Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
09/10/2012

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την ξαφνική και χωρίς αιτιολόγηση ματαίωση έργου με τίτλο "Παραγωγή καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την ισότητα των φύλων" της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων


Προς το Υπουργείο Εσωτερικών


Με απλή ανακοίνωση της υπʼ αρ. 3387/2-10-2012 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ματαιώθηκε ο υπʼ αρ. 5/2012 ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός σε τμήματα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» της Πράξης «Ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλων – Παραγωγή καλλιτεχνικού έργου» της Κατηγορίας Πράξης 3.1.3 «Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07) και τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) του Ειδικού Στόχου 3.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (κωδικοί ΟΠΣ 376466 και 376467).

Όπως προκύπτει από τον τίτλο του έργου αλλά και την ουσία του, η οποία διατυπώνεται στον σκοπό του έργου: "Η ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέµατα ισότητας των φύλων ενισχύεται µέσω µηνυµάτων που µεταφέρονται δια µέσου της καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Το αντικείµενο του Έργου αφορά στη δηµιουργία καινοτόµων και πρωτότυπων καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την ισότητα των φύλων, τα οποία δεν έχουν παρουσιασθεί δηµόσια πριν από την υπογραφή της σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή", αλλά και στους ειδικούς στόχους: "Οι τέχνες και ο πολιτισµός προβλέπονται στο «Εθνικό Πρόγραµµα για την Ουσιαστική  Ισότητα των Φύλων 2010-2013» ως ειδικό θεµατικό πεδίο δηµόσιας πολιτικής, στο οποίο υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης εξειδικευµένων πολιτικών ισότητας των φύλων. Ειδικότερα, τα στερεότυπα για τους άνδρες και τις γυναίκες αναπαράγονται και στον τοµέα της τέχνης και του πολιτισµού, καθώς η πολιτιστική δηµιουργία γενικότερα γίνεται ιµάντας µεταβίβασης των  κοινωνικών αντιλήψεων, των στάσεων και των έµφυλων προτύπων των δηµιουργών τους. Η ΓΓΙΦ δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση παραγωγής πολιτιστικής δηµιουργίας στο τρίπτυχο: Ταυτότητες Φύλου – Ισότητα των φύλων – ∆ικαιώµατα των γυναικών", αυτή η προκήρυξη αποτελούσε μέρος μιας σημαντικής παρέμβασης στα θέματα προώθησης της ισότητας και του πολιτισμού και εξασφάλιζε τη διαφάνεια και τη δημιουργία με ανοιχτούς και ισότιμους όρους.

Επιπλέον, η ακύρωση έρχεται μόλις επτά ημέρες μετά την ανακοίνωση με τις διευκρινιστικές απαντήσεις για το έργο, στις 25 Σεπτεμβρίου, διευκρινήσεις που είχε υπογράψει η ίδια η Γενική Γραμματέας Ισότητας και μια μέρα μετά την ανακοίνωση για παράταση 10 ημερών στην προθεσμία υποβολής (1.10.2012), που αναρτήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Τα στοιχεία αυτά συγκροτούν μια σοβαρή ένδειξη αυταρχισμού και εμπαιγμού δεκάδων άνεργων καλλιτεχνών.

Επειδή η ματαίωση του διαγωνισμού από τον αναπληρωτή Υπουργό έγινε χωρίς τη στοιχειώδη αιτιολόγηση και οι δηλώσεις της γ.γ. κας Ζέτα Μακρή στην εφημερίδα Αυγή (3.10.2012) για την αιτιολόγηση της ματαίωσης ότι "πρόκειται για έργο με περιορισμένο κοινωνικό όφελος, ενώ η οικονομική συγκυρία απαιτεί οι αποδέκτες να είναι αριθμητικά περισσότεροι " δεν είναι ικανοποιητικές,

Επειδή το έργο ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ (μετά από 2 χρόνια προετοιμασίας και σχεδιασμού από τη ΓΓΙΦ) και αν ολοκληρωνόταν ο διαγωνισμός θα εξασφαλιζόταν η πολυπόθητη απορρόφηση του ΕΣΠΑ μέσα στο 2013,

Επειδή η ματαίωση προκαλεί σοβαρή οικονομική, επαγγελματική και ηθική βλάβη στους δεκάδες καλλιτέχνες που κοπίασαν, έκαναν έξοδα (πήραν εγγυητική τραπεζική επιστολή) και υπέβαλαν εμπρόθεσμα την προσφορά τους, επωφελούμενοι/ες μάλιστα απευθείας μέσω του ΕΣΠΑ, χωρίς τη μεσολάβηση γραφείων συμβούλων ή άλλων μεσαζόντων,

Επειδή οι πολιτικές ισότητας και ο πολιτισμός δεν μπορούν να είναι αντικείμενο τακτικισμού των μελών της κυβέρνησης, αλλά να διαπνέονται από σταθερότητα και συνέπειαΕρωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Για ποιους λόγους πραγματικά έγινε η ματαίωση και πως τεκμηριώνεται με ακριβή πολιτική και τεχνική αιτιολόγηση αυτή η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού;

2.    Εξετάζει το ενδεχόμενο να επανέλθει στην προηγούμενη απόφασή του και να εγκρίνει την υλοποίηση του έργου δίνοντας μία επιπλέον παράταση για την υποβολή των αιτήσεων; Αν όχι πως σκοπεύει το Υπουργείο να αποζημιώσει τους δεκάδες καλλιτέχνες που επιβαρύνθηκαν οικονομικά και επαγγελματικά για την υποβολή της προσφοράς τους και με εγγυητική τραπεζική επιστολή;

3.    Αν εμμείνει στην απόφασή του για ματαίωση του έργου, οι πόροι από τον Άξονα του ΕΣΠΑ που προωθεί την ισότητα των φύλων ύψους 2,1 εκ. ευρώ θα διατεθούν σε άλλα παρεμφερή έργα της ΓΓΙΦ ή θα χαθούν δια παντός;

4.    Προτίθεται το  Υπουργείο σε ενδεχόμενη επαναπροκήρυξη  ανάλογων προγραμμάτων ΕΣΠΑ να φροντίσει ώστε να ενημερώσει όλους τους  ενδιαφερόμενους φορείς  (πχ. Σωματείο  Ελλήνων Ηθοποιών, Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων, Εικαστικό Επιμελητήριο, κλπ) καθώς και να απλοποιήσει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών εκ μέρους των ενδιαφερομένων;


Οι ερωτώντες βουλευτές  

 
Σοφία Σακοράφα                                                          
Αφροδίτη Σταμπουλή
Όλγα Γεροβασίλη
Νίκος Βούτσης
Στάθης Παναγούλης
Μαρία Τριανταφύλλου
Ειρήνη Αγαθοπούλου
Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη
Γιώργος Βαρεμένος
Δημήτρης Τσουκαλάς
Ρένα Δούρου
Χαρά Καφαντάρη
Παναγιώτα Δριτσέλη
Χρήστος Καραγιαννίδης
Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
Γιάννης Αμανατίδης
Πέτρος Τατσόπουλος
Γιώργος Πάντζας
Κώστας Μπάρκας
Ευκλείδης Τσακαλώτος
 
8/10/2012