Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
09/10/2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Σ. ΚΟΝΤΟΝΗ με Θέμα : « Οι παρανομίες και πλημμέλειες διαγωνισμού για την πρόσληψη ανέργων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου εκ μέρους της Ομάδας Εθελοντών Έκτακτης Ανάγκης Ζακύνθου»

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

   Με την υπʼ αριθμ. ΚΟΧ 95601/1/2012  Ανακοίνωση (αρ.πρωτ. 174)  χωρίς σαφή και  ειδική  ημερομηνία, η Ομάδα Εθελοντών Έκτακτης Ανάγκης Ζακύνθου, στα πλαίσια  υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης στο τοπικό επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)  στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» και εντός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος (στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με αντικείμενο τον «αντιπλημμυρικό έλεγχο ρεμάτων νομού Ζακύνθου»,  ανακοίνωσε ότι καλεί στην πρόσληψη 120 ατόμων (ανέργων)  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αναφέροντας τις συγκεκριμένες θέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα ανά θέση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  καθώς και τα σχετικά με την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής. Η πρόσκληση/ανακοίνωση  αυτή αναφερόταν και στην βαθμολόγηση των συγκεκριμένων κριτηρίων πρόσληψης με ορισμένο αριθμό μορίων (ανά κατάσταση ανεργίας, οικογενειακή κατάσταση κλπ). Τελικά, προσελήφθησαν βάσει αυτής της πρόσκλησης  εκατόν δεκαεννέα (119) άτομα.  

   Σύμφωνα με καταγγελίες μετασχόντων στον διαγωνισμό αλλά και σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού που περιήλθαν σε γνώση μας, παρατηρήθηκαν κατά την διεξαγωγή του σημαντικές παρανομίες και πλημμέλειες. Ειδικότερα, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα :

-    H ανακοίνωση ήταν χωρίς ημερομηνία, δόθηκε επιλεκτικά, δεν δημοσιεύθηκε στο Διαδίκτυο, ούτε μοιράσθηκε δημοσίως και αδιακρίτως σε έντυπη μορφή.

-    Η κατάθεση των δικαιολογητικών ξεκίνησε πριν από την επίσημη ανακοίνωση και χωρίς να δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.

-    Τα αποτελέσματα δόθηκαν επιλεκτικά σε γνωστούς (προφανώς σε ορισμένους απʼ αυτούς που είχαν προεπιλεχθεί)  πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους.

-    Η μοριοδότηση δεν πραγματοποιήθηκε σύννομα, αφού αρκετοί διαγωνιζόμενοι έλαβαν περισσότερα μόρια από όσα είχαν στην πραγματικότητα.

-    Στον πίνακα επιτυχόντων υπήρχαν μόνο τα ονόματα και όχι τα μόρια που τα συνόδευαν.

-    Δεν δόθηκαν σαφείς πληροφορίες για την προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

-    Δεν ελήφθησαν σε όλες τις περιπτώσεις υπʼ όψιν οι θέσεις εργασίας που είχε δηλώσει ο αιτών ή η αιτούσα.

-    Δεν υπήρχε υπεύθυνος για την διαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

   Κατόπιν όλων αυτών, γίνεται σαφές ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη παράτυπα και με τρόπο που προσβάλλει τα δικαιώματα των ανέργων που ενδιαφέρονται να προσληφθούν και χάριν των οποίων υποτίθεται ότι ισχύουν τα σχετικά προγράμματα απασχόλησης, επιδοτούμενα και από ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης.

   Επειδή τα παραπάνω είναι δείγμα σαφούς παραβίασης της νομιμότητας αλλά και  αδιαφανών διαδικασιών και πρακτικών, προς «εξυπηρέτηση» προεπιλεγέντων υποψηφίων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

   1.Tι μέτρα θα λάβει για την μη επανάληψη  παρανόμων και αδιαφανών διαδικασιών και πρακτικών όσον αφορά τα προγράμματα απασχόλησης ανέργων στην Ζάκυνθο.

   2.Τι σκοπεύει να πράξει για την γενικότερη  αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση των διαγωνισμών και άλλων συναφών διαδικασιών πρόσληψης ανέργων, ώστε να τηρούνται οι εγγυήσεις της διαφάνειας, αμεροληψίας και νομιμότητας.

   3.Σε τι ενέργειες θα προβεί ώστε να εντοπισθούν οι παρανομούντες και να ελεγχθεί από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές το ζήτημα της ποινικής τους ευθύνης.  

  Ο ερωτών Βουλευτής

 Σταύρος Ν. Κοντονής

 Βουλευτής  Ζακύνθου