Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
12/07/2012

Ερώτηση της βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Η.Διώτη προς ον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: Δωρεάν στειρώσεις αδέσποτων ζώων σε Δήμους της χώρας

Στα τέλη Ιανουαρίου ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος 4039/2012, αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (ΦΕΚ 15Α/2.2.2012).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, παρ. 11, οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές αλλοδαπούς κτηνιάτρους, οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Πρόσφατα, ο Δήμος Σερρών και ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσαν την πραγματοποίηση δωρεάν στειρώσεων στα αδέσποτα ζώα Δημοτικών και Τοπικών Διαμερισμάτων ευθύνης τους, για να βρεθούν αντιμέτωποι με τις αντιδράσεις του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Με σχετική επιστολή του προς τους Δήμους της χώρας, υποστηρίζει ότι βάσει σχετικών άρθρων του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010 (μεταφορά της οδηγίας 2005/36/ΕΚ στο ελληνικό Δίκαιο) απαιτείται γνωστοποίηση στοιχείων και εγγράφων προς την αρμόδια αρχή, δηλαδή το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με στόχο την απόδειξη της επαγγελματικής κατάστασης του εθελοντή κτηνίατρου, την κοινοποίηση του αριθμού φορολογικού μητρώου του, καθώς και στοιχείων που απαιτούνται σε επαγγελματίες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία.

Σημειώνεται ότι το 2011, το ΓΕΩΤΕΕ είχε απορρίψει τις αιτήσεις χορήγησης βεβαιώσεων παροχής υπηρεσιών σε Γερμανούς εθελοντές κτηνιάτρους, με σκεπτικό που σύμφωνα με έγγραφη γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη (Αρ. Πρωτ. 141885/7363/2012-24.02.2012) στερείται νομικών ερεισμάτων.

Δεδομένου ότι

-        δεν προκύπτουν νομικά κωλύματα για την παροχή στην Ελλάδα υπηρεσιών προσωρινού και περιστασιακού χαρακτήρα από επαγγελματίες διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων και οι κτηνίατροι (Υ.Α. 165261/2010, κατʼ εφαρμογή της παρ.6 αρ. 7 και της παρ.3 του αρ.9 του ΠΔ 38/2010)

-        ο Ν.4039/2012 προβλέπει σαφώς τη συνεργασία και με εθελοντές αλλοδαπούς κτηνιάτρους

-        o εθελοντισμός, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, είναι κάτι ηθικά και αξιακά αποδεκτό και θεμιτό

-        έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί κάποια τροποποιητική της προαναφερείσας ΥΑ Απόφαση

-        οι Δήμοι έχουν επωμιστεί το κόστος στειρώσεων και άλλων επεμβάσεων σε αδέσποτα ζώα, χωρίς όμως την απόδοση σχετικών επιπρόσθετων κονδυλίων από το κράτος, άρα δεν μπορούν με τη σειρά τους να ανταπεξέλθουν στην οικονομική δαπάνη που απαιτείται για την ευζωία και την καλή μεταχείριση των ζώων,

 

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1.      Προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση διευκρινιστικής αποφάσεως ή εγκυκλίου για την αποσαφήνιση των οριζομένων στην παρ. 11 του αρ. 9 του ως άνω Νόμου, ώστε να ξεπεραστούν τα κωλύματα εφαρμογής του;

2.      Ποια άμεσα μέτρα θα λάβει για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4039/2012, ιδίως σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή εθελοντών κτηνιάτρων στα προγράμματα των Δήμων;

 

Η ερωτώσα βουλευτίνα

 

Ηρώ Διώτη