Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
24/02/2012

Ερώτηση της Ε.Αμμανατίδου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ: Η επιχειρούμενη αλλαγή των συμβάσεων των εργαζομένων στο ΕΤΕΑΝ ΑΕ μεθοδεύει απολύσεις και την περαιτέρω απαξίωση του οργανισμού

Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Κατόπιν της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης το Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «έγκριση κανονισμού εργασίας προσωπικού ΕΤΕΑΝ Α.Ε» (ΦΕΚ Βʼ 2920 / 22-12-2011) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΑΝ Α.Ε προχώρησε στις αρχές Φεβρουαρίου στην διαδικασία υπογραφής νέων ατομικών συμβάσεων εργασίας με τους εργαζόμενους της εταιρείας. Επιδίωξη του Υπουργείου και της Διοίκησης είναι η ακύρωση των συμβάσεων του πρώην ΤΕΜΠΜΕ, οι οποίες είναι ακόμα σε ισχύ, η υπογραφή ατομικών συμβάσεων έναντι αυτής του πρώην ΤΕΜΠΕ και η βλαπτική για τους εργαζόμενους μεταβολή των όρων εργασίας.

Η επιβολή ατομικών συμβάσεων – σταθερή επιδίωξη της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης- διαλύει την συλλογική διαπραγμάτευση και καθιστά τους εργαζόμενους έρμαια της όποιας διοικητικής αυθαιρεσίας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η αλλαγή των όρων εργασίας των εργαζομένων του ΕΤΕΑΝ ΑΕ- προς το παρόν- στοχεύει στην ελαστικοποίηση των όρων απόλυσης, εξέλιξη που όχι μόνο επηρεάζει τους εργαζόμενους, αλλά υποσκάπτει και την απρόσκοπτη και αδιάβλητη λειτουργία του οργανισμού. Είναι δε απορίας άξιο πως  οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου φορέα δεν είχαν ούτε έχουν καν συλλογική σύμβαση εργασίας!

Απόλυση εργαζόμενου βάσει των εν ισχύει συμβάσεων του πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ μπορεί να γίνει όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας (άρθρα 672-674) και μόνο για «σπουδαίο λόγο», ωστόσο, με τις νέες συμβάσεις που προσπαθεί να επιβάλλει η Διοίκηση και οι οποίες ενσωματώνουν τους όρους της ΥΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, η διαδικασία απόλυσης απλοποιείται και αντί του Αστικού Κώδικα θα ισχύουν οι ν. 2112/20 και 3198/55. Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται έκθετοι απέναντι στις πολιτικές ή άλλες πιέσεις της εκάστοτε διοίκησης, από τις οποίες τους προστάτευε ο Αστικός Κώδικας, γεγονός που θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ίδια την λειτουργία του οργανισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ συμμετέχει εκπρόσωπος της Ένωσης Τραπεζών. Δεδομένου ότι στις αρμοδιότητες των υπαλλήλων του οργανισμού εντάσσεται και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και καταγγελιών δανείων, εγείρονται πολλά ερωτηματικά κατά πόσο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να τελούν ανεπηρέαστοι τα καθήκοντα τους, εφόσον το ΔΣ, άρα και ο εκπρόσωπος των τραπεζών, θα μπορούν ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγω να τους απολύσουν.

Στους λόγους απόλυσης συμπεριλαμβάνονται και «οικονομοτεχνικοί όροι». Συγκεκριμένα το άρθρο 21 παρ. στ της ΥΑ ορίζει ότι «Η Εταιρεία δύναται να μειώσει το προσωπικό της για οικονομικοτεχνικούς λόγους, όπως μεταξύ άλλων, η αναδιοργάνωση των Διευθύνσεων/Τομέων/Τμημάτωντης Εταιρείας, η μείωση των εξόδων όταν αυτή επιβάλλεται από συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες ή από διαφαινόμενη οικονομική κρίση ή από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη βιωσιμότητα αυτής».  Ο όρος «οικονομοτεχνικοί όροι» είναι πολύ γενικός και αποτελεί «παραθυράκι» για αναίτιες απολύσεις.

Επιπλέον, η απόφαση αυτή της διοίκησης και η αλλαγή των Συμβάσεων εργασίας συνιστά πράξη παράνομη και καταχρηστική. Στο ν. 3912/2011 περί σύσταση του ΕΤΕΑΝ ΑΕ ορίζεται ότι η εταιρεία υποκαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις το ΤΕΜΠΜΕ, ενώ σύμφωνα με το ν. 2112/1920, το ΒΔ 16/18-7-1920 και τα ΠΔ 572/1988 και 178/2002 ορίζεται σαφώς ότι όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στον διάδοχο και εξακολουθεί να ισχύει η συλλογική σύμβαση.

Η αλλαγή στους όρους εργασίας και απόλυσης που προωθεί η κυβέρνηση προετοιμάζει το έδαφος για απολύσεις εργαζομένων και νέα συρρίκνωση του οργανισμού. Μετά και την κατάργηση του ΕΟΜΜΕΧ, η περαιτέρω απαξίωση της ΕΤΕΑΝ, συνιστά νέο πλήγμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες η κυβέρνηση θα όφειλε να στηρίξει ειδικά αυτή την δύσκολη περίοδο. Ωστόσο, όπως είχαμε επισημάνει ήδη από την μεταβολή του ΤΕΜΠΜΕ σε ΕΤΕΑΝ, η κυβέρνηση σταθερά μεταβάλει τους όρους λειτουργίας αυτών των οργανισμών προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων και σε βάρος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με αποκορύφωμα το νέο εσωτερικό κανονισμό που δικαιολογεί και καλλιεργεί ένα αρρωστημένο εργασιακό περιβάλλον όπου εντελώς αναίτια μπορούν να απολυθούν υπάλληλοι.

Επειδή, η προώθηση των ατομικών έναντι των συλλογικών συμβάσεων επί της αρχής διαλύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και καθιστά τους εργαζόμενους έρμαια τις εκάστοτε διοίκησης

Επειδή, η αλλαγή των όρων απόλυσης των εργαζομένων τους καθιστά όμηρους της εκάστοτε διοίκησης και πλήττει περαιτέρω την αξιοπιστία του οργανισμού

Επειδή, η αλλαγή των συμβάσεων είναι παράνομη και καταχρηστική

Επειδή, η συνεχής συρρίκνωση και απαξίωση των φορέων που ασχολούνται με την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταδικάζει τις τελευταίες σε «λουκέτο»

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

•    Προτίθεται νʼ αποσύρει την απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2920 Βʼ / 22-12-2011) περί νέου εσωτερικού κανονισμού της ΕΤΕΑΝ;

•    Προτίθεται να παρέμβει ώστε να σταματήσουν οι παράνομες επιδιώξεις του ΔΣ για αλλαγή των συμβάσεων των υπαλλήλων της ΕΤΕΑΝ;

•    Ποιο είναι το όφελος για την ΕΤΕΑΝ ΑΕ από την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων που επιχειρείται από το ΔΣ του φορέα; Τη στιγμή που οι μικρές επιχειρήσεις της χώρας μας ασφυκτιούν και καταστρέφονται, είναι συνετό ο κεντρικός φορέας στήριξης τους όπως είναι το ΕΤΕΑΝ να ασχολείται με ζητήματα που πλήττουν τους εργαζόμενους του, οι οποίοι θα έπρεπε απρόσκοπτα να εργάζονται για τη διάσωση των μικρών επιχειρήσεων και των χιλιάδων θέσεων εργασίας που κινδυνεύουν;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ευαγγελία Αμμανατίδου - Πασχαλίδου