Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
20/01/2012

Στη Βουλή φέρνει με επείγουσα ερώτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης την φωτογραφική διάταξη νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ που ευνοεί την κατασκευή φράγματος στον Άγιο Νικόλαο Αράχθου, η κατασκευή του οποίου είχε ακυρωθεί από το ΣτΕ το 2007

«Σύσσωμη η αντίδραση των φορέων της Ηπείρου για τον κίνδυνο που διατρέχει το ιστορικό μνημείο της γέφυρας της Πλάκας στην Άραχθο»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας την πολιτιστική αξία του μνημείου της γέφυρας της Πλάκας αλλά και τη σημασία της διατήρησης φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής ρωτά για ποιο λόγο άρθρο πρόσφατου νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ παρακάμπτει πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, το κοινοτικό δίκαιο και την σύσσωμη αντίδραση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας, των τοπικών αρχών και των κατοίκων της περιοχής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση

Προς τους  κ.κ. Υπουργούς

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Εσωτερικών

Θέμα:  Φωτογραφική διάταξη νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ ευνοεί την κατασκευή φράγματος στον Άγιο Νικόλαο Αράχθου, η κατασκευή του οποίου είχε ακυρωθεί από το ΣτΕ το 2007

Mε πρόσφατο νομοσχέδιο το ΥΠΕΚΑ  με θέμα «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ -Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». » που κατατέθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής επιχειρείται –συγκεκριμένα με το άρθρο 56- να εγκρίνει την κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων, πριν ολοκληρωθούν και εγκριθούν τα σχέδια διαχείρισης υδάτινων πόρων, όπως προβλέπει και η κοινοτική οδηγία 200/60 ΕΚ. 

Συγκεκριμένα με τρόπο πραξικοπηματικό  η κυβέρνηση με μεθοδεύσεις που προκαλούν το τοπικό και λαϊκό αίσθημα,  επαναφέρει το θέμα κατασκευής υδροηλεκτρικού φράγματος στη θέση Αγίου Νικολάου του ποταμού Αράχθου.

Mε το άρθρο  56 αφενός επιδιώκεται  να καταστεί δυνατή η κατασκευή του εν λόγω έργου και αφετέρου επιδιώκεται η εξασφάλιση της συμβατότητας υδροηλεκτρικών έργων, που δεν προβλέπονται στα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια, όπως για παράδειγμα το φράγμα στον Άγιο Νικόλαο Αράχθου, η κατασκευή του οποίου είχε ακυρωθεί το 2007 από το ΣτΕ.

Απώτερος στόχος της φωτογραφικής διάταξης του άρθρου 56 η δυνατότητα κατασκευής του μεγάλου Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) του Αγ. Νικολάου, στον ποταμό Άραχθο, από συγκεκριμένη εταιρεία.

Η ανώνυμη τεχνική εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ είχε λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το ΥΠΑΝ το έτος 2001 για το έργο αυτό. Το έτος 2005 έτυχε έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του ΥΗΕ από τα συναρμόδια Υπουργεία.

  Για τη συγκεκριμένη ΕΠΟ γνωμοδότησαν ομοφώνως αρνητικά τα Νομαρχιακά Συμβούλια των Ιωαννίνων και της Άρτας, ενώ αντιτάχτηκαν όλα τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της περιοχής, οι κάτοικοι, οι πολιτιστικοί φορείς, οικολογικές οργανώσεις καθώς και οι οργανώσεις της  ηπειρωτικής αποδημίας

Το έργο αυτό απειλεί ευθέως την παρουσία και την υπόσταση της μοναδικής μονότοξης γέφυρας της Πλάκας, τη φυσιογνωμία του όλου τοπίου και τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής. Τόσο η άδεια παραγωγής όσο και η ΕΠΟ ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ) με την απόφαση 3858/2007.

Σημειωτεόν ότι και πριν δύο χρόνια είχε επιχειρηθεί πάλι από το ΥΠΕΚΑ να περάσει μία αντίστοιχη διάταξη που χαρακτήριζε ως ΑΠΕ υδροηλεκτρικά έργα έως 100 MW, όταν διεθνώς δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που τα υδροηλεκτρικά έργα πάνω από 15MW να χαρακτηρίζονται ΑΠΕ

Με βάση τα παραπάνω;

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

•    Σκοπεύει σύντομα η κυβέρνηση να αποσύρει τα άρθρο 56 από το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ;

•    Για ποιο λόγο επαναφέρει η κυβέρνηση την κατασκευή του φράγματος στον Άγιο Νικόλαο Αράχθου την στιγμή που το ΣτΕ αποφάνθηκε αρνητικά για την κατασκευή του με πρόσφατη απόφασή του;

•    Γιατί η κυβέρνηση παρακάμπτει  το κοινοτικό δίκαιο και επιδιώκει να προσαρμόσει το νομικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ  στις ανάγκες συγκεκριμένων συμφερόντων;

Ο ερωτών βουλευτής

Δημήτρης Παπαδημούλης