Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
06/10/2012

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ με θέμα: «Η μνημονιακή πολιτική στραγγαλίζει την Ειδική Αγωγή μέσω μέτρησης δεικτών»

Στη σημερινή ζοφερή για την παιδεία πραγματικότητα, όταν η συνεχιζόμενη μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης υποβαθμίζει το δημόσιο σχολείο, απαξιώνει μαθητές και εκπαιδευτικούς, αποστραγγίζει οικονομικά τη δημόσια παιδεία, κρατάει τα σχολεία κλειστά και τα παιδιά στα σπίτια τους, η μνημονιακή κυβέρνηση, υλοποιώντας την Κοινή Υπουργική Απόφαση 153168/ΙΚ (ΦΕΚ 2473 τΒ΄/5-12-2008) «Καθορισμός Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του ΥΠΕΠΘ», στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 3230/2004, ζητά από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να μετρήσουν τους «ειδικούς και γενικούς δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς» τους.

Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της μνημονιακής εκπαιδευτικής πολιτικής, την οποία εκ των πραγμάτων καλούνται να υπηρετήσουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, είναι γνωστή όπως και οι συνέπειές της. Κραυγαλέο είναι το παράδειγμα της Ειδικής Αγωγής, όπου η πολιτική της μνημονιακής κυβέρνησης καταλήγει ούτε λίγο ούτε πολύ σε ξεκάθαρη παραβίαση του Συντάγματος, των Διεθνών συμβάσεων και των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από αυτές. Παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένους «δείκτες αποδοτικότητας» της πολιτικής της μνημονιακής κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ σε σχέση με την Ειδική Αγωγή.

Α) Οι κενές θέσεις, οργανικές και λειτουργικές, εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού υπερβαίνουν τις 4000, οι δε πιστώσεις που διατίθενται για την πρόσληψη αναπληρωτών, είναι κατά πολύ λιγότερες από αυτές που διατέθηκαν την περσινή χρονιά,

Β) Ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τους κλάδους νηπιαγωγών και δασκάλων Ειδικής Αγωγής συνεχώς ανακοινώνεται αλλά ποτέ δεν πραγματοποιείται,

Γ) Οι Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) των Ειδικών Σχολείων δε μπορούν να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν επειδή δεν υπάρχει το απαιτούμενο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (π.χ. Κοινωνικοί Λειτουργοί) λόγω του ότι οι οργανικές θέσεις παραμένουν κενές από τη σύστασή τους ή δεν έχουν συσταθεί καθόλου,

Δ) Ένας από τους λόγους υποστελέχωσης των ΚΕΔΔΥ είναι η προωθούμενη δια νόμου κατάργησή τους,

Ε) Δεν ιδρύονται νέα Ειδικά Σχολεία και τμήματα ένταξης αν και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία καθώς και αποδεδειγμένη αναγκαιότητα,

ΣΤ) Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση ξεπερνούν τις 2500 αλλά οι πιστώσεις που θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ είναι πολύ λιγότερες από τις περσινές.

Ζ) Η παραγωγή του ειδικού εκπαιδευτικού υλικού, ο εξοπλισμός των σχολείων με ειδικό λογισμικό που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της παραμονής και ενσωμάτωσης των μαθητών με αναπηρία στη γενική εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και η προσβασιμότητά τους στα σχολεία δεν είναι προϊόν μέτρησης δεικτών αποτελεσματικότητας της διοίκησης αλλά διάθεσης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ.

Επειδή, κατόπιν των προαναφερθέντων, έχουμε ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με το  αν και κατά πόσον η μέτρηση της «αποτελεσματικότητας» και της «αποδοτικότητας» των υπηρεσιών της Διοίκησης, με την οποία αποσκοπεί εντέλει στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην προκειμένη περίπτωση των μαθητών με αναπηρία, στην επαύξηση της εμπιστοσύνης τους και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών τους

Επειδή, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 6 του Συντάγματος, του άρθρου 1 του ν. 3699/2008 και του άρθρου 24 του ν. 4074/2012 (Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – Εκπαίδευση), το κράτος δεσμεύεται και υποχρεώνεται, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος αυτού, να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που διασφαλίζουν μεταξύ άλλων την ενιαία, ποιοτική και ελεύθερη πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία στην εκπαίδευση και την απαιτούμενη υποστήριξη μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εκπαίδευσή τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Ποια είναι τα αποτελέσματα της μέτρησης των ειδικών δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας για όλα τα παρακάτω; Παρακαλούμε να καταθέσετε στο Σώμα όλα ανεξαιρέτως τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα.

2.    Πόσα είναι τα Ειδικά Σχολεία και τα Τμήματα Ένταξης που οργανώθηκαν, στελεχώθηκαν και λειτουργούν από το Σεπτέμβριο του 2012 με δεδομένο το γεγονός ότι με ευθύνη της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας δεν έχει εκδοθεί απόφαση ίδρυσης τα δυο τελευταία έτη;

3.    Με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουν οι Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) των Ειδικών Σχολείων με δεδομένο το γεγονός ότι στα σχολεία αυτά δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες ειδικότητες για να τις συγκροτήσουν;

4.    Τι πρόκειται να πράξει για τη στελέχωση των ΚΕΔΔΥ με εξειδικευμένο προσωπικό με δεδομένο το γεγονός ότι προωθείται πολιτική απόφαση για την κατάργησή τους;

5.    Τι πρόκειται να πράξει για τη στελέχωση των δομών της Ειδικής Αγωγής με εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό με δεδομένο το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν γίνονται διορισμοί εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή;

6.    Με ποιο τρόπο θα καλύψει τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην Ειδική Αγωγή με δεδομένο το γεγονός ότι οι πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών που αποδίδονται στην Ειδική Αγωγή με πολιτική απόφαση και από τον προϋπολογισμό και από το ΕΣΠΑ είναι πολύ λιγότερες από τις αντίστοιχες περσινές;

7.    Σε ποιο στάδιο βρίσκονται η ανάπτυξη και η προμήθεια βοηθημάτων και εξειδικευμένων αξιολογικών και εκπαιδευτικών εργαλείων, η παραγωγή του ειδικού εκπαιδευτικού υλικού και ο εξοπλισμός των σχολείων με ειδικό λογισμικό που είχαν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007-2013 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης»;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Πάντζας

Τάσος Κουράκης

Τζένη Βαμβακά

Έφη Γεωργοπούλου - Σαλτάρη

Παναγιώτα Δριτσέλη

Μαρία Κανελλοπούλου

Γιάννης Αμανατίδης

Χρήστος Μαντάς