαιότερη απάντησή του (219/11.3.2011), ο Υπουργός ΑΑΤ παραδέχεται ότι υπάρχει «αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού των ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση περιοχών σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την αξιοποίηση μετρήσεων σε συνεχή βάση, τόσο σε θέση όσο και σε χρόνο, μέσω της λειτουργίας σταθερού δικτύου παρακολούθησης», που είναι όμως αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Επειδή σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία τα υπόγεια υδατικά συστήματα Αλμυρού-Βελεστίνου και Αλμυρού παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις στις τιμές συγκέντρωσης των νιτρικών που τείνουν να προσεγγίσουν κι ενδεχομένως να ξεπεράσουν την τιμή κατωφλιού, άρα και να καταστήσουν την περιοχή ευπρόσβλητη στη νιτρορύπανση.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.    Θα προχωρήσουν στον επαναπροσδιορισμό των ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση περιοχών, με βάση και τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις τελευταίες μελέτες;

2.    Εξετάζουν την τροποποίηση του καταλόγου ευπρόσβλητων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζωνών και την ένταξη περιοχών που με παλαιότερες μετρήσεις είχαν εξαιρεθεί, όπως οι περιοχές Σούρπης, Πλατάνου, Αγ. Τριάδας και Δρυμώνα Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας;

3.    Ποιες ακόμη περιοχές εξαιρέθηκαν από την πρόσφατη προκήρυξη της Δράσης 2.1 του Μέτρου 2.1.4. και με ποιο αιτιολογικό;

4.    Θα καθιερώσουν ένα πρόγραμμα τακτικών μετρήσεων, ώστε να προλαμβάνουν περιπτώσεις προσβολής των υπογείων υδατικών συστημάτων από ρύπους που σχετίζονται με την αγροτική δραστηριότητα και όχι μόνο;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ηρώ Διώτη