Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
04/10/2012

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον Υπ. Ανάπτυξης με θέμα: '' Εξαλείφονται οι μικρές επιχειρήσεις γούνας στην περιφέρεια Καστοριάς και Κοζάνης (Βόιο)"

04/10/2012

Ερώτηση

Προς τον: κ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα:

Το 60% του ΑΕΠ του νομού Καστοριάς συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή της γούνας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΕΒΕΚ ο συνολικός αριθμός επιχειρήσεων στον κλάδο της γούνας για την Καστοριά ανέρχεται στις 2.217 από τις οποίες οι 566 επιχειρήσεις είναι εξαγωγικές, ενώ στην περιοχή του Βοίου Κοζάνης ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων γούνας είναι περίπου 600, εκ των οποίων 400 είναι εξαγωγικές. Στην περιοχή υπάρχουν περίπου 48 εκτροφεία γουνοφόρων ζώων και 15 επιχειρήσεις επεξεργασίας γούνας.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου είναι μικρές- το 86.8% είναι ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις (Στοιχεία ΕΒΕΚ)- οι οποίες σταδιακά οδηγούνται στην εξάλειψη και μαζί τους χάνεται η παραδοσιακή τέχνη της γουνοποιίας.  

Δεδομένων ότι:

•    σημειώνεται γήρανση του εργατικού δυναμικού, απώλεια συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και εμφάνιση ελλείψεων σε ορισμένες ειδικότητες όπως μηχανικοί, χρωματιστές, φοδραρίστριες κ.ο.κ. (Έκθεση Τράπεζα Πειραιώς 2012),

•     σύμφωνα με έρευνα της Fortius το 36.1% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει από το 2008 πρόβλημα στην εξεύρεση ειδικευμένου προσωπικού ενώ σήμερα εκτιμάται ότι το ποσοστό είναι υψηλότερο,

•    η ανεργία για την περιφέρεια Δ.Μακεδονίας για το β΄τρίμηνο του 2012 ανέρχεται στο 30% δηλαδή είναι αυξημένη κατά 6.9% σε σχέση με το βʼτρίμηνο του 2011 (Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ),

•    περισσότερο από το 50% των Ελληνικών εξαγωγών κατευθύνονται άμεσα στη Ρωσική αγορά, ενώ αν ληφθούν υπόψη και οι εξαγωγές προς το Ντουμπάι και ορισμένες βαλκανικές χώρες, η Ρωσία απορροφά περίπου το 85% των συνολικών εξαγωγών,

•    το σημαντικότερο μέρος των εξαγωγών προς τη Ρωσία πραγματοποιείται μέσω κυκλωμάτων παραοικονομίας με συνέπεια αφενός να καταβάλλονται μειωμένοι δασμοί και φόροι, αφετέρου να δημιουργούνται καταστάσεις αθέμιτου ανταγωνισμού,

•    οι τουρίστες αγοραστές κατευθύνονται από μεσάζοντες (τουριστικά πρακτορεία) οι οποίοι επιβάλουν τους όρους όπως επίσης λαμβάνουν υπέρογκες προμήθεις από τους παραγωγούς της τάξης του 10-15% (Έκθεση Τράπεζα Πειραιώς 2012). Αυτή η κατάσταση οδηγεί στην καταστροφή οικογενειακές επιχειρήσεις και  παραδοσιακές βιοτεχνίες.

 ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Διεξήχθησαν κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο έλεγχοι από τον ΣΔΟΕ στις περιφερειακές ενότητες Καστοριάς και Κοζάνης;

-Πόσοι έλεγχοι έγιναν και ποια τα αποτελέσματα τους;

-Διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή και σε ποιό ύψος;

-Αποτελεί ή όχι αθέμιτο ανταγωνισμό ο τρόπος αυτός εμπορίου, κατά τον οποίο λίγοι και εκλεκτοί μεγαλέμποροι-«βαρώνοι» πλουτίζουν, ενώ οι πολλοί οικοτέχνες και μικροέμποροι οδηγούνται στη φτώχεια και στην εγκατάλειψη της παραδοσιακής αυτής τέχνης;

-Τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για τη προστασία του μεγάλου ποσοστού των μικροβιοτεχνών γούνας που ασχολούνται ή ασχολούνταν με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής γουναρικών από αποκόμματα και οι οποίοι οδηγούνται στην εξαφάνιση λόγω των μεγάλων προμηθειών των μεσαζόντων;

-Σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε τις μικρές επιχειρήσεις για αγορά πρώτης ύλης, όπως ζητάνε οι ίδιοι οι επαγγελματίες;   

- Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε προκειμένου οι τιμές να κρατηθούν σε χαμηλό επίπεδο και να καταπολεμηθούν οι προμήθειες των μεσαζόντων;  

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Ευάγγελος Διαμαντόπουλος

Ουζουνίδου Ευγενία