Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
17/12/2012

Απένταξη του έργου «αγορά και εξοπλισμός κτιρίου για τη στέγαση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) ατόμων με αναπηρία στο Ηράκλειο Κρήτης» από το ΕΣΠΑ -- Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Υγείας - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Στο Κέντρο Ειδικών Παιδιών «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ», N.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας, που λειτουργεί από το έτος 1988 στη  Ν. Αλικαρνασσό Ηρακλείου, φιλοξενούνται σήμερα (απασχολούνται και καταρτίζονται επαγγελματικά) 50 παιδιά ΑμεΑ.

Με την Αρ. Πρωτ. Π3α/Φ.ΕΣΠΑ/ΓΠ139098/20-1-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εγκρίθηκε από άποψη σκοπιμότητας η αγορά  από το Κέντρο ενός κτιρίου «για τη στέγαση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με Αναπηρία» και προτάθηκε η ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο Ε.Π «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013». Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται ότι πριν την αγορά του κτιρίου θα πρέπει να ελεγχθεί η δυνατότητα διαμόρφωσής του, ώστε να τηρηθούν όλες οι οριζόμενες από την Π3β/Φ.ΓΕΝ/ΓΠοικ.3394/10-1-2007 ΚΥΑ προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΣΥΔ Ατόμων με Αναπηρίες που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση (ΦΕΚ 74/Β).

Στην έρευνα αγοράς που ακολούθησε από το Κέντρο, εντοπίστηκε σε συγκρότημα τεσσάρων αυτόνομων κατοικιών μια μεζονέτα- κάθετη ιδιοκτησία σε συγκρότημα 4 κτιρίων, η  οποία όπως διαπιστώθηκε πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις της παραπάνω ΚΥΑ, η δε ιδιοκτήτρια εταιρεία διαβεβαίωσε το Κέντρο ότι μπορούσε να προχωρήσει νόμιμα στις απαραίτητες αλλαγές, δεδομένου ότι δεν υπήρχε νομικό κώλυμα τόσο από πολεοδομικής απόψεως, όσο και από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συγκροτήματος.

Έτσι, το Κέντρο Ειδικών Παιδιών «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» προχώρησε στην υπογραφή προσυμφώνου και έγιναν με άδεια της Πολεοδομίας οι εργασίες διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραπάνω ΚΥΑ. Η αξία καθορίστηκε μετά από εκτίμηση και έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

Στη συνέχεια, με την 3247/25-6-2012 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, η Πράξη «ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», εντάχθηκε στον άξονα Προτεραιότητας «07-Αειφόρος Ανάπτυξη &Ποιότητα Ζωής  στην Περιφ.Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη &Νήσοι Αιγαίου».

Όμως όταν το έργο ήταν πλέον ώριμο και επρόκειτο να γίνει η εκταμίευση για την αγορά του κτιρίου υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από πολύ μικρό αριθμό πολιτών ως προς την υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένα κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην προχωρήσει η υλοποίηση του έργου με το αιτιολογικό ότι υποβαθμίζονται οι όμορες και παρακείμενες ιδιοκτησίες. Επίσης λόγω ενός απαρχαιωμένου νομικού διατάγματος της επταετίας (Νομοθετικού Διατάγματος 1111/72) τελικά ακυρώθηκε η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, αφού όλοι οι άλλοι ισχυρισμοί αποδείχθηκαν αβάσιμοι και προσχηματικοί.

Επειδή το συγκεκριμένο έργο είναι πολύ σημαντικό για την υποστήριξη, δημιουργία αξιοπρεπών όρων διαβίωσης και εκπαίδευσης και την κοινωνική ενσωμάτωση ΑμεΑ που ζουν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου

Επειδή και η ευάλωτη αυτή κοινωνική ομάδα δέχεται μια ανελέητη επίθεση μέσα από τις βάρβαρες περικοπές των κοινωνικών παροχών εξαιτίας των μνημονιακών και ακραία νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

Επειδή κάθε άτομο με αναπηρία πρέπει να επωφελείται από κάθε μέτρο και από κάθε έργο που θα του εξασφαλίζει αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στην κοινωνία.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

•    Μπορεί η επίκληση ενός απαρχαιωμένου διατάγματος να χρησιμοποιείται σαν μέσο μη ένταξης ενός έργου στο ΕΣΠΑ, εφόσον αυτό έχει ενταχθεί σύμφωνα με το πλαίσιο των κανονισμών και διατάξεων που διέπουν το ΕΣΠΑ;

•    Προτίθενται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ακυρωθεί η απόφαση ανάκλησης της ένταξης και το έργο για τη στέγαση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με Αναπηρία να επανενταχθεί στο ΕΣΠΑ και έτσι να υλοποιηθεί προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη και διέξοδο σε άτομα με αναπηρία που τόσο το έχουν ανάγκη;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Διακάκη Μαρία