Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
16/10/2012

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, για το κτιριακό και χωροταξικό πρόβλημα των σχολείων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Ηρακλείου


Προς τους κ.κ. Υπουργούς
- Εσωτερικών
- Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, και
- Οικονομικών


Στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης υπάρχουν επτά (7) Σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.), και συγκεκριμένα πέντε (5) Ημερήσια ΕΠΑ.Λ., μία (1) Ημερήσια ΕΠΑ.Σ. και ένα (1) Εσπερινό ΕΠΑ.Λ., ενώ λειτουργούν και δύο (2) Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.). Η χωροταξική κατανομή των σχολείων της Τ.Ε.Ε. είναι ανορθολογική, καθώς το 70% των σχολείων είναι συγκεντρωμένα στην περιοχή «Κηπούπολη» στο κέντρο της πόλης (1ο ΕΠΑ.Λ., 4ο ΕΠΑ.Λ., 6ο ΕΠΑ.Λ.,  ΕΠΑ.Σ., 1ο και 2ο Σ.Ε.Κ.), το 2ο ΕΠΑ.Λ. βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το κέντρο, και στα άκρα της πόλης υπάρχουν από ένα ΕΠΑ.Λ (το 3ο ΕΠΑ.Λ ανατολικά και το 5ο ΕΠΑ.Λ. δυτικά).


Επίσης, έξι (6) Ημερήσια Σχολεία φιλοξενούνται σε πέντε (5) κτίρια, με συνέπεια δύο σχολεία (το 1ο ΕΠΑ.Λ. και η ΕΠΑ.Σ.) να συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο.


Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνεται σταθερή αύξηση του μαθητικού δυναμικού στα σχολεία της Τ.Ε.Ε., κατά 10% περίπου κάθε χρόνο. Όμως, οι ανεπαρκείς κτιριακές υποδομές των σχολείων της Τ.Ε.Ε., σε συνδυασμό με τη λανθασμένη χωροταξική τους κατανομή και τη σημαντική αύξηση του μαθητικού τους δυναμικού έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση και αφόρητες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων αυτών, που πλήττουν το εκπαιδευτικό έργο και έχουν θύματα τους μαθητές της Τ.Ε.Ε. 


Ήδη από το 2011 συγκροτήθηκε μια επιτροπή υπό τον τότε Προϊστάμενο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με αντικείμενο την εξεύρεση λύσης για το κτιριακό και χωροταξικό πρόβλημα της Τ.Ε.Ε. Στο πλαίσιο των εργασιών της επιτροπής αυτής αποτυπώθηκε το μαθητικό δυναμικό και οι δυνατότητες στέγασης των κτιρίων των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. Το μαθητικό δυναμικό των Ημερήσιων Σχολείων της Τ.Ε.Ε. το 2011, ήταν 2.275 μαθητές ενώ η δυνατότητα στέγασης των κτιρίων της ήταν και είναι για μόλις 1.947 μαθητές. Οι 328 μαθητές που περίσσευαν στεγαζόντουσαν σε λυόμενες αίθουσες, στα αμφιθέατρα των σχολείων που είχαν μετατραπεί σε αίθουσες διδασκαλίας, σε βοηθητικούς χώρους (τυφλές αίθουσες 3Χ3 χωρίς παράθυρα), στους εργαστηριακούς χώρους των Σ.Ε.Κ. (όπου οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά μαθήματα ενώ οι χώροι αυτοί έχουν διάταξη και εξοπλισμό με εργαλεία, πάγκους εργασίας κ.λ.π., που είναι κατάλληλα μόνο για την πραγματοποίηση των ειδικών εργαστηριακών ασκήσεων για τα οποία είναι προορισμένα), ενώ υποχρεώθηκαν πολλά τμήματα μαθητών να αλλάξουν βάρδια και να προσέρχονται σε απογευματινό ωράριο.
 
Σήμερα, ο αριθμός των μαθητών της Τ.Ε.Ε. έχει ξεπεράσει τους 2.500 (η πλειοψηφία των ΕΠΑ.Λ. έχει πάνω από 450 μαθητές) και τα κτίρια παραμένουν ακριβώς τα ίδια όπως και το 2011. Έτσι έχουμε πλέον 550 μαθητές που πρέπει να στεγαστούν στα ανεπαρκή κτίρια. Ακόμη και τώρα αναζητούνται λυόμενες αίθουσες, και παρεμβάσεις με μαγικά «τρίκ» για να μπορέσουν οι μαθητές της Τ.Ε.Ε. να κάνουν το μάθημά τους.


Είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο αρκετοί μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε σχολεία της Τ.Ε.Ε. δεν εγγράφονται τελικά, λόγω της έλλειψης αιθουσών, και εγγράφονται στα γειτονικά Γενικά Λύκεια που έχουν κτιριακά τη δυνατότητα να τους δεχτούν ενώ και η έλλειψη καλού σχεδιασμού και η ανορθολογική χωροταξική κτιριακή κατανομή των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνολικά, λειτουργεί αποτρεπτικά και ως τροχοπέδη στους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε σχολεία της Τ.Ε.Ε.


Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1.    Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την άμεση επίλυση του προβλήματος των ανεπαρκών κτιριακών υποδομών που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης;


2.    Προτίθεστε να προχωρήσετε σε ένα συνολικό χωροταξικό επανασχεδιασμό της στέγασης των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τόπους και ανάλογα με τις αποτυπωμένες ανάγκες, από τον οποίο θα δοθούν λύσεις και στο εκρηκτικό κτιριακό πρόβλημα των σχολείων της Τ.Ε.Ε. της πόλης του Ηρακλείου;


3.    Θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δοθεί η άδεια από το Υπουργείο Εργασίας για να στεγαστεί προσωρινά ένα σχολείο της Τ.Ε.Ε. στο κτίριο του Ο.Α.Ε.Δ. στο Ηράκλειο, σε πρωινή βάρδια, εφόσον το κτίριο είναι διαθέσιμο το πρωί;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Διακάκη Μαρία