Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
06/08/2012

Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Μαίρη Διακάκη και Μιχάλη Κριτσωτάκη στο υπουργό Δημόσιας Τάκης με θέμα: Σε αδιέξοδο οι εργαζόμενοι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου

Προς τον κ. Υπουργό 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: «Σε αδιέξοδο οι εργαζόμενοι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου»

Οι εργαζόμενοι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν καθημερινά πληθώρα προβλημάτων που δυσχεραίνουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους και θέτουν σε κίνδυνο τόσο την δική τους ασφάλεια όσο και των πολιτών. Αποτέλεσμα τούτου είναι οι τελευταίοι να μην απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που οφείλουν και επιθυμούν να προσφέρουν οι αστυνομικοί. 

Ένα από τα σημαντικότερα των προβλημάτων είναι η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής. Οι μοτοσικλέτες και τα αυτοκίνητα είναι πεπαλαιωμένα με τα περισσότερα να ξεπερνούν τα πέντε έτη χρήσης έχοντας διανύσει από 400.000 έως 500.000 χλμ το καθένα. Δεν πληρούν κανέναν όρο ασφαλούς κυκλοφορίας και απαιτούνται για την συντήρησή τους μεγάλα χρηματικά ποσά που υπερβαίνουν κατά πολύ την αγορά νέου οχήματος. Λόγω των συνεχών μηχανικών βλαβών των οχημάτων, για την πόλη του Ηρακλείου χρησιμοποιείται μονάχα ένα περιπολικό για θέματα τάξης! 

Επιπλέον ο ατομικός εξοπλισμός των αστυνομικών είναι ανεπαρκής και σε πολλές περιπτώσεις ακατάλληλος για χρήση. Ως αποτέλεσμα της αδιαφορίας του κράτους, το προσωπικό είναι αναγκασμένο να καταφεύγει σε αναζήτηση χορηγιών από ιδιώτες για την κάλυψη αυτών των ελλείψεων. 

Επίσης η συντήρηση του νεόδμητου κτηρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου είναι ελλιπής με αποτέλεσμα οι φθορές να μην αποκαθίστανται έγκαιρα, αυξάνοντας το κόστος. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαία η συνεχής επίβλεψη των κτηριακών εγκαταστάσεων και των ηλεκτρονικών συστημάτων ώστε να προλαμβάνονται τυχόν φθορές ή βλάβες. Ακόμα εκκρεμεί η επέκταση του κτηρίου στον δεύτερο όροφο, όπου σύμφωνα με τους συνδικαλιστές θα μπορούσαν να στεγαστούν λέσχη σίτισης και άλλοι βοηθητικοί χώροι. 

Σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής του κτηρίου έχει προβλεφθεί χώρος για παιδικό σταθμό, ο οποίος δεν λειτούργησε ποτέ. Δεδομένης της ανεπάρκειας θέσεων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της πόλης και τον μεγάλο αριθμό εργαζομένων που έχουν παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, η λειτουργία του κρίνεται απαραίτητη.

Εν κατακλείδι, ζήτημα πρώτης προτεραιότητας και πάγιο αίτημα των εργαζομένων αποτελεί η αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και τα πρόσφατα πληθυσμιακά δεδομένα του νομού.

Επειδή η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών καθώς και η δημιουργία όρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας αποτελεί προτεραιότητα ενός κοινωνικού κράτους 

Επειδή η δημιουργία λέσχης εστίασης για την σίτιση των εργαζομένων θα τους  ανακουφίσει οικονομικά στην δύσκολη περίοδο της συρρίκνωσης των εισοδημάτων που διανύουν

Επειδή η αναδιάρθρωση είναι απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό και την ριζική αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας με αξιοκρατία και διαφάνεια, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. 

Ερωτάστε κ. Υπουργέ

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να εφαρμοστεί η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου σύμφωνα με το Π.Δ. 112/22-08-2008 με την προβλεπόμενη επαρκή κάλυψη σε προσωπικό και με ποιο χρονικό ορίζοντα;

2. Προτίθεστε να προχωρήσετε στην άμεση αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων με νέα;

3. Προτίθεστε να προχωρήσετε στην στελέχωση γραφείου συντήρησης του κτηρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, στη λειτουργία παιδικού σταθμού αλλά και στην επέκταση του δευτέρου ορόφου;

4.    Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των εργαζομένων και των υπηρεσιών ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον; 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μαίρη Διακάκη

Μιχάλης Κριτσωτάκης