Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
08/01/2013

Τροπολογία Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις» για Ευπαθείς Ομάδες

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Η έξωθεν επιβαλλόμενη πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης της ελληνικής οικονομίας έχει επιφέρει την καταρράκωση της εγχώριας αγοράς, τη διάλυση της μεσαίας τάξης, τη φτωχοποίηση της πλειονότητας του πληθυσμού και την πραγματική εξαθλίωση των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων. Η πολιτική της λιτότητας όχι μόνο συνεχίζεται αλλά εντείνεται, με νομοσχέδια όπως το παρόν αλλά και με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, παρά το προφανές της αναποτελεσματικότητάς της, ειδικά όσον αφορά την τόνωση της ζήτησης και τη δημιουργία αναπτυξιακής προοπτικής.

Η κυβέρνηση, αθετώντας τις προεκλογικές εξαγγελίες της, επέλεξε την πλήρη συμμόρφωση με το γερμανικής εμπνεύσεως νεοφιλελεύθερο δόγμα, το οποίο έχει αποτύχει στην πράξη, στερείται κάθε οικονομικής λογικής και κατακρίνεται από τις ΗΠΑ, το G20, αλλά και από το ίδιο το ΔΝΤ. Σύμφωνα με αυτό, η έξοδος από την πολυετή ύφεση που προκαλεί η λιτότητα επιτυγχάνεται με περισσότερη λιτότητα. Η κυβέρνηση συνεργασίας θα κριθεί πολιτικά από τον λαό για αυτή την καταστροφική επιλογή και η ασκούμενη πολιτική θα ανατραπεί εν ευθέτω χρόνω.

Εν τω μεταξύ, όμως, είναι επιτακτική ανάγκη, για ανθρωπιστικούς πλέον και όχι για πολιτικούς λόγους, να τροποποιηθούν οι διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που πλήττουν τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Όποιες κι αν είναι οι οικονομικές περιστάσεις, όσο μεγάλες και αν είναι οι έξωθεν πιέσεις που μπορεί να επικαλεστεί, δεν νοείται ελληνική κυβέρνηση που να μην μπορεί να διασφαλίσει τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια του κοινωνικού σώματος και αυτή επιτυγχάνεται με την άνευ όρων προστασία των πιο αδύναμων μελών του.

Στο πλαίσιο αυτό, με την παρούσα τροπολογία εξαιρούνται από τις μειώσεις των συντάξεων οι ανάπηροι ειδικών κατηγοριών (τυφλοί, παραπληγικοί, τετραπληγικοί, αιμορροφιλικοί, αιμοκαθαιρούμενοι, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, μεταμοσχευθέντες, κ.ά.) που ελάμβαναν επίδομα ανικανότητας καθώς και οι συνταξιούχοι δημοσίου με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. Όλοι οι ανωτέρω εξαιρούνται και από την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας.

Επιπροσθέτως, εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες ΑμεΑ που λαμβάνουν σύνταξη πλήρους γήρατος στη 15αετία και αποτελούν τις πιο βαριές κατηγορίες αναπηρίας καθώς και οι λαμβάνοντες πολύ χαμηλές συντάξεις αναπηρίας (ν.612). Εξαιρούνται γονείς που έχουν συνταξιοδοτηθεί με ευνοϊκές διατάξεις και εν γένει γονείς ατόμων με αναπηρία εφόσον βαρύνονται φορολογικά με αυτούς.

Εξαιρούνται επίσης από τις περικοπές στις αποδοχές τους και από την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας οι εργαζόμενοι με αναπηρία που έχουν προσληφθεί μέσω ειδικής νομοθεσίας και υπηρετούν στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Άλλωστε, αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί όλες τις μισθολογικές μειώσεις που έχουν επιβληθεί από την έξωθεν επιβαλλόμενη πολιτική και τον υπερβάλλοντα ζήλο των εγχώριων κυβερνήσεων. Αποκαθίσταται με αυτόν τον τρόπο η άνιση μεταχείριση που υφίστανται οι  ανάπηροι  εργαζόμενοι έναντι των  ανάπηρων συνταξιούχων. 

Επίσης, τροποποιείται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/18-11-2012) αφού τίθενται σε ισχύ βελτιωμένες οι διατάξεις του ν. 4093/2012, ούτως ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των γονέων ατόμων με βαριά αναπηρία και επαναφέρεται η διάταξη της παρ. 6 της υποπαραγράφου του ΙΑ.4, ώστε να χορηγείται επίδομα στους αναπήρους και στα τέκνα που συνταξιοδοτούνται λόγω θανάτου του γονέα, χωρίς όριο ηλικίας. Η προτεινόμενη τροπολογία αποτελεί το ελάχιστο που υποχρεούται να πράξει η Πολιτεία για να προστατέψει τους πιο αδύναμους πολίτες της.

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

 

1.       Αντικαθίσταται η περίπτωση δ. της υποπαραγράφου Β.3 του ν.4093/2012 ως εξής: «Εξαιρούνται των μειώσεων όσοι λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας του αρ. 54 του π.δ. 169/2007 ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 ή συνταξιοδοτούνται βάσει των νόμων 1897/2007 και 1977/1991 καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο τέκνο ή σύζυγο σε ποσοστό 67% και άνω».

2.       Μετά την υποπαράγραφο Β.4 του άρθρου 1 του ν.4093/2012 προστίθεται το εξής: «Εξαιρούνται  όσοι λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας του αρ. 54 του π.δ. 169/2007 ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 ή συνταξιοδοτούνται βάσει των νόμων 1897/2007 και 1977/1991 καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο τέκνο ή σύζυγο σε ποσοστό 67% και άνω και όσοι είναι άτομα με αναπηρία που έχουν προσληφθεί μέσω του ν. 1648/86 και του ν. 2643/98 και εργάζονται σε φορείς του δημοσίου, ΔΕΚΟ και φορείς ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού»

3.       Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 του άρθρου 1 του ν.4093/2012 ως εξής: «Εξαιρούνται τα άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 612/77 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 612/77 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει, οι συνταξιούχοι αναπηρίας λόγω κοινής νόσου, εργατικού ατυχήματος κ.ά, που έχουν συνταξιοδοτηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 1846/1951 όπως έχει αντικατασταθεί από τις διατάξεις του άρθρου 27 του  ν. 1902/90, γονείς που έχουν συνταξιοδοτηθεί μέσω των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3232/2005 και γονείς που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. Με την παρούσα διάταξη διατηρείται σε ισχύ το άρθρο 32 του ν. 3896/2010».

4.       Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 του ν. 4093/2012 παραμένει σε ισχύ και μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/18-11-2012).

5.       Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου 1 του ν.4093/2012 ως εξής:  «Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται τα πρόσωπα του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.  612/77 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει και γονείς που λαμβάνουν σύνταξη πλήρους γήρατος και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/94 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει». 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

Τρίτη, 8  Ιανουαρίου  2013

           

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Κουρουμπλής Παναγιώτης

 

Σταθάς Γιάννης

 

Τσουκαλάς Δημήτριος

 

Χαραλαμπίδου Δέσποινα