Skip to main content.
06/02/2012

Εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ στην Agrotica: Ο αγροτικός τομέας πυλώνας ανάπτυξης και διεξόδου από την κρίση - της Ειρήνης Κατσινοπούλου

Για δεύτερη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ διοργάνωσε χθες με επιτυχία ανοιχτή εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Agrotica, με την παρουσία του προέδρου της ΚΟ Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ακριβώς στιγμή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σκανδαλίδης έλαμψε διά της απουσίας του ακόμα και από τα εγκαίνια της έκθεσης. ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., υπηρετώντας επί δεκαετίες τα καρτέλ, τους μεγαλοεισαγωγείς, τους μεσάζοντες αεριτζήδες και κάθε είδους συμφέροντα σε βάρος των αγροτών, οδήγησαν στην αποδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα και στην ερήμωση της υπαίθρου.

Με την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και την πιστή εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΚΑΠ, με τη διάλυση κάθε συλλογικής μορφής οργάνωσης (σύλλογοι, συνεταιρισμοί) και την κατασπατάληση πόρων για την εξαγορά συνειδήσεων και τη διαιώνιση των μικροκομματικών - πελατειακών τους συμφερόντων.

Σήμερα ωρύονται ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν παράγει ενώ στήνουν το σκηνικό για την πιο βίαιη καπιταλιστική αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα. Με: Την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας, τους συνεταιρισμούς ανώνυμες εταιρείες. Τον ΕΛΓΑ σαν αγροτική ασφάλιση με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Την αγροτική γη θυσία στις επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών. Τα τρύπια «καλάθια» της περιφέρειας. Τη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών γεωργικής έρευνας, ποιότητας, εκπαίδευσης. Τη συναίνεση στην ακόμα πιο νεοφιλελεύθερη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Και πάνω απʼ όλα με το δόγμα της περιβόητης «ανταγωνιστικότητας» με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση της κερδοφορίας των κολοσσών της αγροδιατροφικής αλυσίδας, των διεθνών κερδοσκόπων στα χρηματιστήρια αγροτικών προϊόντων, των πολυεθνικών εφοδίων και πολλαπλασιαστικού υλικού, των γιγαντιαίων αλυσίδων super market και των επιχειρήσεων ενέργειας του «πράσινου» καπιταλισμού, για να ολοκληρώσουν μαζί με την εργασιακή και την κοινωνική εξόντωση των εργαζομένων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο, στη βάση της οικονομίας των κοινωνικών αναγκών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό σημαίνει ριζική αναθεώρηση της ΚΑΠ με:

* Αύξηση των δαπανών της Ε.Ε. για τη γεωργία και ριζική ανακατανομή των πόρων υπέρ των μεσογειακών προϊόντων και των μικρομεσαίων αγροτών.

* Στήριξη του εισοδήματος των μικρομεσαίων αγροτών με τιμές πάνω από το κόστος παραγωγής.

* Σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή και την ποιότητα των προϊόντων.

* Αύξηση των κονδυλίων για την αγροτική ανάπτυξη και την ποιοτική γεωργία (ποιοτικά, παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα).

* Ειδική πολιτική στήριξης της νησιωτικής και ορεινής παραγωγής.

* Να σταματήσει η βιοπειρατία από τις πολυεθνικές και να απαγορευτούν παντελώς τα μεταλλαγμένα.

Ταυτόχρονα απαιτούμε το διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων να πάψει να ρυθμίζεται από τις αποφάσεις του ΠΟΕ και τις διμερείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και να μπει σε νέες βάσεις υπό την εποπτεία του ΟΗΕ, με προτεραιότητα την τοπική και περιφερειακή παραγωγή αντί για τις εξαγωγές, τον έλεγχο της δράσης των πολυεθνικών και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ισότιμης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ χωρών.

Σε εθνικό επίπεδο υποστηρίζουμε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, όπου, με δεδομένη την πολλαπλότητα και πολυμορφία της ελληνικής γεωργίας (ορεινές, νησιωτικές και μειονεκτούσες περιοχές, πεδινή γεωργία, ανομοιομορφία και ανισότητες στην κατοχή γης), οι πολιτικές στήριξης πρέπει να συνδυάζονται με διαφοροποιημένα προγράμματα και παρεμβάσεις.

Διαφωνούμε με την αντίληψη ότι η αγροτική παραγωγή πρέπει να αναδιαμορφωθεί αποκλειστικά στη βάση της εξασφάλισης της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού προϊόντος. Αγωνιζόμαστε για ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής, με κύριες κατευθύνσεις:

- Ανάπτυξη της κτηνοτροφίας ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ισόρροπη ανάπτυξη, τη διατήρηση του πληθυσμού και τη συμπληρωματική απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου, ιδίως των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Θεσμικό πλαίσιο για δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών, απλούστευση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των βοσκοτόπων, δημιουργία υποδομών, βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας και διαχείρισή τους με συμμετοχή των κτηνοτρόφων, ενίσχυση της καλλιέργειας σανοδοτικών φυτών και ψυχανθών.

- Σταδιακή εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης στο σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αύξηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

- Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας με αυστηρές προδιαγραφές, ενιαία πρότυπα και σήματα ποιότητας και αξιόπιστο σύστημα ελέγχων.

- Προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως στις θερμοκηπιακές και κτηνοτροφικές μονάδες.

- Εξοικονόμηση του αρδευτικού νερού με αλλαγή των συστημάτων άρδευσης, περιορισμό των απωλειών στα δίκτυα, στροφή σε λιγότερο υδροβόρες καλλιέργειες, νέα υδραυλικά έργα μικρών ταμιευτήρων και επιλεγμένες χωροθετήσεις μικροφραγμάτων.

- Ανάπτυξη της αλιείας με άμεσα μέτρα που θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα αναγέννησης των ιχθυοαποθεμάτων και θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αειφορική διαχείριση της αλιείας.

- Ανάπτυξη της δασοπονίας με αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων. Εκπόνηση και εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων αναδάσωσης και πυροπροστασίας, καθώς και δράσεων προστασίας της βιοποικιλότητας.

- Ανάπτυξη των υποδομών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων (έρευνα, γεωτεχνικές υπηρεσίες, τυποποίηση, δίκτυα εμπορίας, προώθηση εξαγωγών, μάρκετινγκ κ.λπ.).

- Νέοι συνεταιρισμοί με νέο θεσμικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη δημοκρατική, συμμετοχική λειτουργία και τον παραγωγικό τους προσανατολισμό, με τον πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο από τα μέλη του της διαχείρισης και της διακίνησης των προϊόντων.

- Αναδασμός για συγκέντρωση του κλήρου. Δημιουργία συνεταιριστικής τράπεζας γης. Να μην υπάρχει αλλαγή χρήσης και κτηματομεσιτική κερδοσκοπία στην αγροτική γη. Φορολογικές απαλλαγές και πιστωτικές διευκολύνσεις για μεγέθυνση του κλήρου, ιδίως στους νέους αγρότες. Μέτρα αποθάρρυνσης για όσους έχουν γη και δεν την καλλιεργούν.

- Συμπίεση του κόστους παραγωγής, με βελτίωση υποδομών (αρδευτικά, ηλεκτροδότηση, οδοποιία κ.λπ.) και μείωση συντελεστών ΦΠΑ.

- Περιορισμός της ψαλίδας τιμών αγροτικών προϊόντων μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή

- Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης. Έλεγχος της ακρίβειας και των ολιγοπωλιακών πρακτικών στην αγορά. Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με προτεραιότητα στην προστασία των πολιτών (εργαζόμενοι, αγρότες, μικροεπαγγελματίες, συνταξιούχοι κ.λπ.) από τις τράπεζες

- Στήριξη των μικροπαραγωγών αγροτών και διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα και ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Αγροτικής Τράπεζας.

- Προγράμματα ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αξιοποίηση τοπικών πόρων και ανάπτυξη αγροτουριστικών και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων.

- Στήριξη της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς απευθείας στους καταναλωτές. Ίδρυση τοπικών αγορών αγροτών.

- Ασφαλιστική κάλυψη όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων (παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία) των αγροτών από έναν ασφαλιστικό φορέα, τον ΟΓΑ.

- Εκπαίδευση και διαρκής επιμόρφωση ιδίως των νέων αγροτών και ενίσχυση της επιχειρηματικής προσπάθειάς τους με γενναία κίνητρα.

- Ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα.

- Στήριξη οικογενειακών μονάδων παραγωγής παραδοσιακών και ποιοτικών προϊόντων.

- Ριζική αναδιάρθρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με επιστημονική στελέχωση και αλλαγή προσανατολισμού των υπηρεσιών και των οργανισμών του.

- Ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας στις γεωτεχνικές σχολές και τα ερευνητικά ιδρύματα, με επαρκείς πόρους και ερευνητικό προσωπικό.

Και φυσικά, για να μείνουν οι αγρότες στον τόπο τους, ένα μακρόπνοο εναλλακτικό σχέδιο ανασυγκρότησης της υπαίθρου με άρση των ανισοτήτων αστικών κέντρων - περιφέρειας ιδίως στην υγεία, την κοινωνική μέριμνα, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Τελικά, στο ερώτημα της αφίσας της εκδήλωσης «Υπάρχει έξοδος από το τούνελ;», απαντάμε “ναι” και βρίσκεται αριστερά.

* Η Ειρήνη Κατσινοπούλου είναι υπεύθυνη της Π.Γ. του ΣΥΝ για την αγροτική πολιτική

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=667493