Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
07/12/2012

Ποιός είναι ο πραγματικός ρόλος του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (ΕΚΕΟ), του οποίου επικεφαλής είναι μέλος ΔΕΠ της Σχολής Ευελπίδων; - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών - Εθνικής Άμυνας - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων -- Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού --τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό

Με την Φ.337-8/9/362598 (ΦΕΚ 527/Γ΄/5-6-08) προκήρυξη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, προκηρύχτηκε, μεταξύ άλλων και μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Φυσική (Ατομική−Πυρηνική Φυσική) με έμφαση στη Θεωρία Δυναμικών Ατομικής – Πυρηνικής Χαμηλών Ενεργειών στις Στρατιωτικές Εφαρμογές» για την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).

Με την Φ.471.11/163/776924/Σ.3217/15-9-11 υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, στην παραπάνω θέση διορίστηκε «ύστερα από εξέλιξη» ο μέχρι τότε Λέκτορας Θεόδωρος Λιόλιος του Ευάγγελου.

Ο κ Θεόδωρος Λιόλιος εμφανίζεται ως Διευθυντής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (ΕΚΕΟ) Αθηνά». Επίσης, εμφανίστηκε και ως ιδρυτής της «Ελληνικής Πολιτοφυλακής», οργάνωσης με σκοπό «να υπερασπίζεται αφιλοκερδώς την ασφάλεια όλων των Πολιτών εντός της επικράτειας της Ελλάδας, ένα καθήκον που έχει κάθε πολίτης μόνο που τώρα μπορεί να γίνει με συντεταγμένο και επιστημονικό τρόπο. Τα στελέχη της πολιτοφυλακής είναι εθελοντές Έλληνες πολίτες (με πιθανότητα έμμισθης σχέσης) που οργανώνονται σε ιεραρχημένες ομάδες ασφαλείας προκειμένου να διεξάγουν (φυσικά ΑΟΠΛΕΣ!) περιπολίες όλο το 24ωρο εντοπίζοντας πάσης φύσεως ποινικές παραβάσεις έτσι ώστε: (α) να αποτρέπουν τη διάπραξη κακουργημάτων και αυτόφωρων πλημμελημάτων (στα πλαίσια πάντα των νόμων του κράτους) και (β) να καλούν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία να επέμβει προκειμένου να συλληφθούν οι δράστες παρέχοντας κάθε είδους νόμιμη υποστήριξη της Αστυνομίας στο έργο της». Την λειτουργία της οργάνωσης αυτής υποχρέωθηκε να αναστείλει μετά την σφοδρή κριτική του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ.

Με επιστολή του, που απέστειλε στις 14/10/2012 προς καθηγητές και φοιτητές του τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ο κ. Θ. Λιόλιος ζήτησε μαθητευόμενους δημοσιογράφους προκειμένου να απασχοληθούν στον διαδικτυακό τόπο του  Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (www.ekeo.gr). Στην επιστολή αυτή είναι εμφανής η χρήση του τίτλου και των σημάτων της ΣΣΕ, ώστε στον αναγνώστη της επιστολής να μην καταλείπεται αμφιβολία ότι δεν αποστέλλεται για λογαριασμό του συντάκτη της, αλλά για λογαριασμό της ΣΣΕ. 

Ερωτάται ο  Υπουργός Εθνικής Άμυνας

1) Επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία περί Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων την «εξέλιξη» μελών ΔΕΠ από την βαθμίδα του Λέκτορα απευθείας σε εκείνην του Αναπληρωτή Καθηγητη; Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις Λεκτόρων της ΣΣΕ, που εξελίχθηκαν απευθείας από την βαθμίδα του Λέκτορα σε εκείνην του Αναπληρωτή Καθηγητη; Προτίθεται να επανεξετάσει την νομιμότητα του συνόλου αυτών των «εξελίξεων»;

2) Χρηματοδοτείται με οποιοδήποτε τρόπο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η δραστηριότητα του ΕΚΕΟ;

3) Υπάρχουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που συμμετέχουν στο ΕΚΕΟ; Υπάρχουν στελέχη ταγμάτων εθνοφυλακής, που συμμετέχουν στο ΕΚΕΟ, αλλά και σε διαφόρων μορφών και τίτλων «πολιτοφυλακές»; Συνάδει με το έργο του καθηγητή της Σχολής Ευελπιδων η προσπάθεια δημιουργίας οργανώσεων που παραπέμπουν σε παράστρατιωτικές οργανώσεις;

4) Η από 14/10/2012 επιστολή του Θεόδωρου Λιόλιου προς το τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απεστάλη για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό της ΣΣΕ; Το περιεχόμενο της επιστολής αυτής είχε λάβει την έγκριση της διοίκησης της ΣΣΕ; Είχε επιτραπεί στον Θ. Λιόλιο να χρησιμοποιήσει τα σήματα και τον τίτλο της ΣΣΕ στην επιστολή αυτή; Θεωρεί ότι η αθέμιτη ή χωρίς δικαίωμα χρήση του σήματος και του τίτλου στρατιωτικών σχολών αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί για την διερεύνηση των συνθηκών αποστολής της επιστολής αυτής;

5) Είναι οι καταστατικοί σκοποί του ΕΚΕΟ, που σχετίζονται με τον επιστημονικό έλεγχο των όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνοι με το άρθρο 20 του Νόμου 2168/1993;

Ερωτάται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

6) Είναι σύμφωνη με τις κείμενες ποινικές διατάξεις η συγκρότηση τμημάτων «πολιτοφυλακών» με διάφορες επωνυμίες και τίτλους; Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί για την διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων, που διαπράττονται από τους ιδρυτές και τα μέλη τους;

7) Σε ποιό στάδιο βρίσκεται σήμερα η δικογραφία με στοιχεία ΑΒΜ Γ/2012/1143, που σχηματίστηκε μετά την υπ΄αριθμ. 6829/2012 ερώτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Τάσου Κουράκη;

Ερωτώνται οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

8) Έχουν καταβληθεί χρηματικές ενισχύσεις στο ΕΚΕΟ και για ποιά ερευνητικά προγράμματα; 

Ερωτάται ο Υπουργός Οικονομικών

9) Έχει διενεργηθεί οικονομικός – φορολογικός  έλεγχος για τις οικονομικές συναλλαγές του ΕΚΕΟ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ή κοινωφελές ίδρυμα (όπως αναφέρεται στην επιστολή του Θ. Λιόλιου προς το ΑΠΘ), ποιά είναι η τυχόν σχέση του με προμηθευτές των Ενόπλων Δυνάμεων, και ποιά η σχέση των διαφόρων «δωρητών» του ΕΚΕΟ με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;

Ερωτάται ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

10) Έχει το δικαίωμα το ΕΚΕΟ να απασχολεί στην ιστοσελίδα του μαθητευόμενους δημοσιογράφους;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τάσος Κουράκης

Θοδωρής Δρίτσας

Γιώργος Σταθάκης