Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
07/12/2012

Λειτουργικά προβλήματα του ΕΚΑΒ-Στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον Υπουργό Υγείας

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας παροχής υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και επιτελεί έργο αναντικατάστατο και κρίσιμο για την αποτελεσματικότητα του ΕΣΥ και την ποιότητα της δημόσιας περίθαλψης.

Οι περικοπές των δημόσιων δαπανών υγείας λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων έχουν δημιουργήσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα σʼ αυτή την ζωτικής σημασίας υπηρεσία και υπονομεύουν τα σημαντικά θετικά βήματα που είχαν γίνει στην οργάνωση και την επιχειρησιακή δυνατότητα του ΕΚΑΒ. Ο προϋπολογισμός του ΕΚΑΒ για το 2012 ήταν μειωμένος κατά 40%, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συσσωρευμένα χρέη προς τους προμηθευτές, να παρατηρούνται ελλείψεις ανταλλακτικών που καθηλώνουν ασθενοφόρα στο συνεργείο, να μη ανανεώνεται ο πεπαλαιωμένος στόλος των ασθενοφόρων (τα περισσότερα μετρούν ήδη πάνω από 600.000-700.000 χιλιόμετρα κίνησης), να υπάρχουν ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις στα περισσότερα παραρτήματα του ΕΚΑΒ, να διαιωνίζονται οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, ιδίως στην επαρχία, να υπάρχει δυσκολία ακόμα και προμήθειας καυσίμων και, βεβαίως, να διαιωνίζεται το πρόβλημα της καθυστερημένης καταβολής των εξαιρέσιμων αποδοχών, των υπερωριών και των εκτός έδρας των εργαζομένων που με ζήλο και ευσυνειδησία εξακολουθούν να παρέχουν ένα έργο αδιαμφισβήτητης κοινωνικής σημασίας.

Στα παραπάνω σοβαρά λειτουργικά προβλήματα υπάρχει κίνδυνος να προστεθεί ένα ακόμα, με τη διαφαινόμενη πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε μετακινήσεις διοικητικών υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΟΤΑ που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, για να καλύψουν ανάγκες στο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και στη διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων. Σύμφωνα όμως με το ΠΔ 62/2007 η λήψη και η διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων στο ΕΚΑΒ αποτελεί αρμοδιότητα των διασωστών-πληρωμάτων ασθενοφόρων, ακριβώς γιατί δεν πρόκειται για τη διαχείριση ενός οποιουδήποτε τηλεφωνικού κέντρου αλλά για τη διαχείριση συμβάντων απειλητικών για την ανθρώπινη ζωή που απαιτούν γνώση, ειδική εκπαίδευση και εμπειρία. Πρόκειται για θέσεις εργασίας στελεχών υψηλής ειδίκευσης που παρέχεται σήμερα στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ μετά διετή εκπαίδευση, ώστε το Συντονιστικό Κέντρο να έχει αξιόπιστες πληροφορίες, να αντιδρά με επάρκεια και αποτελεσματικότητα, να παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες στον ασθενή και στο περιβάλλον του. Εξ άλλου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) τα Συντονιστικά Κέντρα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας οφείλουν να είναι σε θέση να κάνουν ιεράρχηση ανάλογα με το επίπεδο του επείγοντος (διαλογή) και να παρέχουν οδηγίες πρώτων βοηθειών και διαχείρισης του περιστατικού πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου.

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ προειδοποιεί ότι η στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου με μη εξειδικευμένο προσωπικό, θα υποβαθμίσει τα standards λειτουργίας και θα πλήξει ανεπανόρθωτα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Τέλος, από τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ εκφράζεται σοβαρή ανησυχία για την προοπτική του και την προώθηση -στα πλαίσια της γενικότερης μνημονιακής πολιτικής συρρίκνωσης του ΕΣΥ και της δημόσιας περίθαλψης- σχεδίων ιδιωτικοποίησης κρίσιμων λειτουργιών του όπως οι αεροδιακομιδές, οι υπηρεσίες χρόνιων περιστατικών ή αυτές της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.    Έχει το Υπουργείο Υγείας την πρόθεση να διασφαλίσει τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του ΕΚΑΒ και να αντιμετωπίσει όλα τα επείγοντα λειτουργικά προβλήματά του, διατηρώντας έτσι σε υψηλό επίπεδο μια υπηρεσία κρίσιμη για τη ζωή των ανθρώπων και για την αποτελεσματικότητα όλου του Δημόσιου Συστήματος Υγείας;

2.    Θα αποτραπεί το σχέδιο μετακίνησης διοικητικών υπαλλήλων από υπηρεσίες του Δημοσίου για την κάλυψη αναγκών υπαλλήλων υψηλής ειδίκευσης στο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ;

3.    Θα προχωρήσουν οι απαραίτητες προσλήψεις πιστοποιημένων διασωστών-πληρωμάτων ασθενοφόρων που έχουν προγραμματιστεί και εκκρεμούν εδώ και χρόνια;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ξανθός Ανδρέας

Ζαχαριάς Κώστας

Καφαντάρη Χαρά