Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
03/04/2012

Πρόταση Νίκου Χουντή: Να επιδοτηθεί η μερική ή ολική εξόφληση δανείων, νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, από τα χρήματα του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η επιδότηση μερικής ή ολικής εξόφλησης δανείων από τα χρήματα του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα είναι όχι μόνο μια πράξη δικαιοσύνης, αφού τα χρήματα προέρχονται από δάνεια που θα τα πληρώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά μπορεί να βοηθήσει στο ξεκίνημα μιας ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει πολλαπλάσια αύξηση της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Αυτό ισχυρίζεται, με ερώτηση-πρόταση που κατέθεσε σήμερα προς τον αρμόδιο Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Όλι Ρέν, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής.

Στην πρόταση του ο Νίκος Χουντής ζητάει «τμήμα των συνολικών 40 δις, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να δοθεί ως κίνητρο σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για μερική ή ολική εξόφληση των δανείων τους. Δηλαδή, για κάθε, π.χ. 10.000 ευρώ εξόφλησης ενός δανείου, να υπάρχει κίνητρο ύψους 3.000 ευρώ από τα κεφάλαια του ΕΤΧΣ» και τονίζει ότι μια τέτοια ενέργεια θα είχε τις εξής επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία:

-θα αύξανε τη ρευστότητα της οικονομίας, λόγω της κινητοποίησης επιπρόσθετων πόρων, αφού μια επιδότηση, πχ 30 ευρώ, στην εξόφληση δανείων θα κινητοποιούσε επιπρόσθετους πόρους 100 ευρώ,

-θα επανέφερε στην οικονομία, κεφάλαια που έχουν αποσυρθεί, λόγω του φόβου δυσμενών οικονομικών εξελίξεων, που βρίσκονται είτε μέσα στο «στρώμα», είτε σε ξένες τράπεζες. Σήμερα, δεν υπάρχει κίνητρο για να αποπληρώσεις νωρίτερα, μέρος ή ολόκληρο, το δάνειο.

-θα διευκόλυνε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αποτρέποντας για ορισμένα την οικονομική κατάρρευση και πτώχευση, και για άλλα, θα αποτελούσε σημαντική βοήθεια, αφού θα μπορούσε ταυτόχρονα να μειώσουν με αυτό τον τρόπο τη μηνιαία δόση εξυπηρέτησης των δανείων,

-θα  διευκόλυνε τις τράπεζες να αποδεχτούν διαγραφή χρεών νοικοκυριών που αδυνατούν να εξοφλήσουν τα στεγαστικά τους δάνεια,

-θα έδινε μια ανάσα στην πραγματική οικονομία, διευκολύνοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αποπληρωμή δανείων, δίνοντας μια τονωτική ένεση στην ενεργό ζήτηση.

Η πλήρης ερώτηση-πρόταση του Νίκου Χουντή, έχει ως εξής:

“Με βάση την απόφαση του Ευρ. Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2011 και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), θα δοθούν επιπρόσθετα, στα 10 δις που έχουν ήδη δοθεί, τουλάχιστον, 30 δις ευρώ, για την ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν, αφενός τις επιπτώσεις του κουρέματος των ελληνικών ομολόγων, και αφετέρου, να ικανοποιήσουν την απόφαση της ΕΑΤ για αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας (Core Tier 1) των ευρωπαϊκών τραπεζών στο 9%, μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Ο τρόπος που έχει επιλεγεί από την ΕΕ για την ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών, μέσω του ΕΤΧΣ, αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζικών ιδρυμάτων που το έχουν ανάγκη. Ανεξάρτητα από τις απόψεις που μπορεί να έχει κανείς για την ενίσχυση των τραπεζών, οι τρόποι ενίσχυσης που φαίνεται να έχουν μέχρι στιγμής υιοθετηθεί, δεν αντιμετωπίζουν την κύρια αιτία της κρίσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος,  που είναι η έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών, αλλά και η αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων που ήδη έχουν αναλάβει τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Από την άποψη αυτή, λοιπόν, θα ήταν πολλαπλά ωφέλιμο για την ελληνική οικονομία, ένα τμήμα των συνολικών 40 δις, του ΕΤΧΣ, να δοθεί ως κίνητρο σε νοικοκυριά και ΜΜΕ, για μερική ή ολική εξόφληση των δανείων τους. Δηλαδή, για κάθε, π.χ. 10.000 ευρώ εξόφλησης ενός δανείου, να υπάρχει κίνητρο ύψους 3.000 ευρώ από τα κεφάλαια του ΕΤΧΣ. Μια τέτοια ενέργεια θα είχε δυο πολύ βασικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Από τη μια, θα αύξανε τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, αφού μια επιδότηση, πχ 30 ευρώ, στην εξόφληση δανείων θα κινητοποιούσε επιπρόσθετους πόρους 100 ευρώ, οι οποίοι σήμερα έχουν αποσυρθεί λόγω του φόβου δυσμενών οικονομικών εξελίξεων (επαναπατρισμός κεφαλαίων), και από την άλλη θα διευκόλυνε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αποτρέποντας έτσι την οικονομική και κοινωνική τους κατάρρευση. Με δεδομένο ότι η υιοθέτηση μιας τέτοιας πρότασης, εκτός των ανωτέρω, θα αποτελούσε και πράξη δικαιοσύνης προς τον ελληνικό λαό, ο οποίος καλείται να εξοφλήσει και το πακέτο βοήθειας 130 δις, στο οποίο περιλαμβάνονται τα 40 δις του ΕΤΧΣ, αλλά και ότι θα μπορούσε να διευκολύνει τις τράπεζες να δεχτούν και την οριστική διαγραφή χρέους για στεγαστικά δάνεια, που είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν, ερωτάται η Επιτροπή: Προτίθενται οι υπηρεσίες της Κομισιόν, που είναι υπεύθυνες για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις στην ΕΕ, να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής της παραπάνω πρότασης; Πως τη σχολιάζουν; Μπορούν να διαβουλευθούν σχετικά με την ελληνική κυβέρνηση;”

To Γραφείο Τύπου