Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
15/03/2012

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Τ.Κουράκη με θέμα: Συνεχίζουν να εκκρεμούν οι διορισμοί 800 και πλέον εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και ΕΠ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Προς τους Υπουργούς Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών

Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με σειρά ερωτήσεων μας έχουμε ζητήσει τον άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και ΕΠ και τη δημοσιοποίηση της σχετικής λίστας με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας. Έπειτα από πολλές πιέσεις, πραγματοποιήθηκαν διορισμοί με βάση την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ λίστα τον Δεκέμβριο του 2010 και τον Δεκέμβριο του 2011. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν οι διορισμοί πλέον των 800 μελών ΔΕΠ και ΕΠ, εκλεγμένων εδώ και περίπου 2 χρόνια. Θα πρέπει να σημειωθεί πως αριθμός των υπό διορισμό μελών ΔΕΠ είναι πεπερασμένος, καθώς έχουν σταματήσει από το 2010 οι προκηρύξεις για νέα μέλη ΔΕΠ. Ως εκ τούτου, πλείστα πανεπιστημιακά τμήματα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στα προγράμματα σπουδών τους, λόγω του αυξημένου αριθμού συνταξιοδοτήσεων και της δραματικής μείωσης των πιστώσεων με Π.Δ. 407/80. Επίσης, τα υπό διορισμό μέλη ΔΕΠ κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, οι οποίες ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες του εκάστοτε τμήματος ή/και σχολής. Συνεπώς, το πρόγραμμα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων φτωχαίνει, ολόκληρα μαθήματα «χάνονται» και το φοιτητικό σώμα στερείται ολοκληρωμένης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2012, με το έγγραφο Φ.122.1/36/15530/Β2, υπογεγραμμένο από τον ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, κ. Β. Παπάζογλου, δίνεται η δυνατότητα στους υπηρετούντες μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους να διοριστούν σε θέση μέλους ΔΕΠ με μεταφορά πίστωσης. Η δυνατότητα μεταφοράς πίστωσης των ήδη υπηρετούντων στο δημόσιο εκλεγμένων μελών ΔΕΠ μπορεί να θεωρηθεί θετικό βήμα, καθώς μειώνει τον συνολικό αριθμό των αδιόριστων μελών. Ωστόσο, πρέπει ρητά να διασφαλιστεί από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι αυτές οι «οιονεί μετατάξεις», όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο, δεv θα υπολογιστούν ως νέοι διορισμοί δεσμεύοντας νέες πιστώσεις και ότι θα ολοκληρωθούν εντός του 2012 οι διορισμοί των υπολοίπων αδιόριστων μελών ΔΕΠ, όπως έχουν κατʼ επανάληψη δεσμευθεί στο Κοινοβούλιο η Υπουργός (23 και 24/8/2011) και ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας (9 και 19/12/2011).

Επειδή, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζουν την κατανομή των πιστώσεων μόνιμου προσωπικού, ώστε να εφαρμόζεται η από το Μνημόνιο προβλεπόμενη αναλογία μεταξύ αποχωρήσεων και προσλήψεων στον δημόσιο τομέα,

Επειδή, οι προβλεπόμενοι για το 2011 διορισμοί μελών ΔΕΠ μετακυλήθηκαν στο 2012 εξαιτίας της αναλογίας του 1:10 για τις προσλήψεις στο δημόσιο,

Επειδή, η ανώτατη εκπαίδευση δεν μπορεί να πλήττεται από την σκληρή πολιτικής λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση

Επειδή, η ενίσχυση των ιδρυμάτων με νέο ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προδιαγραφών είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία τους, αλλά και ταυτόχρονα μία επένδυση στην επιστήμη και στην έρευνα, ικανή να συμβάλει στην έξοδο της χώρας από την κρίση,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1)    Δεσμεύεται ότι όσα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ διοριστούν με βάσει το έγγραφο Φ.122.1/36/15530/Β2, δεν θα υπολογιστούν οι διορισμοί τους ως νέοι διορισμοί, δεσμεύοντας νέες πιστώσεις;

2)    Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στον σταδιακό διορισμό μέσα στο 2012 όλου του υπόλοιπου εκλεγμένου πανεπιστημιακού προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τηρώντας απαρέγκλιτα τη σειρά προτεραιότητάς;

3)    Θα διασφαλισθεί η προτεραιότητα των εν λόγω διορισμών στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με την οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες και τα κριτήρια για την κατανομή του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού αορίστου χρόνου για τους διορισμούς εντός του έτους 2012;

Ο ερωτών βουλευτής

Τ. Κουράκης