Skip to main content.
23/04/2012

Πάλι η ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά με την ΑΓΡΟΤΙΚΗ μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα το ερωτηματικό τι σχεδιάζεται στους κυβερνητικούς κύκλους με τη συμβολή και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η οικονομική κρίση επηρέασε, όπως είναι φυσικό και την Αγροτική που αντιμετώπισε προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας.

Από το τέλος του 2009,  η εξέλιξη της δεν ήταν όπως την περιμέναμε και σύμφωνα με τις εξαγγελίες της νέας Κυβέρνησης για τη δημιουργία του δημόσιου πυλώνα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα  στον τομέα των τραπεζών με κέντρο την ΕΘΝΙΚΗ το ΤΤ και την ΑΓΡΟΤΙΚΗ. 

Η πλευρά του επόπτη πάντα στον ελληνικό τραπεζικό χώρο έπαιζε το ρόλο του απλού θεατή και πολλές φορές υπάκουε σε κατευθύνσεις του ιδιωτικού κεφαλαίου.

Έτσι επακολούθησε το «κόψιμο» της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ από το γνωστό stress test, η πρόταση εξαγοράς της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ, που αποδείχτηκε ένα επιπλέον τέχνασμα χωρίς να υπάρχει πραγματική πρόθεση, και το πολυσυζητημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας, που δεν ήταν παρά ένα business Plan με πετσόκομμα των δραστηριοτήτων, του δικτύου της και του εργασιακού της κόστους, με απώτερο στόχο την αποδυνάμωση της τράπεζας.

Οι εργαζόμενοι στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ υφίστανται πρώτοι την επίθεση στα εργασιακά τους δικαιώματα, αφού με Νόμο έχουν υποστεί από αρχές του 2011 μείωση των αποδοχών τους, που μετά και τις τελευταίες αποφάσεις έχει φθάσει στο 35 %, για την εξυγίανση της τράπεζας.  

Η λύση αυτή θεωρήθηκε ότι είναι κοντά στην ένταξη της τράπεζας στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αλλά, παρά την έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και παρά τη μείωση του λειτουργικού της κόστους, τελικά δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ΤΧΣ για μη κατανοητούς λόγους.

Στο ποσό με το οποίο ενισχύθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (25 δις.), σύμφωνα με το μνημόνιο, περιλαμβάνονται και οι ζημιές της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ και του ΤΤ. 

Από τις ανακοινώσεις προκύπτει ότι οι 4 τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha θα χρειαστούν περίπου 18 δις. ?  αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Οι 4 τράπεζες ήδη έχουν λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις από το ΤΧΣ για την ενίσχυσή τους γιαυτό και ανακοίνωσαν τα αποτελέσματά τους.

Αν και επαρκούν τα 25 δις ? του ΤΧΣ για την ενίσχυση της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ και του ΤΤ, αποφασίσθηκε να μη δοθούν οι διαβεβαιώσεις για τις κρατικές τράπεζες ότι θα χρηματοδοτηθούν από το ΤΧΣ, αλλά να αναβληθεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους.  Η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επέτρεψε στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ και το ΤΤ να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα χρήσης 2011 και με υπουργική απόφαση έδωσαν την ευχέρεια παράτασης της προθεσμίας ανακοίνωσης μέχρι 31/5/2012. Δηλαδή τα κόμματα της συγκυβέρνησης δεν θέλουν προεκλογικές αναταράξεις και για το λόγο αυτό προτίμησαν να δώσουν αναβολή.

Τι σημαίνει ουσιαστικά αυτό ; Οι έλληνες φορολογούμενοι θα υποστούν την επιβάρυνση από τις ζημιές των ιδιωτικών τραπεζών αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την ενίσχυση των κρατικών τραπεζών, που έπρεπε κατά προτεραιότητα να γίνει από τα Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Για να δικαιολογήσουν την απαξίωση της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ υποστηρίζουν ότι είναι μη βιώσιμη τράπεζα και προβληματική αλλά τα αποτελέσματα του 2011 για την τράπεζα δείχνουν ότι οι ζημιές που καταγράφονται δεν προέρχονται, ούτε από τη λειτουργία της τράπεζας, ούτε από τον έλεγχο της Black Rock, αλλά αποκλειστικά και μόνο από το «κούρεμα» των Ομολόγων !  Επίσης αρνητικά ίδια κεφάλαια ανακοινώνουν και η Εθνική και η Πειραιώς!

Έτσι λοιπόν σχεδιάζεται η ληστρική εκποίηση της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ που δεν αποτελεί μόνο περιουσία του ελληνικού λαού αλλά σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα, αφού αποτελεί το  μεγαλύτερο χρηματοδότη του, με πάνω από 70% των συνολικών χορηγήσεων, ενώ παράλληλα έχει εμπράγματες διασφαλίσεις επί αγροτικής περιουσίας σημαντικής συνολικής αξίας.

Αξίζει να αναφέρουμε μια τροπολογία  που ψηφίστηκε πρόσφατα από 155 βουλευτές για το ανεκχώρητο και ακατάσχετο των ετήσιων επιχορηγήσεων των κομμάτων.

Το μεγαλύτερο βάρος των χρηματοδοτήσεων των κομμάτων έχει σηκώσει η ΑΓΡΟΤΙΚΗ (200 δις. ? συνολικά για τα δύο μεγάλα κόμματα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σε σύνολο 238 δις. ?).

Το 2010 εγκρίθηκε από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ρύθμιση των οφειλών της ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με τον όρο να εκχωρηθούν οι επιχορηγήσεις στην τράπεζα μέχρι το 2018 και αν δεν επαρκέσουν να δοθεί προοπτική για  επέκταση της εκχώρησης μέχρι το 2020.  Με την τροπολογία που ψηφίστηκε ανατρέπεται η σύμβαση ρύθμισης που έχει υπογραφεί σε βάρος της πολύπαθης ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ και οι επιχορήγησεις των κομμάτων ΝΔ  και ΠΑΣΟΚ αποδεσμεύονται (είχαν δεσμευτεί οι λογαριασμοί λόγω της εκχώρησης για πίστωση οφειλών). Έτσι οι οφειλές των κομμάτων που είναι χωρίς ουσιαστική διασφάλιση μάλλον θα οδηγηθούν σε διαγραφή σε βάρος των αποτελεσμάτων της κρατικής τράπεζας και στην πραγματικότητα σε βάρος των ελλήνων φορολογουμένων.

Το ερωτηματικό που παραμένει για απάντηση είναι αν οι οφειλές των κομμάτων ήταν σε μια από τις ιδιωτικές τράπεζες (π.χ. Πειραιώς) και όχι στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ θα ψηφίζονταν αυτή η (ν)τροπολογία;;