Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
28/09/2012

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ προς τους υπουργούς Υγείας και Εργασίας με θέμα: Τα προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας των τοπικών γραμματειών επικοινωνίας για τα ραντεβού του ΕΟΠΥΥ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα :  Τα προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας των τοπικών γραμματειών επικοινωνίας για τα ραντεβού του ΕΟΠΥΥ και η ανάγκη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των τηλεφωνικών ραντεβού 

Πρόσφατα η κυβέρνηση προχώρησε στη σύναψη νέας σύμβασης με ιδιωτικές εταιρίες για την ανάθεση του έργου των τηλεφωνικών ραντεβού με τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, με συνέπεια να εκτιναχθεί το κόστος κλήσης για τους ασφαλισμένους. Ταυτόχρονα, καθώς δεν ανανεώθηκε η σύμβαση με την ιδιωτική εταιρία του -184- για τη συνέχιση του έργου εξυπηρέτησης των ραντεβού των ασφαλισμένων από τις τοπικές γραμματείες, ο ΕΟΠΥΥ απέστειλε οδηγίες με το έγγραφο 38232/7-9-2012 προς τις Μονάδες Υγείας και τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, προκειμένου να φροντίσουν για τη στελέχωση των τοπικών γραμματειών από υπηρετούντες σε άλλες θέσεις δημοσίους υπαλλήλους! Οι  εκατοντάδες υπάλληλοι του -184- που εργάζονταν από το 2003 στις γραμματείες βρέθηκαν άνεργοι, αφού η εταιρία δεν ανανέωσε τις συμβάσεις τους.  

Η ανάλγητη πολιτική σε βάρος των ασφαλισμένων και η έλλειψη οργάνωσης, τις οποίες επιδεικνύει το Υπουργείο, στο οποίο εποπτεύετε, είναι σκανδαλώδεις. Από τη μία αποφασίζετε την ανάθεση των τηλεφωνικών γραμμών για τα ραντεβού των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικές εταιρίες, με εκτόξευση του κόστους κλήσης για τους ασφαλισμένους, αφήνοντάς τους, ουσιαστικά, έρμαια στα κερδοσκοπικά συμφέροντα των ιδιωτικών εταιρειών. Από την άλλη, όπως διαφαίνεται από το ανωτέρω (38232/7-9-2012) έγγραφο της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, το Υπουργείο σκοπεύει να καλύψει τις ανάγκες των γραμματειών με το υπάρχον νοσηλευτικό ή διοικητικό προσωπικό των Μονάδων Υγείας και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ,  το οποίο ωστόσο έχει μειωθεί δραματικά εξαιτίας των μνημονιακών, αντεργατικών και αντικοινωνικών πολιτικών των τελευταίων ετών. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η πλήρης διάλυση των γραμματειών επικοινωνίας για ραντεβού, η προσθήκη στο μακρύ κατάλογο των ανέργων εκατοντάδων έμπειρων υπαλλήλων και εν τέλει η απίστευτη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. 

Σύμφωνα με καταγγελίες των πολιτών και των υπαλλήλων των Μονάδων Υγείας και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ, οι ασφαλισμένοι που προσέρχονται στις γραμματείες για να κλείσουν ραντεβού αυξάνονται κάθε μέρα, λόγω της αδυναμίας τους να ανταπεξέλθουν στο κόστος των κλήσεων, ενώ οι γραμματείες είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστές, με αποτέλεσμα τις ατελείωτες ουρές, την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και τον εξαναγκασμό τους ουσιαστικά στην χρήση της εξαιρετικά κοστοβόρας υπηρεσία των τηλεφωνικών ραντεβού. Σε πολλές Μονάδες, μάλιστα, όπου λειτουργούν γραμματείες, η αναμονή των ασφαλισμένων φτάνει τις 5 ώρες, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να χάνουν ολόκληρο μεροκάματο προκειμένου να κλείσουν ένα ραντεβού με το γιατρό τους. 

 

Επειδή το υπάρχον μόνιμο προσωπικό των Μονάδων Υγείας και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αδυνατεί λόγω των μαζικών συνταξιοδοτήσεων, των μη προσλήψεων και της γενικότερης μνημονιακής πολιτικής των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών να ανταποκριθεί ακόμα και στα έως σήμερα ορισμένα καθήκοντά του. 

Επειδή, ειδικά οι συγκεκριμένοι τομείς του δημόσιου τομέα έχουν διαχρονικά τις μεγαλύτερες ανάγκες σε προσωπικό και τις περισσότερες κενές οργανικές θέσεις.

Επειδή οι υπηρεσίες τηλεφωνικών ραντεβού για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών σε βάρος των ασφαλισμένων.

Επειδή πρέπει να σταματήσει επιτέλους η απαράδεκτη, πολύωρη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων στις ουρές των γραμματειών. 

Επειδή πρέπει να αποκατασταθούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκατοντάδων εργαζομένων του 184

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Βάσει ποιού σχεδιασμού προχώρησε η κυβέρνηση στην ανάθεση του έργου των τηλεφωνικών ραντεβού του ΕΟΠΥΥ σε ιδιώτες, αφήνοντας τους ασφαλισμένους έρμαιο στα κερδοσκοπικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών ; Έχει γίνει οικονομοτεχνική μελέτη που να καταδεικνύει τις επιπτώσεις (οικονομικές και κοινωνικές) στο Δημόσιο, την κοινωνία και τους ασφαλισμένους, από την παράδοση αυτών των υπηρεσιών στους ιδιώτες; Σε ποιές άμεσες ενέργειες θα προχωρήσετε ώστε η τηλεφωνική επικοινωνία των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ να πραγματοποιείται με κόστος απλής αστικής κλήσης;

2. Θα προχωρήσετε στη λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των τηλεφωνικών ραντεβού των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, που δεν θα παραβιάζει τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτήν και θα λειτουργεί επʼ ωφελεία, οικονομική και κοινωνική, των ασφαλισμένων και του κοινωνικού συνόλου; Θα στελεχωθεί αυτή η υπηρεσία μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που θα περιλαμβάνει και τη μοριοδότηση του χρόνου υπηρεσίας και εμπειρίας των μέχρι πρόσφατα εργαζομένων στις αντίστοιχες υπηρεσίες του πρώην «184»;

3. Δεδομένων των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού στις Μονάδες Υγείας και στα Υποκαταστήματα του  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ –και ευρύτερα στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλισης-, θα προχωρήσετε στην πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, για τη στελέχωση των γραμματειών επικοινωνίας των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, μοριοδοτώντας ταυτόχρονα τον χρόνο υπηρεσίας και την εμπειρία των μέχρι πρόσφατα εργαζομένων στις αντίστοιχες υπηρεσίες του πρώην «184»;

4. Θα ελεγχθούν από τα αρμόδια όργανα οι επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει σήμερα τις υπηρεσίες τηλεφωνικών ραντεβού των ασφαλισμένων του ΕΟΠΠΥ, για τυχόν παραβιάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας;  Θα ελεγχθεί αντίστοιχα και η επιχείρηση που από το 2003 και μέχρι σήμερα είχε αναλάβει τις υπηρεσίες του 184 για τυχόν παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας σε βάρος των εκατοντάδων εργαζομένων σε αυτήν πανελλαδικά; 

Παρακαλούμε πολύ όπως μας καταθέσετε τις συμβάσεις που έχει συνάψει ο ΕΟΠΥΥ με τις εταιρίες που έχουν αναλάβει το έργο της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των ραντεβού των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, καθώς και τις όποιες οικονομοτεχνικές μελέτες έχουν τυχόν συνταχθεί, οι οποίες καταδεικνύουν  τις επιπτώσεις (οικονομικές και κοινωνικές) στο Δημόσιο, την κοινωνία και τους ασφαλισμένους, από την παράδοση αυτών των υπηρεσιών στους ιδιώτες.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Μπόλαρη Μαρία

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Καραγιαννίδης Χρήστος

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Σταθάς Ιωάννης

Ξανθός Ανδρέας

Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη

Γαϊτάνη Ιωάννα

Δερμιτζάκης Κώστας

Ζαχαριάς Κώστας

Ζερδελής Γιάννης

Κυριακάκης Βασίλης

Μιχαλάκης Νίκος

Κοδέλας Δημήτρης