Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
06/08/2012

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Παιδείας με θέμα: Καθυστερήσεις, παρατυπίες και αποκλεισμός που αφορούν στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)» του Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Θέμα: Καθυστερήσεις, παρατυπίες και αποκλεισμός Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου που αφορούν στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Η Ελλάδα είναι ουραγός ανάμεσα στα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στην χρηματοδότηση και υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.   

Εδώ και δύο σχεδόν χρόνια σχεδιάζονται και επανασχεδιάζονται, προκηρύσσονται και επαναπροκηρύσσονται μέσω ΕΣΠΑ τα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)», που θα λειτουργούσαν στους Δήμους όλης της χώρας αποτελώντας τη διάδοχη κατάσταση των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) και προσφέροντας τόσο προγράμματα γενικής παιδείας όσο και κατάρτισης στους ενήλικες δημότες.  

Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί στην ίδρυση και λειτουργία των εν λόγω Κέντρων ζημιώνει πολλαπλά τη χώρα και ταυτόχρονα καταδεικνύει την ανεπάρκεια, την προχειρότητα και τη μικροκομματική νοοτροπία τόσο της προηγούμενης όσο και της τωρινής κυβέρνησης αναφορικά με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Η μη λειτουργία των Κέντρων δημιουργεί ένα σοβαρό εκπαιδευτικό κενό για τους ενήλικους πολίτες όλης της χώρας ενός και πλέον έτους, καθώς από τη λήξη της λειτουργίας των ΚΕΕ, τον Ιούνιο του 2011, μέχρι σήμερα δεν υλοποιείται κανένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα. Εξάλλου, σε μια περίοδο που η χώρα μαστίζεται από την ανεργία, είναι απαράδεκτο οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργούνταν στα ΚΔΒΜ να παραμένουν αναξιοποίητες. Και όλα αυτά, ενώ υπάρχουν δεσμευμένα κονδύλια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη συγκεκριμένη Πράξη.

Η αρχική πρόταση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. φθάνει στην ΕΥΔ με αρ. πρωτ. 8617στις 23/05/2011 και στις 12-07-2012 αναρτάται η πρόσκληση 125/αρ.πρωτ.12273 και ακολουθεί η υποβολή του Τεχνικού Δελτίου από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. σε σύμπραξη με το ΙΔΕΚΕ στις 30-08-2011 με αρ.πρωτ.14334. Μεσολαβεί ένα διάστημα πολλών μηνών παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, κατά το οποίο υπηρεσιακά δεν κινείται κανείς και τίποτα, εξαφανίζεται από την ιστοσελίδα η εν λόγω πρόσκληση και το ΙΔΕΚΕ συγχωνεύεται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Με την επικαιροποιημένη πρόσκληση της ΕΥΔ για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στις 14-2-2012  καλούνται η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης σε σύμπραξη με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.Ι.ΒΙ.Μ) να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος τα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)». Στις 03-04-2012 ανακοινώνεται η απόφαση ένταξης  του Τεχνικού Δελτίου που υποβάλλεται από ΓΓΔΒΜ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στην οποία εμφανίζονται ως φορείς υλοποίησης συγκεκριμένων υποέργων το ΕΑΠ, το ΕΣΥΝ και η ΕΕΤΑΑ, οι οποίοι δεν αναφέρονται στην πρόσκληση. Στις 30-4-2012 γίνεται ορθή επανάληψη της πρόσκλησης στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι φορείς που συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση ένταξης προκειμένου να νομιμοποιηθεί όλη η διαδικασία. 

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. προτάσσει τη λειτουργία δημόσιων εκπαιδευτικών δομών για όλους τους ενήλικους πολίτες της χώρας με ένα σχεδιασμό που θα έχει ως βάση τις πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου πολίτη, την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του και των δεξιοτήτων και την ισότιμη πρόσβαση στα εκπαιδευτικά αγαθά. Με δημόσιες δομές που δε θα λειτουργούν με εκπαιδευτές με «μπλοκάκι» σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, αλλά με σταθερή και μόνιμη εργασιακή σχέση και οι οποίοι θα έχουν προσληφθεί με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια.  

Ανεξάρτητα όμως από τη δική μας στάση κρίσιμο ζήτημα είναι τουλάχιστον να υπάρχει διαφάνεια, αξιοκρατία και κοινωνική αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ, πράγμα που στη συγκεκριμένη περίπτωση των προκηρύξεων των ΚΔΒΜ δεν συμβαίνει. Οι εντολές που δίνονται στις διαχειριστικές αρχές να προχωρήσουν μια προκήρυξη, να παγώσουν μια άλλη, να επιταχύνουν μια αξιολόγηση ή να αφήσουν σε εκκρεμότητα άλλες αιτήσεις, να αλλάξουν τους όρους των προσκλήσεων, φαίνεται ότι α. εξυπηρετούν μικροπολιτικά συμφέροντα ευνοώντας πιθανά «γνωστούς» φορείς κυριολεκτικά «από το παράθυρο» β. αλλάζουν μόλις αλλάξει ο υπουργός ή δεχτεί πιέσεις από κάποιο φορέα και γ. αποτελούν μια ανοιχτή πληγή για το ΕΣΠΑ. 

Τέλος, ο αποκλεισμός των δύο περιφερειών του Στόχου 2 (Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα) εγείρει εύλογα ερωτήματα, καθώς υπήρχε στην αρχική και τώρα εξαφανισμένη από το Διαδίκτυο πρόσκληση. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στα ποσά που έχουν μέχρι στιγμής διατεθεί  ανά άξονα και ανά Πράξη, καθώς και τους αρχικούς προϋπολογισμούς τους, έτσι ώστε να γίνουν γνωστό αν έχει γίνει η κάλυψη που αρχικά προβλέπονταν, αν υπήρξε υπέρβαση χρηματοδότησης σε οποιονδήποτε άξονα ή και Πράξη, αν έχει γίνει μεταφορά κονδυλίων σε άλλες περιφέρειες ή Πράξεις. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

1. Για ποιους λόγους καθυστερεί η ίδρυση των Κ.Δ.Β.Μ.;

2. Με ποιες διαδικασίες διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας  ένταξης ή απένταξης μιας Πράξης ή ενός Έργου, οι όροι και οι προδιαγραφές αυτού; Σε ποιο βαθμό τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες ένταξης της συγκεκριμένου Πράξης και σύμπραξης φορέων; Με ποια κριτήρια εντάσσονται συγκεκριμένοι φορείς από τις προσκλήσεις και αποκλείονται άλλοι;

3. Για ποιους λόγους δεν βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ε.Π η πρώτη πρόσκληση για την Πράξη  που είχε πανελλήνια εμβέλεια –συμπεριλαμβανομένου και του Άξονα 9; 

4. Έχουν γίνει ενέργειες, και αν ναι ποιες, για να μην αποκλειστούν οι δύο Περιφέρειες του Άξονα 9 από την Πράξη; Ποιες προσπάθειες γίνονται για την εξεύρεση αντισταθμιστικών μέτρων για τον αποκλεισμό τους από περαιτέρω χρηματοδοτήσεις του συγκεκριμένου Ε.Π.;

Οι ερωτώντες  βουλευτές

Συρμαλένιος Νίκος

Αποστόλου Ευάγγελος

Γάκης Δημήτρης

Κανελλοπούλου Μαρία

Κουράκης Τάσος

Κυριακάκης Βασίλης

Σταθάς Γιάννης

Πάντζας Γιώργος