Skip to main content.
Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
12/10/2012

Νίκος Χουντής προς Κομισιόν για την COSCO : "Όψιμο και υποκριτικό το ενδιαφέρον σας"Νίκος Χουντής προς Commission: «Καλείστε να αποδείξετε ότι το όψιμο ενδιαφέρον σας για τη σύμβαση ΟΛΠ – COSCO, οφείλεται στις παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας και δεν οφείλεται στον ανταγωνισμό συμφερόντων μεταξύ ευρωπαϊκών και κινεζικών επιχειρήσεων, που έχει κατά την παρούσα φάση ως πεδίο διαμάχης το λιμάνι του Πειραιά»

Γιατί έρχεται με καθυστέρηση τριών χρόνων η απάντηση της Commission στους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ ότι η σύμβαση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς με την COSCO περιείχε κραυγαλέες χαριστικές ρυθμίσεις, φορολογικού κυρίως χαρακτήρα, προς την ανάδοχο εταιρία;

Σʼ αυτό κυρίως το σημείο εστιάζεται ερώτηση του Νίκου Χουντή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία την κατηγορεί ότι, δεν ενεργοποιείται όταν οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν κραυγαλέες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά ενεργοποιείται όταν είναι να παρέμβει στον ανταγωνισμό συμφερόντων και εν προκειμένω, μεταξύ ευρωπαϊκών και κινεζικών επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή του, ο έλληνας ευρωβουλευτής, παρουσιάζει απάντηση της Επιτροπής σε καταγγελία του (Νοέμβριος 2009), με την οποία παρέθετε μία προς μία τις φορολογικές παραβιάσεις, ίδιες με αυτές που σήμερα δέχεται η Επιτροπή ότι παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία, και με την οποία την καλούσε να παρέμβει άμεσα και να σταματήσει τη σύμβαση παραχώρησης με την COSCO, και εξ αιτίας αυτού του λόγου.

Στην απάντησή της η Επιτροπή διευκρίνιζε ότι, είχε ζητήσει στις 14 Οκτωβρίου 2009 (!!) «περαιτέρω πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές, ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσει εάν οι διατάξεις παραχώρησης στον ανάδοχο (COSCO) είναι συμβιβάσιμες με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων» και κατέληγε ότι «εάν με βάση τις πληροφορίες που θα διαβιβάσουν οι ελληνικές αρχές, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι διατάξεις αυτές συνεπάγονται τη χορήγηση πιθανής ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης στον ανάδοχο, θα επεκτείνει το πεδίο της επίσημης διαδικασίας έρευνας».

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Νίκος Χουντής θέτει ξανά το ζήτημα των παραβιάσεων της φορολογικής νομοθεσίας κατά την υπογραφή της σύμβασης του ΟΛΠ με την COSCO, τονίζοντας ότι οι παραβιάσεις ήταν εξ αρχής ορατές δια γυμνού οφθαλμού κάτι που είχε επισημάνει τόσο ο ίδιος όσο και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του ΟΛΠ. Ως εκ τούτου, τονίζει ο έλληνας ευρωβουλευτής, η τρίχρονη καθυστέρηση της Επιτροπής να καταλήξει στο προφανές ότι, οι φορολογικές ρυθμίσεις παραβίαζαν και την κοινοτική νομοθεσία είναι ιδιαίτερα ύποπτη, πολύ περισσότερο που η ίδια σήμερα «κουκουλώνει» δεκάδες παρανομίες και αδιαφανείς διαδικασίες, κατά την ιδιωτικοποίηση και άλλων δημόσιων επιχειρήσεων. Καταλήγοντας, την καλεί να αποδείξει στον ελληνικό λαό ότι το όψιμο ενδιαφέρον της για τη σύμβαση ΟΛΠ – COSCO, οφείλεται στις παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας και δεν οφείλεται στον ανταγωνισμό συμφερόντων μεταξύ ευρωπαϊκών και κινεζικών επιχειρήσεων, που έχει κατά την παρούσα φάση ως πεδίο διαμάχης το λιμάνι του Πειραιά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Νίκου Χουντή της 24ης Νοεμβρίου 2009 και η απάντηση της Commission.

12/10/2012                                    
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Νίκου Χουντή είχε ως εξής:


Θέμα: Αθέμιτα πλεονεκτήματα υπέρ της Cosco σε σύμβαση παραχώρησης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της, στις 14.7.2009, ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές για την απόφασή της να κινήσει διαδικασία έρευνας για εικαζόμενες παράνομες ενισχύσεις στην εταιρεία Cosco, που περιλαμβάνονται στην σύμβαση παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του λιμένα Πειραιά. 


Η επιστολή της Επιτροπής αναφερόταν, μεταξύ άλλων: 


α)    στο αρθ.2, παρ.5, της σύμβασης παραχώρησης, σύμφωνα με το οποίο οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες της Cosco δύνανται να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη χρήσεων χωρίς περιορισμό
β)    στο 1ο και 2ο εδάφιο του άρθ.2, παρ.6, σύμφωνα με το οποίο η Cosco έχει το πλεονέκτημα να επιλέξει η ίδια μεταξύ των διαφόρων μεθόδων απόσβεσης
γ)    στις διατάξεις του άρθ.2, παρ.7, οι οποίες προκαλούν κίνδυνο φοροδιαφυγής εκ μέρους εταιρειών που παρέχουν στην Cosco υπηρεσίες εργασίες και υλικά εκτός Ελλάδος
δ)    στην απαλλαγή από τον φόρο χαρτοσήμου υπέρ της Cosco
ε)    στους γενικούς κανόνες περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, οι οποίο δεν εφαρμόζονται για την Cosco
στ)    στην εξαιρετική προστασία που μπορεί να επικαλεστεί η Cosco δυνάμει του Νομοθετικού Διατάγματος 2687/1953 και ζητούσε από την ελληνική κυβέρνηση να επιχειρηματολογήσει αν τα ανωτέρω πλεονεκτήματα συμβιβάζονται με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
Δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση όφειλε να απαντήσει εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής, ερωτάται η Επιτροπή:
Ποιά εκ των ανωτέρω πλεονεκτήματα θεωρεί η ελληνική κυβέρνηση ότι συμβιβάζονται με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων; Πώς κρίνει η Επιτροπή την απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης και τι προτίθεται να πράξει για την κατάργηση των αθέμιτων πλεονεκτημάτων της σύμβασης παραχώρησης του προβλήτα ΙΙ του ΣΕΜΠΟ του λιμένα Πειραιά στην Cosco;
Η απάντηση της Commission ήταν ή ακόλουθη:
Όπως εξήγησα στην απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση του Αξιότιμου Μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απόφαση της 14ης Ιουλίου 2009 να κινηθεί επίσημη διαδικασία έρευνας δεν κάλυπτε τυχόν διατάξεις για την φορολογία ή τα κεφάλαια υπέρ της Cosco Single-Purpose Limited Company (εφεξής «ο ανάδοχος»).
Για το λόγο αυτό, στις 14 Oκτωβρίου 2009 η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές, ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσει εάν οι διατάξεις παραχώρησης στον ανάδοχο είναι συμβιβάσιμες με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Μετά από αίτημα των ελληνικών αρχών για παράταση της προθεσμίας, η απάντηση αναμένεται περί τα μέσα Ιανουαρίου 2010.
Εάν, με βάση τις πληροφορίες που θα διαβιβάσουν οι ελληνικές αρχές, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι διατάξεις αυτές συνεπάγονται τη χορήγηση πιθανής ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης στον ανάδοχο, θα επεκτείνει το πεδίο της επίσημης διαδικασίας έρευνας προκειμένου να εκτιμήσει τα συγκεκριμένα θέματα.

To Γραφείο Τύπου