Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
14/03/2012

Υπερωρίες του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2011 υπαλλήλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖ προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Εσωτερικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μετά από μία χειμερινή περίοδο που τα φαινόμενα παράνομης υλοτομίας “χτύπησαν κόκκινο” στις ελληνικές δασικές περιοχές, μόλις ενάμιση μήνα πριν την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έτους 2012, αλλά και μετά την αποστολή του υπʼ αριθμ. 165358/172/20-1-2012 εγγράφου της Ειδικής Γραμματείας Δασών, με το οποίο ζητά από τις κατά τόπους Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να αποστείλουν πίνακες με τα ονόματα των υπαλλήλων που δύναται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Δασοπροστασίας για το έτος 2012, σε διάφορες περιοχές της χώρας δεν έχουν καταβληθεί ακόμη στους υπαλλήλους οι δεδουλευμένες υπερωρίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2011.

Το πρόγραμμα δασοπροστασίας που εκπονείται κάθε χρόνο, συνίσταται στη λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας αφενός και τη διενέργεια περιπόλων κατά παράνομων υλοτομιών, εκχερσώσεων, καταπατήσεων κλπ. από υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αφετέρου.

Όπως έχει καταγγελθεί από το Σύλλογο Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Β. Αιγαίου), παρά το γεγονός ότι τα χρήματα για τις υπερωρίες είχαν εγγραφεί ως κονδύλι στον προϋπολογισμό του έτους 2011 με συγκεκριμένους κωδικούς δαπανών ΚΑΕ 0511 και 0512 με συνολικό πόσο 89.415 ευρώ, από αυτά απορροφήθηκαν για υπερωριακή απασχόληση συνολικά 53.866 ευρώ (μικτά) και κατανεμήθηκαν ως εξής:  22.258 ευρώ στη Δ/νση Δασών Λέσβου (27 υπάλληλοι), 19.890 ευρώ στη Δ/νση Δασών Σάμου (16 υπάλληλοι) και 11.718 ευρώ στη Δ/νση Δασών Χίου (23 υπάλληλοι). Μέχρι σήμερα τα ποσά αυτά δεν έχουν καταβληθεί ως οφειλόταν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στους δικαιούχους υπαλλήλους.

Σύμφωνα δε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το ίδιο πρόβλημα με τη μη καταβολή δεδουλευμένων υπερωριών για το Πρόγραμμα Δασοπροστασίας 2011 αντιμετωπίζουν υπάλληλοι και άλλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως της Αττικής.

Επειδή σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 7240Β/01.03.2012 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που διαβιβάστηκε στη Βουλή, για τους σκοπούς του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2012 έχει εγκριθεί ποσό 1.150.000 ευρώ, το οποίο θα διανεμηθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και θα καλύπτει την περίοδο Απριλίου - Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, χωρίς όμως να διασφαλίζεται το πότε θα φτάσει στους εργαζομένους.

Επειδή οι απλήρωτοι για το έτος 2011 εργαζόμενοι στο πρόγραμμα Δασοπροστασίας είναι πολύ επιφυλακτικοί για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του τρέχοντος έτους και τυχόν ελλείψεις σε απαραίτητο προσωπικό θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων από τους πάσης φύσεως κινδύνους που τα απειλούν (πυρκαγιές, καταπατήσεις, εκχερσώσεις κοκ).

Επειδή οι εργαζόμενοι πληρώνουν την κρίση, με περικοπές στους μισθούς τους, με  έκτακτες εισφορές, χαράτσια κι απολύσεις, και δεν μπορούν πλέον να ανεχτούν τον εμπαιγμό, τις καθυστερήσεις και την ολιγωρία στην αποπληρωμή δεδουλευμένων υπερωριακών αποδοχών.

Για τους παραπάνω λόγους,

ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.    Πότε θα καταβληθούν τα πλήρη ποσά των υπερωριών στους υπαλλήλους που εργάστηκαν στο Πρόγραμμα Δασοπροστασίας έτους 2011 και για ποιο λόγο παρατηρούνται αυτές οι καθυστερήσεις;

2.    Έχουν εικόνα σχετικά με το ποιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έλαβαν τις πιστώσεις για τις υπερωρίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2011, αλλά δεν τις κατέβαλαν στους υπαλλήλους τους;

3.    Τι κυρώσεις θα επιβληθούν στις ΑΔ, μετά το σχετικό έλεγχο, για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών στους δικαιούχους υπαλλήλους τους;

4.    Σε τι ενέργειες θα προβούν για τη διασφάλιση καταβολής των υπερωριακών αποζημιώσεων στους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν στο Πρόγραμμα Δασοπροστασίας έτους 2012;

Οι ερωτώσες βουλευτίνες

Ηρώ Διώτη

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου