Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
09/01/2013

Κατάργηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και από τους συμβασιούχους πυροσβέστες -- Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών - Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Θέμα:  Κατάργηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και από τους συμβασιούχους πυροσβέστες, απλήρωτες θέσεις επιτυχόντων δοκίμων και υπολειτουργία του Π.Σ. λόγω μη έγκρισης αργιών – εξαιρέσιμων – υπερωριών - νυχτερινών.

Με συνοπτικές διαδικασίες έχετε αφαιρέσει –ως γνωστόν- το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από τους Π.Π.Υ. και από τους συμβασιούχους πυροσβέστες (ίσως το πιο επικίνδυνο επάγγελμα του ενιαίου μισθολογίου), ενώ ζητήσατε και την αναδρομική επιστροφή του εντός τριμήνου, για όσο διάστημα αυτό είχε χορηγηθεί εντός του 2012.

Σε απάντησή σας στην Π.Α.Β. 914/18-10-2012, αναφέρετε, ότι βάσει του 2/16519/0022/24-02-2012 (Φ.Ε.Κ. 465 Βʼ /24-02-2012) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, εμπίπτουν λόγω συνάφειας ειδικότητας στο ρυθμιστικό πεδίο της παραπάνω Κ.Υ.Α. κι ότι η αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου του Π.Σ. εξετάζει το ζήτημα της κατάρτισης και περαιτέρω προώθησης σχετικού σχεδίου Κ.Υ.Α για τη μελλοντική του επαναχορήγηση.

Παράλληλα, ο Γ. Γ. του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης, δεσμεύθηκε στις 14-11-2012 (ημέρα που έγινε η ένστολη διαμαρτυρία), πως την επόμενη κιόλας ημέρα θα έδινε εντολή να ξεκινήσουν οι ενέργειες, για έκδοση Κ.Υ.Α. για να χορηγηθεί εκ νέου το επίδομα σε όλους τους πυροσβέστες.

Σʼ ό,τι αφορά, στο θέμα της ανανέωσης του Π.Δ. 121/2007, για την απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών για 5 ακόμα χρόνια, ο κ. Γεωργιάδης υποσχέθηκε ότι οι σχετικές διαδικασίες θα είχαν ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών, προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό Π.Δ.

Εσείς κ. Υπουργέ Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, όλο το προηγούμενο διάστημα, είχατε πει, πως περιμένετε την έκδοση πράξης από τον αρχηγό του Π.Σ. το αργότερο ως τις 31-12-2012. Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, καθώς ο Δεκέμβριος έχει παρέλθει και η πράξη δεν έχει εκδοθεί.

Επίσης πέρασε και το πρώτο (από τα τρία) έτος ισχύος της Λίστας επιλαχόντων των Π.Π.Υ. και δεν εφαρμόστηκε ο Ν. 3938/2011, βάσει του οποίου θα γινόταν η κάλυψη κενών οργανικών θέσεων που προκύπτουν κάθε χρόνο στο Π.Σ.

Εξάλλου, όπως γνωρίζετε, έχουν ανακοινωθεί από τον περασμένο Οκτώβριο –με 7 μήνες καθυστέρηση – οι πίνακες επιτυχόντων για 725 δόκιμους Πυροσβέστες, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψής τους, παρά το γεγονός ότι μετέβησαν γι αυτό τον λόγο στην Αθήνα 4 φορές σε διάστημα ενός μήνα. Το 2012 παρήλθε, αλλά καμία εξέλιξη δεν υπάρχει και σʼ αυτό το θέμα.

Επίσης έληξε στις 31-12-2012 η ισχύς της διαταγής που ορίζει τον αριθμό των αργιών – εξαιρέσιμων –υπερωριών – νυχτερινών, κάτι που σημαίνει πως από 1-1-2013, το Π.Σ. υπολειτουργεί λόγω έλλειψης της δυνατότητας να χρησιμοποιεί το 35% της δύναμής του, που είναι 4000 Π.Π.Υ.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. α) Ποιες ενέργειες έχουν γίνει από μέρους σας και σε ποιες άλλες σκοπεύετε να προβείτε, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και να επαναχορηγηθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δικαιούχους πυροσβέστες;

    β) Ποιες είναι οι προθέσεις των συναρμόδιων Υπουργείων για την επαναχορήγηση του επιδόματος;

2. α) Τι προτίθεστε να πράξετε για την ανανέωση του Π.Δ. που αφορά στην απασχόληση των συμβασιούχων πυροσβεστών για μία ακόμη 5ετία;

    β) Γιατί ο αρχηγός του Π.Σ. δεν εξέδωσε πράξη, βάσει της οποίας προσλαμβάνονται οι συμβασιούχοι, έως τις 31-12-2012, ως όφειλε;

3. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόστηκε το σχετικό άρθρο του Ν. 3938/2011, για την κάλυψη του 50% των οργανικών θέσεων του σώματος το 2012 και τι προτίθεστε να πράξετε στο μέλλον;

4. Πότε θα προσληφθούν οι 725 επιτυχόντες δόκιμοι πυροσβέστες;

5. Θα εκδοθεί διαταγή για έγκριση που ορίζει τον αριθμό των αργιών – εξαιρέσιμων –υπερωριών – νυχτερινών; Αν ναι, πότε;

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Όλγα Γεροβασίλη

Δημήτριος Στρατούλης