Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
20/11/2012

Προωθούμενη απαξίωση και διάλυση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών - Ερώτηση της Ρ.Δούρου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 1, του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι «η έγκυρη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων και άλλων κειμένων, η επικύρωση αυτών, καθώς και των εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις ξένες διπλωματικές και προξενικές αρχές, η επικύρωση των υπογραφών των Ελλήνων υπηκόων επί παντός κειμένου». Δηλαδή, η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (διατηρείται) υφίσταται, σύμφωνα με την εισήγηση του αρμοδίου υπουργείου, επειδή προσφέρει σωστή εξυπηρέτηση σε Έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες στο δημόσιο τομέα, αλλά και αποτελεί πηγή εσόδων για το Δημόσιο. Σήμερα η ίδια η ύπαρξη της Μεταφραστικής Υπηρεσίας απειλείται, ως αποτέλεσμα της πολιτικής περί διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων που εξήγγειλε η κυβέρνηση Σαμαρά.

Στη Μεταφραστική Υπηρεσία υπηρετούν σήμερα συνολικά είκοσι έξι (26) άτομα, εκ των οποίων δέκα πέντε (15) με σύμβαση αορίστου χρόνου. Προσλήφθηκαν το 1998 και 1999, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (οκτώ μηνών) σε κενές οργανικές θέσεις, αποκλειστικά για τη Μεταφραστική Υπηρεσία, όπως προβλέπει ο Οργανισμός του ΥΠΕΞ (άρθρο 22, παρ. 7), καλύπτοντας «πάγιες και διαρκείς ανάγκες» για τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των δέκα πέντε (15) υπαλλήλων ανανεώνονταν κάθε οκτάμηνο μέχρι το 2005, οπότε σε εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004 (του λεγόμενου «Νόμου Παυλόπουλου), μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, με έγκριση από το Δ' Τμήμα του ΑΣΕΠ, βάσει της υπ' αριθμ. 497/27-05-2005 απόφασής του.

Η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, όπως αυτή δρομολογείται ύστερα από τις τελευταίες ρυθμίσεις που αποφάσισε η κυβέρνηση, στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου, την απαξιώνει, οδηγώντας την σε υπολειτουργία ή ακόμη και σε κλείσιμο, τη στιγμή που εξυπηρετεί χιλιάδες ελλήνων και αλλοδαπών πολιτών,(7.000 έως 8.000 εβδομαδιαίως), μεταφράζοντας εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες προσωπικών εγγράφων (πιστοποιητικών, νομικών, τεχνολογικών, κ.λ.π.), καθώς και χιλιάδων σελίδων εγγράφων του δημόσιου τομέα. Για παράδειγμα μόνο για το Υπουργείο Δικαιοσύνης μεταφράζονται πλέον των 100.000 χιλιάδων σελίδων ετησίως. Πιο συγκεκριμένα μόνο η υπόθεση SIEMENS από το 2010 έως σήμερα χρειάστηκε τη μετάφραση πάνω από 500.000 σελίδων.

H υπολειτουργία και μόνο της συγκεκριμένης υπηρεσίας σημαίνει το χάσιμο των προθεσμιών κατάθεσης διαφόρων εγγράφων των πολιτών,(πιστοποιητικών, νομικών εγγράφων, εγγράφων για εγγραφή σε Α.Ε.Ι, εμπορικών και πολλών άλλων) καθώς επίσης και εγγράφων του δημόσιου τομέα, με κίνδυνο παραγραφής δικαστικών υποθέσεων, με αποτέλεσμα να εκτίθεται η χώρα μας, σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, δικαστικής συνδρομής.

Σημαίνει επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να ομιλεί ο κ. υπουργός Εξωτερικών για «πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» όταν το βασικό της εργαλείο, το Υπουργείο Εξωτερικών, ουσιαστικά καταργεί μιας κομβικής σημασίας υπηρεσία, που συμβάλλει σημαντικά στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό – ειδικά δε σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο.

Με βάσει τα ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.    Ποιος ο προγραμματισμός του Υπουργείου για την προστασία της Μεταφραστικής Υπηρεσίας απέναντι σε αυτό που διαγράφεται ως ο προγραμματισμένος θάνατός της;

2.    Πώς θα καλυφθούν οι κενές θέσεις των υπό διαθεσιμότητα- απόλυση δέκα πέντε υπαλλήλων;

3.    Πώς θα διασφαλιστεί το υψηλό ποιοτικό επίπεδο που απαιτείται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στην περίπτωση απομάκρυνσης των έμπειρων υπαλλήλων; Θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες από άλλους άπειρους, ως προς το αντικείμενο, υπαλλήλους;

4.    Πώς θα διεκπεραιωθούν οι άμεσες ανάγκες του δημόσιου τομέα;

5.    Πώς θα διασφαλιστεί το κύρος, τα συμφέροντα και, ευρύτερα, η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό;

6.    Υπάρχει πρόβλεψη για εφαρμογή του Ν.3712/2008 «Περί Ορκωτών Μεταφραστών», ώστε να υπάρχει και ταυτόχρονη εξασφάλιση εσόδων για το Δημόσιο από την είσπραξη του 10% της αμοιβής των ορκωτών μεταφραστών, νόμος που υπερψηφίστηκε από τα δύο ήδη συγκυβερνώντα κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ;

7.    Πώς θα αποφευχθεί η «ιδιωτικοποίηση» - εμπορευματοποίηση και αυτού του κομματιού παροχής δημόσιας υπηρεσίας, μέσα από τη λειτουργία ποικίλης φύσεως και συμφερόντων ιδιωτικών μεταφραστικών γραφείων;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ειρήνη Δούρου