Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
07/03/2012

Αντιλαϊκή η κατάργηση του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Αλεξάνδρειας του Ν. Ημαθίας - Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Τ.Κουράκη προς τoν Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αναρτήθηκε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα στις 10 Φεβρουαρίου του 2012 και υπογράφετε από το Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναφέρεται στη συνοπτική περιγραφή ανά μήνα ότι κατά το μήνα Μάρτιο του 2012 θα ολοκληρωθεί ο οργανωτικός σχεδιασμός και θα εφαρμοστεί το νέο μοντέλο οργάνωσης των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει η έκδοση των σχετικών κανονιστικών πράξεων για τη χωροθέτηση των δομών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η εφαρμογή του νέου οργανογράμματος.

Αυτή η θέση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το νομό Ημαθίας επιφέρει την κατάργηση του Υποκαταστήματος που βρίσκονταν στην Αλεξάνδρεια και διατηρεί μόνο αυτό της πόλης της Βέροιας, γεγονός που διαφαίνεται στον πίνακα διοικητικής διάρθρωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως αυτός αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του στις 26 Ιανουαρίου 2012.

Η εφαρμογή της αναφερθείσας απόφασης του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δημιουργεί τεράστια και ζωτικής σημασίας προβλήματα τόσο στους ασφαλισμένους κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, όσο και στους συνταξιούχους και υποβαθμίζει σημαντικότατα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής.

Επίσης, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους εργαζόμενους του υποκαταστήματος που καταργείται, καθώς αυτοί θα αναγκάζονται να διανύουν καθημερινά 50 χιλιόμετρα μετʼεπιστροφής, γεγονός που επιβαρύνει επιπλέον τις τσέπες τους και έρχεται να προστεθεί στα ήδη μειωμένα κατά πολύ εισοδήματα τους. Σε αυτό βέβαια να προστεθεί ότι η προσέγγιση των συναλλασσόμενων με τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βέροιας, λόγω της έλλειψης επαρκούς συγκοινωνίας, αλλά και της χιλιομετρικής απόστασης, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε ό, τι αφορά την εξυπηρέτηση τους.

Επειδή ο σχεδιασμός δεν είναι απλά νούμερα, αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της κάθε περιοχής και η δυνατότητα εφαρμογής του, καθώς δημιουργεί επιπλέον και σοβαρά προβλήματα στους άμεσα εμπλεκόμενους,

           Επειδή η Αλεξάνδρεια έχει πληθυσμό 42.777 μετά τη συνένωση 4 πρώην Δήμων (Αλεξάνδρεια, Πλατύ, Μελίκη, Αντιγονίδες), σύμφωνα με την παλαιά απογραφή,

Επειδή το κλείσιμο των παραρτημάτων στους διπλανούς νομούς (ΙΚΑ Αιγινίου, ΙΚΑ Χαλκηδόνας και Κρύας Βρύσης) έχει φυσιολογικά επιφέρει αύξηση στην επισκεψιμότητα των ασφαλισμένων, λόγω γειτνίασης,

Επειδή στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας, αποφασίστηκε να διατεθεί κτίριο του Δήμου στο ΙΚΑ, ώστε αυτό να απαλλαχθεί από τα έξοδα ενοικίου,

Επειδή ο κανόνας ένα υποκατάστημα ανά νομό, έχει ήδη τις εξαιρέσεις του. Θα διατηρηθούν των Γιαννιτσών μαζί με της Έδεσσας για το Νομό Πέλλας και της Πτολεμαΐδας μαζί με της Κοζάνης για το Νομό Κοζάνης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

1)Πώς αιτιολογείται η απόφαση του ΙΚΑ να αναστείλει τη λειτουργία του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αλεξάνδρειας, αφού αυτή η απόφαση κινείται σε ευθεία αντίθεση με τις κυβερνητικές διακηρύξεις για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης;

2)Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα προκειμένου να μην ανασταλεί η λειτουργία του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αλεξάνδρειας και να ανακληθεί άμεσα η σχετική απόφαση της Διοίκησης του ΙΚΑ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κουράκης Τάσος