Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
23/10/2012

Επικίνδυνη για την υγεία των χρονίως πασχόντων η εφαρμογή του Νόμου για τα γενόσημα - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ προς τον Υπουργό Υγείας

Με ανησυχία πληροφορηθήκαμε την αιφνιδιαστική απόφαση του ΕΟΠΥΥ για συνταγογράφηση όλων των σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία, χωρίς καμία εξαίρεση. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση ο γιατρός υποχρεώνεται να συνταγογραφεί τη δραστική ουσία και το αντίστοιχο εμπορικό σκεύασμα της κατηγορίας του στη χαμηλότερη τιμή αναφοράς, που κατά τεκμήριο είναι το γενόσημο φάρμακο . Σε περίπτωση δε, συνταγογράφησης σκευάσματος με μεγαλύτερη τιμή από την τιμή αναφοράς της κατηγορίας του, ο ασφαλισμένος θα επιβαρύνεται  εκτός από την προβλεπόμενη συμμετοχή ( όσοι έχουν) και με την διαφορά μεταξύ λιανικής τιμής και τιμής αναφοράς . 

Η γενικευμένη εφαρμογή αυτής της διάταξης  σε όλους τους ασθενείς δεν λαμβάνει υπόψινις βασικές  ιδιαιτερότητες των χρονίως πασχόντων από παθήσεις στενού θεραπευτικού  δείκτη, όπως είναι οι αιμοκαθαρόμενοι, περιτοναϊκοί, μεταμοσχευμένοι  συμπαγών οργάνων (νεφρού, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, κ.λ.π.). Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν με Διοικητικές πράξεις αυτού του τύπου να υποκαθίστανται οι  αποτελεσματικές  επιστημονικές  θεραπευτικές αγωγές  των θεραπόντων ιατρών με γενόσημα φάρμακα, που δεν  έχουν  δοκιμαστεί και ελεγχθεί επαρκώς  και για τα οποία έχουν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις . Η συγκεκριμένη απόφαση  θεωρεί πειραματόζωα τους  χρονίως πάσχοντες, αφού θα μεταβάλλονται συνεχώς οι θεραπευτικές αγωγές λόγω του χαμηλού κόστους που επιλέγεται κάθε φορά . Ειδικά στη μεταμόσχευση,  επιτυγχάνονται, ύστερα από λεπτούς και συχνά μακροχρόνιους χειρισμούς των θεραπόντων ιατρών, λεπτές ισορροπίες στις οποίες βασίζεται η βιωσιμότητα των μοσχευμάτων. Οι ισορροπίες αυτές είναι εξαιρετικά εύθραυστες, δεδομένης της πολυφαρμακίας που επιβάλλει η ισχυρή ανοσοκατασταλτική αγωγή.

Επειδή, ενδεχόμενη αλλαγή της βασικής φαρμακευτικής ανοσοκατασταλτικής αγωγής των μεταμοσχευμένων με γενόσημα ανοσοκατασταλτικά αυτόματα θα έθετε σε κίνδυνο, τόσο την ομαλή λειτουργία του μοσχεύματος, όσο και τη γενικότερη λειτουργία του οργανισμού του ασθενούς στο σύνολό του, με απρόβλεπτες και μοιραίες συνέπειες την απόρριψη του μοσχεύματος ίσως και το θάνατο.

Επειδή, μια τέτοια εξέλιξη, αφενός θα συνιστούσε έμπρακτη απαξίωση και προσβολή της υπέρτατης ανθρωπιστικής αξίας της δωρεάς οργάνων από ζώντες ή αποβιώσαντες δότες και αφ΄ ετέρου θα έθετε τους όποιους ηθικούς αυτουργούς ενώπιον της συνείδησής τους ή και του νόμου.

Επειδή, ενδεχόμενη αλλαγή της ανοσοκατασταλτικής αγωγής και μάλιστα επανειλημμένως - αφού συχνά πυκνά οι τιμές των γενοσήμων θα αλλάζουν και θα επιλέγεται το φθηνότερο γενόσημο - θα δημιουργήσει συχνές μετρήσεις των επιπέδων του φαρμάκου στο αίμα , γεγονός που αναιρεί την όποια προσδοκώμενη εξοικονόμηση πόρων, χωρίς να υπολογίζεται και το κόστος της νοσηλείας λόγω πιθανών επιπλοκών.

Επειδή, οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι, εντοπίζονται σε γνωματεύσεις, δημοσιεύσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις από τους πλέον αρμόδιους, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός  Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, η Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων, η Ελληνική Νεφρολογική εταιρία καθώς και άλλοι διεθνείς Oργανισμοί.

Επειδή, είναι λογικό και αναγκαίο αυτοί οι κίνδυνοι να οδηγούν την πλειοψηφία των χρονίως πασχόντων ασθενών στην επιλογή της λαμβανόμενης φαρμακευτικής αγωγής, που είναι δοκιμασμένη και έχει αποδειχθεί ασφαλής.

Επειδή, εξ΄ ίσου σημαντικό ζήτημα αποτελεί και το νέο χαράτσι της διαφοράς μεταξύ λιανικής τιμής και τιμής αναφοράς στο πρωτότυπο φάρμακο, που καλούνται οι μεταμοσχευμένοι να πληρώσουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ετήσια επιβάρυνση, λόγω της απόφασης του ΕΟΠΥΥ, για ένα μεταμοσχευμένο υπολογίζεται ότι κυμαίνεται από τα 1.500 ? έως τα 2.000  ?, ενώ έως  τώρα,  ως χρονίως πάσχων,  δεν είχε καμία  συμμετοχή, τουλάχιστον στα φάρμακα.

Επειδή, ακριβώς εδώ δημιουργείται ένα αμείλικτο δίλημμα, μια αδιέξοδη κατάσταση που εξευτελίζει την ανθρώπινη υπόσταση και καταλύει κάθε ανθρώπινη αξία: Πόσοι εκ των μεταμοσχευμένων ασθενών, συνταξιούχων στην πλειοψηφία τους, έχουν τη δυνατότητα, μέσα σε συνθήκες εφαρμογής σκληρών, μνημονιακών πολιτικών μείωσης των εισοδημάτων, να πληρώνουν τη διαφορά μεταξύ λιανικής τιμής και τιμής αναφοράς  στο  πρωτότυπο φάρμακο ; Ελάχιστοι! Πέραν βεβαίως του συνταγματικού ζητήματος που αυτόματα προκύπτει, αυτό δηλαδή της ισότητας των πολιτών και της ίσης μεταχείρισής τους από την πολιτεία.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να επανεξεταστεί  το περιεχόμενο της υπ΄Αριθμ. Πρωτ. 40890/28-09-2012 απόφασης του ΕΟΠΥΥ,  εστιάζοντας στα ζωτικής σημασίας ζητήματα που θέτουμε στην ερώτησή μας, ώστε, όπως είναι φυσικό και λογικό, να υπάρξει εξαίρεση  των χρονίως πασχόντων, όπως είναι οι  αιμοκαθαρόμενοι, περιτοναϊκοί, μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων (νεφρού, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, κ.λ.π.) από το μέτρο αυτό της συνταγογράφησης όλων των σκευασμάτων με βάση το φθηνότερο γενόσημο φάρμακο και να διατηρηθεί η δυνατότητά τους για λήψη των ήδη λαμβανόμενων σκευασμάτων,  χωρίς καμία συμμέτοχη,  για όλες τις παθήσεις τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτριος

Ξανθός Ανδρέας

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Καραγιαννίδης Χρήστος

Κυριακάκης Βασίλειος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Ιωάννης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα