Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
28/12/2011

Ερώτηση Π.Λαφαζάνη: Η κυβέρνηση «πνίγει» τις ζωές χιλιάδων επιτυχόντων στους διαγωνισμούς πρόσληψης του Δημοσίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι επιτυχόντες της προκήρυξης 5223/23-1-2009 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την υπʼ αριθ. 5223/23-1-2009 απόφασή του, προκήρυξε ειδικό γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση 148 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων.

Ο διαγωνισμός αυτός περιλάμβανε γραπτή δοκιμασία σε διάφορα μαθήματα και συνέντευξη για την αξιολόγηση της εν γένει προσωπικότητας του υποψηφίου και της δυνατότητάς του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων της θέσης του. Μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, εκδόθηκε πίνακας αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, από τον οποίον κλήθηκε να συμμετάσχει στη συνέντευξη τετραπλάσιος αριθμός υποψηφίων από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση και του σταδίου της συνέντευξης, εκδόθηκε πίνακας τελικής βαθμολογίας, από τον οποίο προέκυψε και ο τελικός πίνακας διοριστέων, που κυρώθηκε με απόφαση του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκε για την κατηγορία ΠΕ στο ΦΕΚ 293/τ.Γʼ/13-4-2010 και για την κατηγορία ΔΕ στο ΦΕΚ 908/τ.Γʼ/22-9-2010.      

Πέραν, όμως, από όσους περιλήφθηκαν στους παραπάνω πίνακες διοριστέων, εξακολουθούν και υπάρχουν δεκάδες επιτυχόντες του εν λόγω διαγωνισμού που πρέπει να προσληφθούν, αλλά παραμένουν μέχρι σήμερα αδιόριστοι, παρά το γεγονός ότι:

α) Με την παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του Ν.3945/2011 «Κύρωση της από 8 Ιανουαρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου “Αναστολή προθεσμιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών” και άλλες διατάξεις», προβλέφθηκε ότι οι πίνακες κατάταξης της συγκεκριμένης προκήρυξης εξακολουθούν και ισχύουν μέχρι 31-12-2012.

β) Υπάρχουν τουλάχιστον 2.500 κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων ανά την Επικράτεια.

γ) Ο αριθμός των ήδη υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων μειώνεται δραματικά από τις αθρόες αιτήσεις για συνταξιοδότηση, αλλά και λόγω των νέων ρυθμίσεων για την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.

δ) Ο διορισμός όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού αποτελεί καθολικό αίτημα των εργαζομένων στο χώρο των δικαστηρίων και κυρίως της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, που διαπιστώνει καθημερινά τα αδιέξοδα στον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης λόγω της τραγικής έλλειψης προσωπικού.

ε) Η κατάσταση στην ελληνική Δικαιοσύνη είναι σήμερα δραματική, με τρανή απόδειξη την ψήφιση διαρκώς καινούργιων νόμων για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Επειδή η κυβερνητική μεταχείριση και αντιμετώπιση των επιτυχόντων της προκήρυξης 5223/23-1-2009 του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι πραγματικά αδικαιολόγητη, ενώ αν συνδυαστεί και με τα οξυμένα και χρονίζοντα προβλήματα στο χώρο της Δικαιοσύνης, τότε πρόκειται για απαράδεκτη τακτική, που από τη μια καταδικάζει τους επιτυχόντες αυτούς στην ανεργία, ενώ έχουν ήδη αποδυθεί σε δικαστικό αγώνα για τα αυτονόητα εργασιακά τους δικαιώματα, και παράλληλα στερεί τα δικαστήρια από απολύτως απαραίτητο προσωπικό, που θα βοηθήσει να μπει ένα τέλος στη χωρίς προηγούμενο βραδύτητα των δικαστικών διαδικασιών.

Επειδή η τεράστια έλλειψη δικαστικών υπαλλήλων έχει σαν αποτέλεσμα ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης να καθυστερεί ακόμη περισσότερο, με περαιτέρω συνέπεια η χώρα να εκτίθεται στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και να καταδικάζεται επανειλημμένως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ και οι πολίτες της χώρας μας στερούνται ταχείας και ουσιαστικής νομικής προστασίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Για ποιο λόγο δεν προσλαμβάνονται οι λοιποί επιτυχόντες της προκήρυξης 5223/23-1-2009 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού ήδη εξακολουθούν και ισχύουν οι σχετικοί πίνακες επιτυχίας;

2. Γιατί δεν προσλαμβάνονται οι επιτυχόντες της συγκεκριμένης προκήρυξης, οι οποίοι αποτελούν μια λύση στα τραγικά αδιέξοδα της Δικαιοσύνης σε θέματα προσωπικού, αφού σε κάθε περίπτωση κρίνονται απολύτως απαραίτητοι για να επιταχυνθεί επιτέλους ο χρόνος απονομής της Δικαιοσύνης; Προτίθεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία το αργότερο μέχρι 31/12/2012;

3. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης  και το ακριβές χρονοδιάγραμμα  πρόσληψής των διοριστέων σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ώστε και οι ίδιοι να μπορέσουν να προγραμματίσουν τη ζωή τους;

Ο ερωτών βουλευτής

Λαφαζάνης Παναγιώτης