Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
21/11/2012

Καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων ιδιωτικών εκπαιδευτικών - Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα στον Τύπο αλλά και έγγραφα που είναι στη διάθεσή μας, για καταγγελίες που αφορούν σε θέματα των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών λειτουργών ιδιωτικής εκπαίδευσης καθώς και της ένταξή τους με βάση το ενιαίο βαθμολόγιο-μισθολόγιο σε βαθμολογικά κλιμάκια από την 1-11-2011.

Το ΚΥΣΔΕ με την υπʼ αριθ. 19/24-07-2012 πράξη του υπό την προεδρία του    κ. Γ. Ζαφειρακίδη, έκανε δεκτή την ένσταση νομικού εκπροσώπου Ιδιωτικού Σχολείου, επιτρέποντας την απόλυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών χωρίς να εξετάσει την καταχρηστικότητα της απόλυσης όπως, με βάση τη γνωμοδότηση 4/2012, την οποία έχει κάνει δεκτή ο Υπουργός Παιδείας, όφειλε.

Με το υπʼ αριθμ. Φ.17/13109/22-10-2012 έγγραφο του κ. Γ. Ζαφειρακίδη, Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, κατατάσσονται ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σε βαθμούς, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο από την    1-11-2011, παρά το γεγονός ότι η γνωμοδότηση 214/2012 του ΝΣΚ, την οποία έχει κάνει αποδεκτή ο κ. Υπουργός, προσδιορίζει ως αφετηρία της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς τον Μάιο του 2012. Πιο συγκεκριμένα, με το υπʼαρίθμ. 111/5-10-2012 έγγραφο, ο κύριος Υπουργός αναφέρει σχετικά με την εφαρμογή της γνωμοδότησης «..η ως άνω γνωμοδότηση εφαρμόζεται μετά τη λήξη της συλλογικής σύμβασης εργασίας».

Με το ίδιο έγγραφο, ο κύριος Υπουργός υποστηρίζει ότι με τη γνωμοδότηση 214/2012 του ΝΣΚ «δεν θίγονται ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ή συλλογικά σύμφωνα, που υπογράφονται μεταξύ ιδιοκτητών και εκπαιδευτικών ανά σχολείο».

Επειδή η αρχή της νομιμότητας επιτάσσει στα κρατικά όργανα να πράττουν όπως ρητά ο νόμος ορίζει

Επειδή το Υπ. Παιδείας είναι αρμόδιο να εξασφαλίζει τον έλεγχο και τη προστασία του αγαθού της Παιδείας ώστε να μη γίνει βορά ιδιωτικών συμφερόντων

Επειδή οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία είναι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που προσφέρουν το αγαθό της Παιδείας και όχι υπάλληλοι επιχειρήσεων που παράγουν εμπόρευμα

Ερωτάται ο κ. Υπουργός  :

1.Ποιά ήταν η σύνθεση του ΚΥΣΔΕ η οποία εξέδωσε την υπʼ αριθμόν 19/24-07-2012 πράξη; Εφαρμόστηκε στην ως άνω περίπτωση το ισχύον νομικό πλαίσιο που προσδιορίζει τα της νομιμότητας της σύνθεσης του ΚΥΣΔΕ, όταν αυτό εξετάζει θέματα που αφορούν στην ιδιωτική εκπαίδευση; Παρακαλούμε να καταθέσετε στο σώμα τα πρακτικά της συγκεκριμένης πράξης του ΚΥΣΔΕ.

2. Για ποιο λόγο το ΚΥΣΔΕ κατά την έκδοση της ως άνω πράξης δεν εφάρμοσε τη γνωμοδότηση 4/2012, αλλά βασίστηκε στην υπʼ αριθμόν 1993/1998 απόφαση του ΔΕΦ ΑΘ (279711);

3. Με δεδομένη τη θέση του Υπουργού (ΕΜΠ.ΑΠ: 111/5-10-2012) ότι η γνωμοδότηση 214/12 εφαρμόζεται μετά τη λήξη της συλλογικής σύμβασης εργασίας, πώς νομιμοποιείται η κατάταξη ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο με διαπιστωτική πράξη κατάταξης από 1.11.2011 και σύμφωνα με τον Ν. 4024/2011 που εξέδωσε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Γ. Ζαφειρακίδης, που είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος του ΚΥΣΔΕ;

4. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ώστε να αποδοθούν στους εκπαιδευτικούς οι αμοιβές που παράνομα είχαν περικοπεί αλλά και ο νόμιμος βαθμός τους;

5. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ώστε να αποδοθούν στα σκληρά δοκιμαζόμενα ασφαλιστικά ταμεία οι διαφορές των εισφορών για την χρονική περίοδο 1-11-2011 έως την έναρξη ισχύς της γνωμοδότησης 214/2012 ;

6. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ή προτίθεστε να προβείτε ώστε να ελέγξετε κατά πόσο είχαν θιγεί οι συλλογικές συμβάσεις που ίσχυαν κατά τη χρονική περίοδο 1-11-2011 έως την έναρξη ισχύος της 214/12 ΝΣΚ;

7. Με την αναφορά σας σε «συλλογικά σύμφωνα», πέρα από τη συλλογική σύμβαση εργασίας, προκρίνετε την σύναψη ατομικών και επιχειρησιακών συμβάσεων στα ιδιωτικά σχολεία, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να υπάρξουν πιέσεις για ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις των μισθών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα για το εργασιακό τους καθεστώς;

8. Για ποιον λόγο νομοθετήσατε μειώσεις μισθών εκπαιδευτικών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όταν με την πολιτική σας ζημιώνετε τα ασφαλιστικά ταμεία και μειώνετε τα έσοδα του κράτους ενώ ευνοείτε τα κέρδη των ιδιοκτητών-επιχειρηματιών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τζένη Βαμβακά

Γιάννης Αμανατίδης

Έφη Γεωργοπούλου

Παναγιώτα Δριτσέλη

Μαρία Κανελλοπούλου

Τάσος Κουράκης

Κώστας Μπάρκας

Γιώργος Πάντζας

Γιάννης Σταθάς

Δημήτρης Στρατούλης