Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
29/03/2012

Ο πολιτισμός κουρεύτηκε με το PSI κατά 21 εκ. ευρώ - Ερώτηση του Τ.Κουράκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού

Το πραγματικό εύρος των δραματικών συνεπειών του PSI στην ελληνική κοινωνία αρχίζει σταδιακά να αποκαλύπτεται. Εκτός από τα αποθεματικά  των ασφαλιστικών ταμείων, κουρεύτηκαν και τα αποθεματικά του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, βρίσκονταν κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και των λοιπών ΝΠΔΔ. Αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, η χρηματική περιουσία του ΤΑΠΑ από 30 εκ. ευρώ «κουρεύτηκε» σε 9 εκ. ευρώ!

Ένας δεύτερος λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος,  ύψους 16 εκ ευρώ, μετά το PSI έγινε 5,5 εκ και εντός λίγων ημερών  θα γίνει  2 εκ. ευρώ, λόγω πληρωμής ενταλμάτων προμηθευτών. Επίσημα αναφέρθηκε ότι ο λογαριασμός αυτός δεν υπέστη «κούρεμα» αλλά ότι τα χρήματα δόθηκαν ως πληρωμές. Είναι όμως υπερβολικά μεγάλο το ποσό και περίεργη η χρονική συγκυρία, που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά σχετικά με αυτή τη μείωση.

 Τα έσοδα του ΤΑΠΑ, που προέρχονται από τα εισιτήρια και τα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και των Μουσείων της επικράτειας, καλύπτουν τα κονδύλια των απαλλοτριώσεων για αρχαιολογικούς σκοπούς, τις επιστημονικές εκδόσεις, τα λειτουργικά έξοδα των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, το εποπτικό υλικό σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, τα συστήματα ασφαλείας και πολλά άλλα. Επίσης από τα χρήματα του ΤΑΠΑ καλύπτεται η μισθοδοσία του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό, η οποία ανέρχεται  στο ποσό των 0,5 εκ. ευρώ μηνιαίως.

  Στις 16 Φεβρουαρίου 2012 ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού εξέδωσε δελτίο τύπου για να παρουσιάσει τον εξορθολογισμό των εξόδων του ΤΑΠΑ και την αύξηση των εσόδων του. Ταυτόχρονα, η πολιτική ηγεσία υποσχόταν ότι οι Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Μουσεία σε όλη τη χώρα θα λάβουν αυξημένη επιχορήγηση από το ΤΑΠΑ για το 2012, προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές τους ανάγκες, καθώς ο τακτικός προϋπολογισμός για το 2012, μετά από δύο συνεχόμενες περικοπές, δεν μπορεί να καλύψει ούτε τα στοιχειώδη.

 Ο υπουργός, όταν έκανε τις παραπάνω ανακοινώσεις, γνώριζε ότι τα χρήματα του ΤΑΠΑ πρόκειται να μειωθούν λόγω του PSI; Σκοπίμως απέκρυψε αυτή την πραγματικότητα ή δεν ήταν ενήμερος, γεγονός που αποδεικνύει ότι  εντός της κυβέρνησης επικρατεί πλήρης ασυνεννοησία;

 Με ποιο τρόπο θα υλοποιηθούν τώρα οι εξαγγελίες του υπουργού;

Ύστερα από τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός

•    Βάσει ποιας νομοθεσίας «κουρεύτηκαν» οι λογαριασμοί του ΤΑΠΑ και των άλλων ΝΠΔΔ; Γιατί δεν έχουν ενημερωθεί οι εργαζόμενοι και η ελληνική κοινωνία γιʼ αυτές τις συνέπειες του PSI;

•    Ήταν ενήμερο το ΥΠΠΟΤ ότι επρόκειτο να συμβεί αυτό; Σε ποιες ενέργειες προέβη για να προστατεύσει την χρηματική περιουσία του ΤΑΠΑ;

•    Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος για την απροειδοποίητη εξαφάνιση τόσων εκατομμυρίων ευρώ, που αποτελούν περιουσία των μνημείων της χώρας;

•    Είναι εξασφαλισμένη η μισθοδοσία του προσωπικού του ΤΑΠΑ, η οποία ανέρχεται  στο ποσό των 0,5 εκ. ευρώ μηνιαίως, καθώς σύμφωνα με τον Ν. 4024/2011 βαρύνει πλέον τον προϋπολογισμό του ΤΑΠΑ;

•    Με ποιο τρόπο θα καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα των Εφορειών Αρχαιοτήτων & των Μουσείων της χώρας και θα συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΤΑΠΑ;

•    Πότε θα εκδοθεί η ΚΥΑ που προβλέπει ο Ν. 3711/2008, ώστε να προσδιοριστεί το ποσοστό των εσόδων του Μουσείου Ακρόπολης που πρέπει να πηγαίνουν στο ΤΑΠΑ, ώστε να ανακατανέμονται για τις ανάγκες όλων των μνημείων της χώρας;

•    Η μείωση του δεύτερου  λογαριασμού του ΤΑΠΑ από 16 σε 5,5 εκ. ευρώ, έγινε λόγω προγραμματισμένων πληρωμών ή υπέστη «κούρεμα» εξαιτίας του PSI;

Ο ερωτών βουλευτής

Τάσος Κουράκης