Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
30/10/2012

Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν.Φθιώτιδας - Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των μεθόδων και υποδομών καλλιέργειας και άρδευσης αποτελούν αυτονόητες επιλογές και κατευθύνσεις για οποιοδήποτε κράτος που στοχεύει στην ανάταση και ενίσχυση του αγροτικού τομέα, την ουσιαστική αποκέντρωση και την διατροφική επάρκεια της κοινωνίας.

Δυστυχώς ακόμα και σήμερα στον 21ο αιώνα περιοχές της χώρας μας έχουν αφεθεί εκτός ενός τέτοιου πλαισίου εκσυγχρονισμού. Στη Δυτική Φθιώτιδα ο αγροτικός πληθυσμός της περιοχής της Ανατολικής Βίστριζας ταλαιπωρείται εδώ και δεκαετίες με την αναβολή και μη ολοκλήρωση ενός σχεδίου αναδασμού των αγροτικών εκτάσεων και εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου..

Από τη δεκαετία του ʼ90 που έχουν ξεκινήσει προσπάθειες  ανάδειξης του ζητήματος, μόλις τον Νοέμβριο του 2011 ολοκληρώθηκε μια χρονοβόρα διαδικασία σύνταξης μελετών και εξασφάλισης χρηματοδότησης, με την ανακοίνωση της διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας». Το έργο  χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 0818 με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ) 2007-2013 από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. με αριθμό εγκεκριμένης Διακήρυξης 12157/20β1/340/21-11-2011 και προϋπολογισμό 26.873.950,00 ευρώ.

Από τη μελέτη της διακήρυξης διαφαίνεται η σπουδαιότητα του έργου για την περιοχή καθώς όπως προβλέπεται  θα περιλαμβάνονται σε όλη την έκταση των 28.500 στρεμμάτων: έργα διευθέτησης χειμάρρων, αποχετευτικά – στραγγιστικά δίκτυα, έργα Η/Μ και εργασίες αγροτική οδοποιίας, ενώ προβλέπεται και η κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου σε καλλιεργούμενη έκταση 23.000 στρεμμάτων περίπου. Για την κατασκευή των έργων θα εφαρμοστεί αναδασμός ιδιοκτησιών σε όλη την ανωτέρω έκταση.

Σύμφωνα με την ίδια διακήρυξη η συγκέντρωση των προσφορών και προτάσεων έληγε το Φεβρουάριο του 2012. Οκτώ μήνες μετά όμως δεν έχει δοθεί κάποια επίσημη πληροφόρηση για την εξέλιξη του διαγωνισμού, ενώ πληροφορίες από τον τοπικό Τύπο αναφέρουν πιθανή αναβολή έναρξης υλοποίησης έως και ακύρωση του διαγωνισμού, και έχουν προκαλέσει αναστάτωση και σημαντικές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Επειδή

•    Η καθυστέρηση και πιθανή ακύρωση του έργου θα οδηγήσει στην συνέχιση της υποβάθμισης της εργασίας, της παραγωγής και της ζωής των αγροτών

•    Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα συμβάλλει τα μέγιστα στον εκσυγχρονισμό της άρδευσης, των λοιπών υποδομών και των καλλιεργειών, στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας της παραγωγής των αγροτών, στην τόνωση και ανάπτυξη του συνόλου της τοπικής οικονομίας,

•    Το συγκεκριμένο έργο είναι αναπόσπαστο μέρος ενός πλαισίου παραγωγικής ανασυγκρότησης που έχει ανάγκη η χώρα και η κοινωνία ώστε να βγει από το φαύλο κύκλο του Μνημονίου και της χρεοκοπίας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.    Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του διαγωνισμού; Έχει επιλεγεί η ανάδοχος εταιρεία;

2.    Γιατί καθυστερεί η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου;

3.    Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να επισπευτούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και έναρξης υλοποίησης του έργου;

Παρακαλούμε πολύ όπως μας καταθέσετε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού, την τελική  απόφαση-πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την ανάδειξη  αναδόχου εταιρείας, καθώς επίσης και τα σχετικά υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν την απόφαση έναρξης υλοποίησης του έργου.

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Βασίλης Κυριακάκης

Μαρία Τριανταφύλλου

Βασίλης Χατζηλάμπρου

Θανάσης Πετράκος

Δημήτρης Γελαλής

Γιάννης Σταθάς

Απόστολος Αλεξόπουλος

Βαγγέλης Αποστόλου

Στέφανος Σαμοΐλης