Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
18/10/2012

Η υποχρηματοδότηση και οι περικοπές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία του - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

H μεγάλη οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Οι συνεχείς περικοπές στην παιδεία και η υποχρηματοδότηση έχουν φέρει την εκπαίδευση και την έρευνα σε οριακά επίπεδα.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει 24 χρόνια πετυχημένης λειτουργίας στην τοπική μας κοινωνία. Η πολιτική του Μνημονίου που ακολουθεί η Κυβέρνηση οδηγεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε κατάσταση που να απειλείται η ίδια του η ύπαρξη.

Οι επιπτώσεις από τις δραματικές περικοπές που έχουν γίνει στην κρατική επιχορήγησή του τα τελευταία τρία χρόνια αρχίζουν πλέον να φαίνονται, καθώς καθιστούν πλέον προβληματική την λειτουργία του.

Συγκεκριμένα η περικοπή στις πιστώσεις για συμβασιούχους διδάσκοντες του ΠΔ407/80, η μείωση των θέσεων, λόγω συνταξιοδότησης, των ακαδημαϊκών καθηγητών, ο μη διορισμός των 44 εκλεγμένων διδασκόντων έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα διδακτικά κενά σε βάρος των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία έτσι υποβαθμίζονται. Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι δεν μπορούν να εξασκήσουν αξιοπρεπώς το διδακτικό, ερευνητικό, αλλά και διοικητικό τους έργο. Επίσης η νέου τύπου εργασιακή εφεδρεία των διοικητικών υπαλλήλων, οι επερχόμενες μεγάλες περικοπές των μισθών των μελών των ΔΕΠ, η ανύπαρκτη φοιτητική μέριμνα, τα επερχόμενα δίδακτρα και η λήξη της δωρεάν παροχής συγγραμμάτων για τους φοιτητές, σε συνδυασμό με το θεσμικό πλαίσιο (Ν.4009/2011 και 4076/2012) οδηγούν το πανεπιστήμιο προς την διάλυσή του .

Με αυτό τον τρόπο δεν διασφαλίζεται η ποιότητα και ο δημόσιος χαρακτήρας της  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια που αποτελούν την δυναμική για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη μιας χώρας απαξιώνονται και διαλύονται σε βάρος της ίδιας της κοινωνίας και συγκεκριμένα σε βάρος τόσο των φοιτητών, σε σχέση με την επιστημονική τους κατάρτιση, όσο και των οικογενειών τους από την μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Τα τελευταία χρόνια οι προϋπολογισμοί του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις στο τομέα των πόρων με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ελλείμματα στην κάλυψη των δαπανών. Παρόλα αυτά, όπως αναλυτικά ανέφερε ο αντιπρύτανης κατά την συνεδρίαση της 12-10-2012 της Συγκλήτου, το Ίδρυμα προσπάθησε και περιέκοψε δαπάνες ύψους ? 3.000.000, κυρίως στην καθαριότητα και την συντήρηση, που γίνεται πλέον οριακά, όπως και δαπάνες στην ΔΕΗ, ΟΤΕ, ενοικίων σε διάστημα διετίας 2010-2012 και μείωσε τις οφειλές του οι οποίες πριν έφταναν περί τα 4.500.000 με 5.000.000 ? .

Επειδή η μνημονιακή πολιτική που εφαρμόζεται και στο τομέα της Τριτοβάθμιας Παιδείας, την οδηγεί σε πλήρη υποβάθμιση και απαξίωση

Επειδή οι νόμοι 4009/2011 και 4076/2012 απαλλάσσουν το κράτος από την υποχρέωσή του να χρηματοδοτεί και να υποστηρίζει τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Επειδή αν δεν αυξηθεί η χρηματοδότηση του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, απειλείται η ίδια του η λειτουργία

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1)Τι ενέργειες θα γίνουν για να προσληφθεί άμεσα ανθρώπινο δυναμικό σε:

•    νέο μόνιμο διδακτικό επιστημονικό προσωπικό

•    συμβασιούχους διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80

•    διοικητικό προσωπικό

έτσι ώστε να μην δημιουργούνται διδακτικά κενά τα οποία δυσχεραίνουν την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών των διαφόρων τμημάτων και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ιδρύματος προς όφελος των φοιτητών, της εκπαίδευσης, της έρευνας και γενικότερα της κοινωνίας;

2)Τι μέτρα θα λάβει και πότε για να σταματήσουν πλέον οι περικοπές και να αυξηθούν οι πόροι του Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του και να μην περάσει μέρος της λειτουργίας του στον ιδιωτικό τομέα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Αλέξανδρος Μιχ. Μεϊκόπουλος

Παναγιώτα Δριτσέλη