Skip to main content.
15/12/2011

Κοινή ερώτηση Σ.Σακοράφα, Α.Τσίπρα, Τ.Κουράκη, Ευ. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου -- θεμα: Παράνομες και αυθαίρετες περικοπές μισθοδοσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Αποτελεί  εργοδοτική αυθαιρεσία όπως αναφέρει και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, η απόφαση των ιδιοκτητών εκπαιδευτηρίων να προβούν στην περικοπή των μισθών και του κινήτρου απόδοσης των εκπαιδευτικών, στα πλαίσια του Ενιαίου Μισθολογίου με βάση τους νόμους 3886/2011, 4002/2011 και 4024/2011.

Συγκεκριμένα, ενώ το συνδικαλιστικό όργανο των σχολαρχών επικαλείται τον νόμο 4024 του Οκτωβρίου του 2011, αυτός ο νόμος ήδη από τον τίτλο του αναφέρει ότι αφορά υπαλλήλους του κράτους, ότι συντάχθηκε για  να συμβάλει με τις διατάξεις του στην εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής και μάλιστα για το διάστημα 2012−2015. Την ίδια στιγμή η ερμηνεία που δόθηκε από την 22η Διεύθυνση Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (αρ.πρωτ. 2/73944/0022/1-12-2011 και 2/82176/0022/1-12-2011), κατόπιν ερωτήματος του Υπουργείου Παιδείας, ανέφερε ότι: «Οι διατάξεις του Ν. 4024/2011 δεν μπορούν να εφαρμοστούν και στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρου νόμου».

Επίσης ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας με σχετική εγκύκλιό του από τις 6-10-2011 έδινε εντολή προς τις περιφερειακές διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη «μη περικοπή αποδοχών ιδιωτικών εκπαιδευτικών».

Στις 2-12-2011 εξέδωσε σχετικό έγγραφο η Π/Βάθμια  & Δ/Βάθμια Εκπαίδευση Αττικής/Διεύθυνση  π/βάθμιας  Εκπαίδευσης Ανατολικής   Αττικής με αριθ. Πρωτ.    Φ.Ι.2/14712, το οποίο επισυνάπτουμε.

Παρά ταύτα οι σχολάρχες θεώρησαν ότι θα τρόμαζαν τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, με την απειλή των αναιτιολόγητων απολύσεων και επομένως νόμιζαν ότι δεν θα συναντούσαν καμία αντίσταση από το εκπαιδευτικό κίνημα στο σχέδιο αύξησης, μέσα σε μια νύχτα, των κερδών τους κατά 32 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, στερώντας ταυτόχρονα από τα ασφαλιστικά ταμεία άλλα 19 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λόγω περιορισμού των εισφορών.

Η υπουργική και κυβερνητική απάθεια έχει οδηγήσει τα λογιστήρια των ιδιωτικών σχολείων σε μια απίστευτη και ιδιότυπη αντιποίηση αρχής. Η παράνομη και καταχρηστική εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς προαπαιτεί και την απόδοση ενός βαθμού -αντί του μισθολογικού τους κλιμακίου- με τον οποίο καθορίζεται το ύψος των αποδοχών τους. Αυτό το μισθολογικό κλιμάκιο εκδίδεται αποκλειστικά και αρμοδίως από τα Πρωτοβάθμια Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σήμερα αυτά τα όργανα για μεν τους δημόσιους εκπαιδευτικούς εξέδωσαν -ανάλογα με τη σχετική προϋπηρεσία- το βαθμολόγιο για κάθε έναν δάσκαλο και καθηγητή, ενώ απέφυγαν να εκδώσουν αντίστοιχα βαθμολόγια για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Πολλά μάλιστα Υπηρεσιακά Συμβούλια ήδη εξέδωσαν, ως όφειλαν, μισθολογικά κλιμάκια για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Αυτόν λοιπόν τον θεσμικό ρόλο του ακριβούς  υπολογισμού της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, ανέλαβαν οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων και τα λογιστήρια τους. Και εγκατέστησαν αυθαίρετα  στο site του Συνδέσμου Ιδρυτών Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών σχετικό λογισμικό, που υποτίθεται ότι  με το πάτημα ενός κουμπιού υπολογίζεται η προϋπηρεσία και ο μισθός του εκπαιδευτικού.

Οι αντιδράσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι έντονες. Στα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθημερινά καταφθάνουν ενυπόγραφα κείμενα άρνησης αποδοχής του ενιαίου μισθολογίου από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, θεωρώντας ότι πρόκειται για βλαπτική μεταβολή της εργασιακής τους θέσης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται η κυρία Υπουργός

•    Θα φροντίσει άμεσα για την ενημέρωση όλων των Διευθύνσεων ΠΕ και ΔΕ Εκπαίδευσης και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσουν  οι παράνομες περικοπές αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, σύμφωνα και με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και τις υποδείξεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την τήρηση και εφαρμογή της νομιμότητας;

•    Θα φροντίσει άμεσα για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών) ότι ο μόνος έγκυρος τρόπος υπολογισμού της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι ο οριζόμενος αποκλειστικά και αρμοδίως από τα Πρωτοβάθμια Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (και σε καμία περίπτωση από τα λογιστήρια ιδιωτικών επιχειρήσεων);

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

Συν/να: 1