Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
14/12/2012

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ: Το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη νότια Ρόδο. Κορύφωση ενός σκανδάλου, ή θυσία στα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ για ξεπούλημα του Πρασονησίου;

Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Οικονομικών

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, το ΣτΕ με πρόσφατη απόφαση του έκρινε μη νόμιμη την Υπουργική Απόφαση με την οποία εξεδόθη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια εγκατάστασης του νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ ισχύος 120MW, στη θέση Πίσω Κάμπος – Πλάκα Στενή του Δήμου Ρόδου (πρώην Δήμου Νότιας Ρόδου).

Η εξέλιξη αυτή, ιδιαίτερα για μια τουριστική και νησιωτική περιοχή, δημιουργεί μεγάλη ανησυχία στους πολίτες και ανασφάλεια στις παραγωγικές δυνάμεις του νησιού τη στιγμή που υπάρχουν προβλήματα στην επάρκεια της ηλεκτρικής ισχύος και στην  ευστάθεια του δικτύου.  Ήδη, η παραγωγική δυνατότητα του υπάρχοντος εργοστασίου της ΔΕΗ που λειτουργεί στη Σορωνή, πέραν της πολύχρονης μόλυνσης που προκαλεί στην  περιοχή, έχει ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια.

Η διαδικασία της κατασκευής του εργοστασίου της ΔΕΗ στη νότια Ρόδο, σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων στην επιχείρηση, αποτελεί την κορύφωση ενός σκανδάλου το οποίο ξεκίνησε με την ανάθεση του έργου με υπερτιμολόγηση κατά τουλάχιστον 15% και συνεχείς αλλαγές της σύμβασης, αποζημιώσεις και απʼ ευθείας αναθέσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ζημιάς δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη ΔΕΗ.

Η θέση Πίσω Κάμπος-Πλάκα Στενή που έχει επιλεγεί για την κατασκευή του εργοστασίου της ΔΕΗ, βρίσκεται στο άκρο της μερίδας Γαιών 5000 του Πρασονησίου, συνολικής έκτασης 80000 στρεμμάτων η οποία προγραμματίζεται να «αξιοποιηθεί» από το ΤΑΙΠΕΔ για την λειτουργία παγκόσμιου κέντρου surf και την κατασκευή οργανωμένου τουριστικού κέντρου με υπερπολυτελείς ξενοδοχειακές υποδομές και άλλες τουριστικές δραστηριότητες.

Στην τελευταία επίσκεψη κλιμακίου του ΤΑΙΠΕΔ στη Ρόδο με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τον προγραμματισμό της «αξιοποίησης – ξεπούλημα» της δημόσιας περιουσίας της Ρόδου, σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος του ταμείου χαρακτήρισε τις διαδικασίες χωροθέτησης του εργοταξίου στην περιοχή σαν «μια τσαπατσουλιά που έγινε για την περιοχή».

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί ερωτώνται:

1.    Αληθεύει ότι στέλεχος και μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ είχε καταγγείλει τη νομιμότητα της έκδοσης ενός συμπληρώματος στη διακήρυξη που οδήγησε σε στρέβλωση του υγιούς  ανταγωνισμού και ότι επιπροσθέτως καταψήφισε την εισήγηση ανάθεσης του έργου και κατέθεσε πρόταση για την σύσταση επιτροπής του ΔΣ για την διαπραγμάτευση με την ανάδοχο κοινοπραξία αλλά ο τότε Πρόεδρος της ΔΕΗ και σημερινός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ  κ. Αθανασόπουλος και το ΔΣ αρνήθηκαν ;

2.    Αληθεύει ότι οι υπηρεσίες της ΔΕΗ είχαν εκπονήσει προϋπολογισμό του έργου ύψους 120 εκατ. ευρώ και ότι το έργο ανατέθηκε στην τιμή των 182 εκατ. ευρώ;

3.    Αληθεύει ότι η αρχική σύμβαση προέβλεπε ότι σε περίπτωση καθυστέρησης ή και αδυναμίας της ΔΕΗ να εξασφαλίσει της απαραίτητες άδειες για οποιοδήποτε λόγο η ζημιά της ΔΕΗ θα περιοριζόταν στην καταβολή στον ανάδοχο του κόστους των μελετών και τίποτε άλλον πέραν αυτού;

4.    Αληθεύει ότι την ίδια περίοδο που η ΔΕΗ αντιμετώπιζε πολλαπλά και σοβαρά προβλήματα στην αδειοδότησή του έργου και την εξασφάλιση τίτλων ιδιοκτησίας της γης, το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσιζε την συνομολόγηση αλλαγών στην αρχική σύμβαση με βάση τις οποίες η ΔΕΗ απεμπόλησε την ρήτρα προστασίας που της παρείχε η σύμβαση σε περίπτωση καθυστέρησης ή/και αδυναμίας εκδόσεως των αδειών και ανέλαβε πρόσθετες υποχρεώσεις που έχουν μάλιστα οδηγήσει ήδη σε καταβολή εκατομμυρίων ευρώ στην ανάδοχο κοινοπραξία;

5.    Αληθεύει ότι, η ανάδοχος εταιρεία κατασκευής του εργοστασίου, κάνοντας χρήση ειδικής ρήτρας του συμφωνητικού με τη ΔΕΗ, ειδοποίησε εγγράφως ότι εγκαταλείπει οριστικά την κατασκευή του εργοστασίου, είτε βρεθεί λύση στην χωροθέτηση του τώρα, είτε οποτεδήποτε και ταυτόχρονα καθιστά σαφές ότι ενεργοποιεί μονομερώς τη ρήτρα περί αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και ζητεί να της καταβληθεί το ποσό των 12 εκατ. ευρώ ως διαφυγόντα κέρδη και ζημίες για τα έξοδα που έκανε μέχρι τώρα;

6.    Αληθεύει ότι την ίδια περίοδο των σοβαρών προβλημάτων που καθιστούσαν αμφίβολη την αδειοδότηση του έργου, το ΔΣ της ΔΕΗ έδωσε με απʼ ευθείας ανάθεση στην ανάδοχο κοινοπραξία δυο συμβάσεις ύψους 1,5 – 2 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή αποθηκών και ξενώνα στον ίδιο χώρο και χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες;

7.    Αληθεύει ότι η ΔΕΗ καταχωρεί παραπλανητικώς τις ζημιές που προκάλεσε με τις σκανδαλώδεις πράξεις και παραλήψεις της στον ειδικό λογαριασμό ΥΚΩ (Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας) και διεκδικεί αποζημίωση από το κράτος;

8.    Αληθεύει ότι η σύμβαση ανάθεσης του έργου προέβλεπε λειτουργία του εργοστασίου το Μάρτιο του 2012; Τι προτίθεται να πράξει η ΔΕΗ για να καλύψει τις ανάγκες του νησιού και με ποιο πρόσθετο κόστος;

9.    Ποιός είναι ο σχεδιασμός και ποιά η προτεραιότητα για την ανάπτυξη της περιοχή του Πρασονησίου; Υπάρχει δυνατότητα για την ανάπτυξη και των δύο δραστηριοτήτων στην περιοχή, δηλαδή και κατασκευή εργοστασίου της ΔΕΗ με καύσιμο ντίζελ και ταυτόχρονα η δημιουργία ενός παγκοσμίου φήμης και κύρους κέντρου Surf;

10.    Υπάρχει «παρέμβαση» του ΤΑΙΠΕΔ στην όλη διαδικασία κατασκευής του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη θέση Πίσω Κάμπος – Πλάκα Στενή και ιδιαίτερα του προέδρου του και πρώην προέδρου της ΔΕΗ;

11.    Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια και η σταθερότητα του δικτύου διανομής στη Ρόδο;

12.    Τι μέτρα και σε ποιές διεργασίες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση για τη διασυνδεσιμότητα του δικτύου των νησιών της Δωδεκανήσου, για να καλυφθούν πλήρως οι ενεργειακές, συνεπώς και οι αναπτυξιακές ανάγκες της νησιωτικής περιφέρειας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

Δημήτρης Γάκης

Δημήτρης Στρατούλης

Αθανάσιος  Πετράκος

Δημήτριος Γελαλής

Ευάγγελος Διαμαντόπουλος

Χαρά Καφαντάρη

Βασίλης Κυριακάκης

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Νίκος Μιχαλάκης

Ευγενία Ουζουνίδου

Ιωάννης  Σταθάς

Νίκος Συρμαλένιος

Δημήτριος Τσουκαλάς