Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
30/07/2012

Έχουν εκδοθεί νόμιμες άδειες επιβίβασης ένοπλων φρουρών σε ποντοπόρα εμπορικά πλοία για την προστασία τους από πειρατικές επιθέσεις;

Ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Θ.Δρίτσα, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας

Σε δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας «Το Βήμα» στις 18/07/2012 με τίτλο «Μείωση στις πειρατικές επιθέσεις στα ποντοπόρα πλοία» αναφέρεται ότι  «τουλάχιστον 15 άδειες έχουν εκδοθεί και δοθεί σε εταιρείες φύλαξης με ένοπλες ομάδες που είναι εγκατεστημένες στην αλλοδαπή αλλά μπορούν να απασχολούν έλληνες υπηκόους και να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας».

Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση για το θέμα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου υπαγόταν μέχρι πρότινος το καθʼ ύλην αρμόδιο για την έκδοση αυτών των αδειών Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής αλλά ούτε και από το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. είχε εναντιωθεί στη σχετική νομοθετική ρύθμιση και εξακολουθεί να εναντιώνεται. Ανεξάρτητα όμως από τη δική μας στάση, κρίσιμο ζήτημα είναι τουλάχιστον η εξασφάλιση των εγγυήσεων που προβλέπει ο νόμος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την πλήρη και ορθή εφαρμογή του νόμου 4058/2012 σύμφωνα με το άρθρο 12 τίθεται ως προαπαιτούμενο η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα ρυθμίζει τα περί των προσόντων και της πιστοποίησης για των ιδιωτών ενόπλων φρουρών που θα διατίθενται σε πλοία από εταιρείες που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα νομικό καθεστώς για τη λειτουργία αυτού του είδους εταιρειών με κατάλληλα εκπαιδευμένο για τέτοιες ειδικές αποστολές προσωπικό δεν υφίσταται. Με το ίδιο μάλιστα Προεδρικό Διάταγμα θα ρυθμίζονται και τα περί κατοχής όπλων για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών ασφαλείας επί ελληνικών εμπορικών πλοίων. Η μέχρι ισχύουσα νομοθεσία περί κατοχής όπλων στη χώρα μας δεν επιτρέπει κατοχή πολεμικών όπλων, εκτός από ορισμένα όπλα χειρός συγκεκριμένου τύπου (πιστόλια και περίστροφα) και ειδικά για τη συνοδεία χρηματαποστολών συγκεκριμένου τύπου αυτόματα και ημιαυτόματα όπλα. Για την αντιμετώπιση όμως της πειρατείας οι ένοπλοι φρουροί θα φέρουν ενισχυμένο οπλισμό και απαιτείται προς τούτο νομοθετική ρύθμιση τόσο για το είδος του επιτρεπόμενου οπλισμού όσο και για τα προσόντα και την προαπαιτούμενη εκπαίδευση των φρουρών, αλλά και νόμιμη υπόσταση και λειτουργία των εταιριών.

 

Το ίδιο άρθρο προβλέπει και την έκδοση εν συνεχεία έξι Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν στην έκδοση της σχετικής  άδειας,  στα περί της εισόδου στη χώρα ή εξόδου από τη χώρα και μεταφοράς στο ή από το πλοίο όπλων και πυρομαχικών, που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε πλοίο οποιασδήποτε σημαίας που βρίσκεται σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο και σε αρκετές ακόμη λεπτομέρειες ως προς τα θέματα αυτά.

Είναι επίσης δεδομένο ότι το θέμα παρουσίας ένοπλων φρουρών σε ελληνικά εμπορικά πλοία, που αποτελούν τμήμα της ελληνικής επικράτειας, άπτεται άμεσα της ασφάλειας των μελών του πληρώματος των πλοίων και η έγκριση της εισόδου ένοπλων ομάδων δεν πρέπει να γίνεται χωρίς αυστηρό έλεγχο των απαιτούμενων προσόντων. Στο πλαίσιο αυτό η πληροφορία για την έκδοση αδειών φύλαξης πλοίων στην παρούσα φάση δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά ως προς το εάν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για την έκδοση αδειών επιβίβασης ένοπλων φρουρών στα ελληνικά πλοία με ότι συνέπειες μπορεί να ενέχουν τυχόν παραλείψεις. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Έχουν εκδοθεί άδειες από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εταιρείες διάθεσης ένοπλων ομάδων σε εμπορικά πλοία; Εάν ναι πόσες άδειες έχουν εκδοθεί, για ποιες εταιρείες φύλαξης και που εδρεύουν αυτές;

2. Εξετάστηκε και με ποιο τρόπο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 2 παραγ. 1 του Ν. 4058/2012; Προσκομίστηκαν πιστοποιήσεις ISO για τις εταιρείες σύμφωνα με το ίδιο άρθρο και αναλυτικά στοιχεία για κάθε ένοπλο φρουρό, που θα επιβιβαστεί σε ελληνικό πλοίο, ώστε να διαπιστώνεται ότι πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις του νόμου;

3. Κατατέθηκε για κάθε περίπτωση όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 3 φάκελος με συγκεκριμένα στοιχεία, στα οποία πρέπει να περιέχονται οι απόψεις του πλοιάρχου του πλοίου; Υπάρχουν έγγραφες οι απόψεις των πλοιάρχων;

4. Γιατί δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα το προβλεπόμενο από το νόμο 4058/2012 Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα προσόντα και την πιστοποίηση του προσωπικού ιδιωτών ενόπλων φρουρών που διατίθενται σε πλοία από εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και τα περί κατοχής όπλων για την παροχή των υπηρεσιών ασφαλείας, το οποίο έπρεπε να προηγηθεί από οποιαδήποτε ΚΥΑ;

5. Έχει εκδοθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο ΚΥΑ και ειδικά εκείνη που προβλέπει την εξαίρεση έκδοσης άδειας προς εταιρίες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε συγκεκριμένα κράτη; Εάν όχι πως διαπιστώθηκε ότι οι αλλοδαπές εταιρείες στις οποίες εκδόθηκε άδεια  παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας και δεν συγκαταλέγονται σε αυτές, που θα έπρεπε να αποκλειστούν;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Θοδωρής Δρίτσας
Α΄ Πειραιά και Νησιών