Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
02/10/2012

Ερώτηση του βουλευτή Μπάρκα Κωνσταντίνου στον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως Απασχολουμένων


Όπως θα γνωρίζετε, με το άρθρο 44 παρ.2  του Ν. 3986/2011 συστάθηκε στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

Πιο συγκεκριμένα, από την ημεροχρονολογία 1.8.2011 θεσπίστηκε μηνιαία εισφορά ποσού ύψους δέκα (10,00) ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους - αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους των Ασφαλιστικών Οργανισμών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ του κλάδου αυτού (η εισφορά ανέρχεται σήμερα σε τριάντα ευρώ ανά δίμηνο).

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο η εισφορά,  συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται από τα οικεία ταμεία με τις λοιπές εισφορές και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα που καταβάλλεται, ενώ έχει και αναδρομική ισχύ από 1.1.2011 με ισόποση κατανομή και συνείσπραξη  με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011.

Τέλος, όπως ορίζει ο Ν.3986/2011, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά τη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των αρμόδιων οργανισμών και γνώμη του ΣΚΑ θεσπίζεται κάθε αναγκαία ρύθμιση για την υλοποίηση του παρόντος λογαριασμού.

Με βάσει τα ανωτέρω, υποθέτουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό ταμειακό απόθεμα, το οποίο αδυνατούμε να κατανοήσουμε κατά ποιο τρόπο χρησιμοποιείται.

Ακόμα και στην περίπτωση που δεν γίνεται χρήση του, η παραμονή του σε λιμνάζουσα κατάσταση είναι ακατανόητα τραγική, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που όλο και περισσότεροι πρώην επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες παύουν τη δραστηριότητά τους και  είναι άνεργοι, με αποτέλεσμα αυτοί και οι οικογένειές τους να στερούνται τα βασικά είδη διαβίωσης. 

Επειδή οι νυν άνεργοι και πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες αυξάνονται δραματικά εξαιτίας των ήδη ψηφισθέντων, αλλά και των μελλοντικών, σκληρών φοροεισπρακτικών μέτρων, που προβλέπουν μείωση ή κατάργηση αφορολόγητων ορίων, τα οποία πλήττουν τις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Επειδή στο πρόσωπο των δικαιούχων υφίστανται σοβαρότατοι οικονομικοί και οικογενειακοί λόγοι, που καθιστούν δυσχερέστατη έως αδύνατη τη στοιχειώδη έστω κάλυψη των αυξημένων ατομικών και οικογενειακών υποχρεώσεών τους.

Επειδή η κατάσταση αυτή αδικεί κατάφορα τους δυνητικούς δικαιούχους, διαιωνίζοντας παράλληλα το καθεστώς άνισης μεταχείρισης, γεγονός που αντίκειται στην περί «ίσης μεταχείρισης» αρχή (τόσο του άρθρου 22 του Συντάγματος, όσο και των άρθρων 281 και 288 Αστικού Κώδικα), μεταξύ μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών που βρίσκονται άνεργοι. 

Επειδή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αδικεί τους καταβάλλοντες την εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας, ενώ στην περίπτωση που δεν αποδοθεί το συγκεκριμένο βοήθημα στους Δικαιούχους το Ελληνικό Δημόσιο καθίσταται πλουσιότερο χωρίς νόμιμη αιτία σύμφωνα με τη διάταξη το αρ. 904 ΑΚ «περί αδικαιολόγητου πλουτισμού».

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


1.Ποιο θα είναι το μέλλον των πρώην επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, αναφορικά με το ειδικό επίδομα ανεργίας  που δικαιούνται βάσει του Ν. 3986/2011, οι οποίοι έχουν έλθει σε αδυναμία κάλυψης των στοιχειωδών βιοτικών τους αναγκών;


2. Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθούν τα δικαιώματα των δικαιούχων του βοηθήματος και αν ναι, με ποιό χρονοδιάγραμμα ;
                           

    Οι ερωτώντες Βουλευτές:

   Μπάρκας Κωνσταντίνος

   Πετράκος Αθανάσιος

   Στρατούλης Δημήτρης

   Συρμαλένιος Νίκος