Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
19/12/2012

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τo πρόβλημα στέγασης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Χίου

Προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χίου ιδρύθηκε το 1996. Από τον Οκτώβριο του 2010 και λόγω καταστροφής του παλαιού κτηρίου, συστεγάζεται με το Ειδικό Νηπιαγωγείο Χίου και φιλοξενείται στο χώρο του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Χίου.

Η στέγαση στο κτήριο του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Χίου γίνεται σε ετήσια βάση με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των ενεχόμενων φορέων (Δήμος Χίου - Νοσοκομείο Χίου).

Από το 2008 υπήρξε δέσμευση του τότε υπουργού Παιδείας ότι υπήρχε προγραμματισμός για ανέγερση νέου διδακτηρίου που θα στέγαζε όλες τις δομές (Ειδικό Δημοτικό, Ειδικό Νηπιαγωγείο και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΧΙΟΥ) και μάλιστα είχε κάνει λόγο για εκταμίευση σχετικού ποσού (5-6 εκατ. ευρώ) που θα ήταν αρκετό για την παραπάνω δόμηση.

Παρά τις δεσμεύσεις αυτές εκ μέρους του Υπουργού, έκτοτε το θέμα της ανέγερσης εγκαταστάσεων στέγασης των προαναφερθέντων δομών παραμένει μετέωρο, ενώ αρμόδιοι και συναρμόδιοι, υπουργεία και τοπική αυτοδιοίκηση, νίπτουν τας χείρας τους αναφορικά με την πορεία της όλης διαδικασίας.

Σε απάντηση σε σχετική ερώτηση βουλευτή για το θέμα το Φεβρουάριο του 2011 (αρ.6490/22-11-2010) η τότε Υφυπουργός Π.Δ.Β.Μ.Θ. ανέφερε ότι:

“Σύμφωνα με την αριθμ. 134184/ΣΤ1/25-10-2010 Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκαν τα κτιριολογικά προγράμματα για την ανέγερση των:

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χίου

Ειδικού Νηπιαγωγείου Χίου

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Χίου.

Η ως άνω Υπουργική Απόφαση διαβιβάστηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του τότε Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. στη Νομαρχία Χίου για περαιτέρω ενέργειες”.

Επίσης, στο εν λόγω έγγραφο γινόταν γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι αρμόδιοι για τα ζητήματα υποδομών και τη σχολική στέγη είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες, καθώς και το ότι με το άρθρο 7 του Π.Δ. 189 (ΦΕΚ 221/τ.Α'/5-11-09), η εποπτεία του “Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων Α.Ε.” έχει μεταφερθεί από το Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. στο τότε Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Για το θέμα αυτό οι εκπρόσωποι της Τ.Α. δηλώνουν ότι έχει γίνει η προμελέτη του έργου, η οποία έχει παραδοθεί στον Ο.Σ.Κ.

Επειδή τα παιδιά με Ειδικές Ανάγκες - μαθητές των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Νομού Χίου έχουν ανάγκες που δεν καλύπτονται, αν πρωτίστως δεν τακτοποιηθεί επαρκώς το στεγαστικό πρόβλημα των Σχολείων,

Επειδή είναι απαράδεκτο οι δράσεις των δομών της Ειδικής Αγωγής της ακριτικής Χίου να στηρίζονται μόνο στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του εκπαιδευτικού προσωπικού, που αψηφώντας κάθε δυσκολία (κυρίως τη κτηριακή) προσφέρουν εκπαίδευση, δράσεις, κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στα παιδιά που τόσο το έχουν ανάγκη, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν,

Επειδή αποτελεί πρόκληση για την κοινωνία η γενικότερη απαξίωση -από τις μνημονιακές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών- της Παιδείας και πόσο μάλλον του πιο ευαίσθητου τομέα της, αυτού της Ειδικής Αγωγής.

ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

- Υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου;

- Ποιοι είναι οι λόγοι της μεγάλης καθυστέρησης υλοποίησης του έργου που έχει ζωτική σημασία για τα παιδιά του νομού Χίου που χρήζουν ειδικής εκπαίδευσης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ιωάννης   Αμανατίδης

Ευγενία (Τζένη) Βαμβακά

Ιωάννης Ζερδελής

Αγνή Καλογερή

Θεανώ Φωτίου

Παναγιώτα  Δριτσέλη