Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
09/04/2012

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων - Ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Η..Διώτη, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους προκηρύσσονται από διάφορους φορείς, αλλά ο μεγάλος όγκος τους προκηρύσσεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και χρηματοδοτούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η ανάθεση των προγραμμάτων γίνεται μέσω δημόσιων διαγωνισμών στους οποίους δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και οι κανόνες που διέπουν την ανάθεση και διοργάνωση προγραμμάτων διέπεται από τους αντίστοιχους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ), όπως τροποποιείται και ισχύει.

Σήμερα υπάρχουν 260 Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που δραστηριοποιούνται σε όλη την χώρα και πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ, πρώην ΕΚΕΠΙΣ). Από τον ίδιο φορέα, τα ΚΕΚ παρακολουθούνται και βαθμολογούνται σε ετήσια βάση, μέσω ενός συστήματος διαρκούς αξιολόγησης της ποιότητας των δομών τους, του επιστημονικού τους προσωπικού, των συστημάτων ποιότητας που εφαρμόζουν και άλλων αντίστοιχων αντικειμενικών κριτηρίων.

Τα τελευταία χρόνια (τουλάχιστον από το 2006 και μετά), υπάρχει μια συστηματική υποβάθμιση των αντικειμενικών κριτηρίων με βάση τα οποία ανατίθενται προγράμματα κατάρτισης στα ΚΕΚ μέσω δημόσιων διαγωνισμών.

Ενώ μέχρι το 2006, η βαθμολογία των ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ (ένα εντελώς αντικειμενικό κριτήριο) είχε σημαντική βαρύτητα στην αξιολόγηση των προς ανάθεση προγραμμάτων, από τότε και στο εξής, το κριτήριο αυτό αφαιρέθηκε εντελώς από όλους τους διαγωνισμούς.

Αντικαταστάθηκε από κριτήρια εντελώς υποκειμενικά, που στην πραγματικότητα δεν εξετάζουν παρά μόνο τη δήλωση προθέσεων στα ΚΕΚ και δίνουν στις επιτροπές αξιολόγησης το δικαίωμα να βαθμολογούν κατά την υποκειμενική κρίση τους, το ίδιο ακριβώς κριτήριο με ένα εύρος τιμών που φτάνει μέχρι και τις 24 μονάδες. Αποτέλεσμα, ένας μικρός αριθμός ΚΕΚ να παίρνει την μερίδα του λέοντος των προγραμμάτων και ένας μεγάλος αριθμός να μην παίρνει καθόλου προγράμματα.

Επειδή

•    βρισκόμαστε στην δίνη μιας κρίσης με στρατιές ανέργων, όπου η ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση έχει τη σημασία της

•    ποτέ δεν εφαρμόστηκε η απαίτηση των προκηρύξεων κατάρτισης του Γʼ ΚΠΣ για αξιολόγηση των ΚΕΚ ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην προώθηση στην απασχόληση των ανέργων

•    έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ οι έλεγχοι στα ΚΕΚ με αποτέλεσμα πολλά να είναι στην πραγματικότητα κλειστά, με εικονικό προσωπικό και με σοβαρά επαγγελματικά παραπτώματα στην υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη

•    υπάρχουν καταγγελίες για παρακράτηση χρημάτων ανέργων και εκπαιδευτών

•    έχει πολύ μεγάλη σημασία η διαφάνεια στις δημόσιες χρηματοδοτήσεις

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Σκοπεύει το υπουργείο να ενισχύσει τα αντικειμενικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση της ανάθεσης των προγραμμάτων κατάρτισης, με κριτήρια όπως η βαθμολογία των ΚΕΚ, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού, ο διαρκής εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού κλπ;

2.    Πώς εξηγεί το Υπουργείο την υπερανάθεση προγραμμάτων στον ίδιο μικρό αριθμό ΚΕΚ, σε μια σειρά από διαγωνισμούς, και τι μέτρα θα πάρει για να μοιραστούν δίκαια οι πόροι, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις;

3.    Είναι αλήθεια ότι αποδυναμώνονται οι υπηρεσίες ελέγχου της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης; Πόσα άτομα υπηρετούν αυτή την στιγμή στις μονάδες ελέγχου των προγραμμάτων; Μεταβλήθηκε και κατά πόσο τα τελευταία δύο χρόνια ο αριθμός τους;

4.    Υπάρχουν πράγματι ΚΕΚ στα οποία έχουν επιβληθεί ποινές και πρόστιμα για κακή υλοποίηση προγραμμάτων, για παρακράτηση των χρημάτων των ανέργων και των εκπαιδευτών, αλλά παρʼ όλα αυτά συνεχίζουν να αναλαμβάνουν προγράμματα κατάρτισης; Αν ναι, ποια είναι αυτά τα ΚΕΚ και ποιες κυρώσεις θα επιβληθούνε σε αυτά;

5.    Σκοπεύει το Υπουργείο Εργασίας να ελέγξει όλα τα ΚΕΚ για το κατά πόσο τηρούν τους όρους πιστοποίησης τα δυο τελευταία χρόνια;

6.    Ποιο χρονοδιάγραμμα έχει βάλει το Υπουργείο για την ολοκλήρωση του ποινολόγιου για τα ΚΕΚ;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ηρώ Διώτη