Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
09/01/2012

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ: Σε διαρκή περιβαλλοντική υποβάθμιση οδηγούνται οι δυτικές συνοικίες του νομού Θεσσαλονίκης

Προς τoν Υπουργό Εσωτερικών

Με το τεχνικό πρόγραμμα του Ο.Τ.Α. (Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης) νομού Θεσσαλονίκης, στην με αριθμό πρωτ. 6645/29/11/2011 απόφαση προβλέπεται η δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Β.Δ. Τομέα και Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Β.Δ. Τομέα.

Ωστόσο η απόφαση αυτή συναντά τις δίκαιες και έντονες αντιδράσεις κατοίκων, συλλογικοτήτων και φορέων των Δυτικών Συνοικιών, αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά που με ομόφωνο ψήφισμά του εναντιώνεται στην κατασκευή και λειτουργία ΣΜΑ Β.Δ. Τομέα.

Πρώτον, ενώ ο αρχικός περιφερειακός σχεδιασμός κατευθυνόταν προς την κατασκευή πέντε μικρών ΣΜΑ εγκαταστημένων σε διάφορα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος προκειμένου να καταμεριστούν τα απορρίμματα με όσο το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις, τελικά αυτή η λύση εγκαταλείφθηκε. Ο νέος Σ.Μ.Α. που σχεδιάζεται θα συγκεντρώνει στο Β.Δ. Τομέα το 80% των απορριμμάτων των δήμων της Θεσσαλονίκης σε αντιδιαστολή με το Σ.Μ.Α. Ανατολικού Τομέα που θα συγκεντρώνει το 10% των απορριμμάτων των αντίστοιχων δήμων.  Σημειωτέον πως αυτή η υπερσυγκέντρωση απορριμμάτων προβλέπεται για μία ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένη περιοχή, από περιβαλλοντική άποψη. Το οικόπεδο που επιλέχθηκε για την κατασκευή του Σ.Μ.Α. γειτνιάζει με πυκνοκατοικημένες περιοχές (μόλις 600 μέτρα) και με κέντρα αποκατάστασης ηλικιωμένων (μόλις 500 μέτρα). Η περιοχή είναι γεμάτη από βαριές βιομηχανικές δραστηριότητες που ρυπαίνουν το περιβάλλον, καθώς μετρήσεις έχουν δείξει πως στη Νέα Ευκαρπία υπάρχουν υπερβάσεις στα όρια ασφαλείας αερίων σωματιδίων PM10 τουλάχιστον πενήντα φορές το χρόνο, όταν τα ευρωπαϊκά όρια επιτρέπουν επτά φορές τον χρόνο. Επίσης η ευρύτερη περιοχή είναι περικυκλωμένη από τρεις μεγάλους οδικούς άξονες χωρίς ηχοπετάσματα.

Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στο ίδιο οικόπεδο δημιουργείται Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Β.Δ. Τομέα, το οποίο θα εξυπηρετεί 28.000 τόνους ετησίως, ενώ ο Σ.Μ.Α. θα εξυπηρετεί 1100 τόνους ημερησίως, δηλαδή 400.000 περίπου τόνους ετησίως. Γίνεται επομένως φανερό πως ο σχεδιασμός αυτός δεν δίνει προτεραιότητα στην ανακύκλωση αλλά αντίθετα συνιστά μια πολιτική επιλογή που πριμοδοτεί τη συγκέντρωση και μετακομιδή των απορριμμάτων.

Τρίτον, για την κατασκευή του συγκεκριμένου Σ.Μ.Α δεν έγινε καμία διαβούλευση στην περιοχή και δεν ενημερώθηκαν επίσημα ούτε οι πολίτες αλλά και ούτε οι φορείς της περιοχής.

Επειδή η κατασκευή ενός τεράστιου Σ.Μ.Α. στον Β.Δ. Τομέα θα αποδειχθεί καταστροφική για μία ήδη υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά περιοχή,

Επειδή εκφράζονται φόβοι ότι ο Σ.Μ.Α. που θα δημιουργηθεί θα συνδεθεί προοπτικά με την καύση απορριμμάτων στο γειτονικό εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝΑ,  όπως προέβλεπε ο αρχικός περιφερειακός σχεδιασμός πριν ματαιωθεί από τις πιέσεις των κατοίκων.

Επειδή ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της διαχείρισης των απορριμμάτων, με έμφαση στην ανακύκλωση, αποτελεί αναγκαιότητα για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της πόλης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)    Για ποιο λόγο ο περιφερειακός σχεδιασμός των ΣΜΑ της Θεσσαλονίκης δεν εξασφαλίζει την ισόρροπη κατανομή των απορριμμάτων της περιοχής και δεν προωθεί την ανακύκλωση;

2)    Προτίθεται να σταματήσει άμεσα τη κατασκευή του Σ.Μ.Α. στην περιοχή του Β.Δ. Τομέα χωρίς την παράλληλη δημιουργία των άλλων τεσσάρων Σ.Μ.Α.

3)    Πως θα διασφαλίσει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προβλέπονται στην κατασκευή τέτοιου είδους έργων;

4)    Δεσμεύεται ότι δεν θα μεθοδευτεί η σύνδεση του Σ.Μ.Α. Β.Δ. Τομέα με την καύση απορριμμάτων στο γειτονικό εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝΑ,  όπως προέβλεπε ο αρχικός περιφερειακός σχεδιασμός ;

5)    Ποιος προγραμματισμός υπάρχει για να γίνει επιτέλους διαβούλευση στην περιοχή;

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Τάσος Κουράκης

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου