Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
09/01/2013

Αποσπάσματα ομιλίας Δημήτρη Στρατούλη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Β' Αθήνας, στη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αποσπάσματα ομιλίας Δημήτρη Στρατούλη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Βʼ Αθήνας, στη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

 

Η κατάργηση και η συγχώνευση φορέων του δημοσίου οδηγεί στη διάλυση και την ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού κράτους. Να προσληφθούν στο ΙΚΑ οι επιτυχόντες του διαγωνισμού 8Κ του ΑΣΕΠ και νη μην απολυθεί κανείς εργαζόμενος του διαγωνισμού 9Κ του ΑΣΕΠ.

Οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις που προωθούνται από το νομοσχέδιο που συζητάμε δεν υπηρετούν την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δημοσίου, που τόσο το έχει ανάγκη ο λαός και η χώρα μας, ούτε την ανάγκη βεβαίως για ποιοτικότερες και επαρκέστερες υπηρεσίες του δημοσίου στο λαό, αλλά υπηρετούν, κατά τη γνώμη μας, ακριβώς τις απαιτήσεις της Τρόικας και πιο συγκεκριμένα τρεις απαιτήσεις της Τρόικας.

Η πρώτη απαίτηση της Τρόικας αφορά τον περιορισμό άνευ όρων του δημόσιου τομέα και των δημόσιων κοινωνικών δαπανών, παρά το γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας και οι δημόσιες δαπάνες στη χώρα μας ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας μας δεν υπερτερούν, αλλά υστερούν από το μέσοευρωπαϊκό όρο και αυτό το έχουν επιβεβαιώσει και διεθνείς οργανισμοί, αλλά ακόμα και πρόσφατες απογραφές, τις οποίες έκαναν οι μνημονιακές κυβερνήσεις, αφού πρώτα έφυγε η στάχτη που τα φιλικά τους media ήθελαν να ρίξουν στα μάτια και στις συνειδήσεις των πολιτών. Μέσω αυτού του περιορισμού του δημοσίου, η κυβέρνηση και η τρόικα ανοίγουν το δρόμο για να ιδιωτικοποιηθούν πολύ σημαντικές δραστηριότητές του.

Η δεύτερη απαίτηση της Τρόικας που εξυπηρετείται, είναι για περιορισμό της απασχόλησης στο δημόσιο που και αυτό, η απασχόληση δηλαδή στο δημόσιο, ως ποσοστό στη συνολική απασχόληση της χώρας δεν υπερτερεί, αλλά τελικά απʼ ό,τι φάνηκε κι από τις επίσημες μελέτες οι οποίες έγιναν, υστερεί από το μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Η τρίτη απαίτηση της Τρόικας που εξυπηρετεί, κατά τη γνώμη μας, είναι να τηρούνται με τον αυστηρότερο δυνατό τρόπο και μέθοδο και να επιβλέπονται οι μνημονιακές πολιτικές από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας κάθε ώρα, κάθε στιγμή μέσω της προτεινόμενης Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου. Αυτό που ισχυριζόμαστε, αποδεικνύεται κι από το γεγονός ότι οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις γίνονται στη βάση ισοπεδωτικών και οριζόντιων, ακατανόητων πολλές φορές και παράλογων κριτηρίων. Λέμε ακατανόητων και παράλογων, διότι βλέπουμε πολλές φορές και στο παρόν νομοσχέδιο, ότι ενοποιούνται φορείς με βάση αν μοιάζει η ονομασία τους, όχι αν μοιάζει το έργο τους ή αν είναι κοντά γεωγραφικά. Παρατηρούμε και ακραία φαινόμενα, φορέας που απέχει τη μισή Ελλάδα από τον άλλο ενοποιείται με κάποιον άλλο, με όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται για την εύρυθμη λειτουργία του μετά. Γίνονται λοιπόν αυτές οι συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μελέτες τεκμηρίωσης ή αξιολόγησης. Και να μην μας επικαλείται η Κυβέρνηση την αξιολόγηση που επέβαλε το άρθρο 35 του μνημονιακού νόμου 4024/2011 για τις υπηρεσίες του δημοσίου. Και να μην μας το επικαλείται για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αυτή η αξιολόγηση δεν τελείωσε ακόμα. Τώρα, τον Ιανουάριο θα παραδώσει έργο. Αλλά ακόμη και να είχε τελειώσει γιʼ αυτούς τους φορείς που προτείνεται η συγχώνευση ή η κατάργησή τους, αυτή η αξιολόγηση αφορά δουλειά η οποία έγινε μέσα σε ένα πολύ γκρίζο περιβάλλον αδιαφάνειας, μυστικότητας, από αγνώστου ταυτότητας ξένες ιδιωτικές εταιρείες, με άγνωστο επίσης τίμημα για τη δουλειά τους και με αμφιβόλου αξιοπιστίας επιστημονικές μεθόδους, με αποκλεισμό και των συνδικάτων των εργαζομένων αυτών των φορέων, αλλά και των ίδιων των διοικήσεων αυτών των φορέων από τη συζήτηση για την αξιολόγησή τους και με μεθόδους και πρακτικές που αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες αξιολόγησης δεν θα τολμούσαν καν να εφαρμόσουν στις χώρες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται. Δεν θα τολμούσαν καν να κάνουν τέτοιες προτάσεις για το δημόσιο τομέα αυτών των χωρών.

Δεύτερη παρατήρηση. Οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις που γίνονται με βασικό κριτήριο τη μείωση των δημόσιων δαπανών και προτείνονται σε αυτό το νομοσχέδιο εντείνουν τα προβλήματα που υπάρχουν στην εξυπηρέτηση του λαού και ιδιαίτερα στον τομέα κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, που με αυτόν τον τρόπο συρρικνώνεται δραματικά, αλλά και της έρευνας, η οποία δέχεται βαρύτατο πλήγμα και μαζί της και η δυνατότητα ανάπτυξης της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι μας έχουν στείλει επιστολές σε όλους τους Βουλευτές όχι μόνο τα σωματεία, οι σύλλογοι των εργαζομένων στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, αλλά μας έχουν στείλει και οι ίδιες οι διοικήσεις αυτών των ερευνητικών φορέων και μας επισημαίνουν τις βαρύτατες συνέπειες που θα έχει όχι μόνο για την έρευνα, αλλά και για την ίδια την πιθανότητα κάποια στιγμή η χώρα μας να κάνει αυτό που της αξίζει, δηλαδή να πάει σε μία οικονομική, κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση.

Παρατήρηση τρίτη. Δίνεται νέο χτύπημα στη δημοκρατία, στην ήδη κουτσουρεμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία στη χώρα μας, αφού με την προτεινόμενη Γραμματεία Συντονισμού του κυβερνητικού έργου ενισχύονται πάρα πολύ οι πρωθυπουργικές λειτουργίες και εξουσίες σε βάρος άλλων θεσμικών οργάνων και το καθεστώς εξουσίας γίνεται περισσότερο πρωθυπουργοκεντρικό, γίνεται περισσότερο συγκεντρωτικό, γίνεται περισσότερο αυταρχικό, εάν μάλιστα πάρουμε υπ' όψιν μας και την προωθούμενη κατάρτιση νόμων όχι μέσα από τις διαδικασίες της Βουλής, αλλά με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και εάν πάρουμε υπ' όψιν μας και την καταστολή, η οποία έχει ενταθεί.

Τέταρτη παρατήρηση. Δημιουργούνται νέα σοβαρά προβλήματα στους εργαζόμενους αυτών των φορέων με δυσμενείς αλλαγές του εργασιακού και ασφαλιστικού καθεστώτος που τους διέπει και κυρίως σε αυτούς που μετακινούνται από φορέα σε φορέα, με μειώσεις μισθών, με μετακινήσεις μακριά από τις οικογένειές τους, που κυριολεκτικά τις διαλύουν.

Πέμπτη παρατήρηση. Οι διατάξεις για τις διαθεσιμότητες ή απολύσεις θα επεκταθούν στους εργαζόμενους αυτών των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων φορέων ως υπεράριθμους πλέον, αφού συγχωνεύονται ή καταργούνται. Και εδώ θέλω να επισημάνω και ακραία φαινόμενα, κύριε Υπουργέ. Είδαμε με τις διαθεσιμότητες να προωθείται αυτή η διαδικασία ακόμα και στο ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, και να αφαιρείται και από εκεί προσωπικό σαράντα επτά εργαζομένων που μπήκαν σε διαθεσιμότητα, όταν όλοι αναγνωρίζουν -όλοι μα όλοι και όλες οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου- ότι θέλει ενίσχυση για να ελέγχει το αν εφαρμόζεται ή όχι η εργατική νομοθεσία μέσα στις επιχειρήσεις που έχουν γίνει εργασιακά κάτεργα και όχι χώροι εργασίας. Ή είδαμε να μετακινούνται από τον ΟΣΕ, να μετατάσσονται από τον ΟΣΕ χιλιάδες εργαζόμενοι, μετά την μετάταξή τους σε άλλους φορείς να μπαίνουν σε διαθεσιμότητα, την ίδια ώρα που ο ΟΣΕ ζητάει ενίσχυση με προσωπικό.

Αυτά που λέμε δεν τα λέμε γιατί υπερασπιζόμαστε το δημόσιο που οικοδόμησαν οι δικομματικές και μνημονιακές κυβερνήσεις, με τους πελατειακούς μηχανισμούς, τη γραφειοκρατία, την αναποτελεσματικότητα και που το χρησιμοποιούσαν είτε ως λάφυρο, όταν κέρδιζαν τις εκλογές, είτε για την εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων. Πιστεύουμε ότι με τους αγώνες και την ψήφο του λαού η μνημονιακή Κυβέρνηση θα φύγει, και θα φύγει γρήγορα, πριν ολοκληρώσει και την καταστροφή του δημόσιου τομέα και του κοινωνικού τομέα, και θα ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για μία αριστερή κυβέρνηση που θα εκσυγχρονίσει και θα εκδημοκρατίσει το δημόσιο με κριτήριο τη συμβολή του στην ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την ποιοτική και επαρκή εξυπηρέτηση των πολιτών, τη δημοκρατική και κοινωνικά ελεγχόμενη λειτουργία του δημόσιου τομέα και τις αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις και μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.

 

   Με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 8Κ/2008 διενεργήθηκε διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων σε διάφορους φορείς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 διενεργήθηκε διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων στην Αγροτική Τράπεζα. Οι επιτυχόντες της 8Κ/2008 για το ΙΚΑ δεν έχουν έως σήμερα διορισθεί, πλην ορισμένων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, παρόλο που δημοσιεύθηκαν πίνακες διοριστέων, ενώ 500 επιτυχόντες της 9Κ/2008, έπειτα από την  άρνηση της Αγροτικής Τράπεζας να τους προσλάβει, διορίστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει του άρθρου 12 του Νόμου 3899/2010. Οι επιτυχόντες της 8Κ/2008 προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και το Διοικητικό Εφετείο αποφάσισε την άμεση απόλυση των 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ, επειδή έκρινε ότι παραβιάζεται το άρθρο 4 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την ισότητα μεταξύ των πολιτών.

          Με τις προτεινόμενες διατάξεις της τροπολογίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θεραπεύεται η άδικη μεταχείριση των επιτυχόντων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2008, οι οποίοι έως σήμερα δεν έχουν διορισθεί, και αποκαθίστανται οι διορισμένοι επιτυχόντες της προκήρυξης ΑΣΕΠ 9Κ/2008.

          Οι προτεινόμενες διατάξεις της τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ γίνονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος το οποίο απαιτεί την πλήρη και επαρκή στελέχωση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ιδίως και βάσει των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα στις υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, των ΚΕΠΑ και του ΕΟΠΥΥ. Η προτεινόμενη λύση αναγνωρίζει τις μεγάλες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκρίνοντας την άμεση στελέχωση και από την προκήρυξη 8Κ/2008 και από την 9Κ/2008.

          Συγκεκριμένα, υπάρχει δραματική έλλειψη προσωπικού στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες που απονέμουν τις συντάξεις. Ο αριθμός αιτήσεων απονομών σύνταξης που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα μέχρι 30-9-2012, ανέρχεται σε 85.300 περίπου αιτήσεις για κύρια σύνταξη και 71.659 για επικουρική. Ο μέσος χρόνος αναμονής μέχρι εκδόσεως της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης φθάνει τους έντεκα μήνες για υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αττικής και Πειραιά και δέκα μήνες για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εάν, λοιπόν, ξαφνικά αποστερηθεί η διοικητική υποδομή του ΙΚΑ τους εργαζόμενους διορισμένους της προκήρυξης 9Κ, θα καταστεί αδύνατη η διοικητική διεκπεραίωση των βασικών του λειτουργιών. Αντίθετα, οι υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, θα πρέπει να ενισχυθούν με την πρόσληψη των επιτυχόντων της προκήρυξης 8Κ/2008.

          Ταυτόχρονα, οι εισπρακτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες που είναι τόσο κρίσιμες για την οικονομική βιωσιμότητα του μεγαλύτερου ασφαλιστικού ταμείου της χώρας μαστίζονται από υποστελέχωση με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

          Επιπροσθέτως, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα με τα ΚΕ.Π.Α, τα κέντρα τα οποία διαπιστώνουν και αξιολογούν την αναπηρία στα άτομα με αναπηρία. Εξήντα χιλιάδες περίπου άτομα με αναπηρία, είναι εγκλωβισμένα για πάρα πολλούς μήνες μέχρις ότου βγουν οι αποφάσεις που θα αξιολογήσουν και θα εκτιμήσουν την αναπηρία τους, με αποτέλεσμα για όλους αυτούς τους μήνες να στερούνται τη σύνταξή τους, να στερούνται τα προνοιακά τους επιδόματα και την υγειονομική τους περίθαλψη. Τα προβλήματα οφείλονται και στην έλλειψη διοικητικού προσωπικού, πέραν των ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

          Η αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των επιτυχόντων της προκήρυξης 8Κ/2008 ΑΣΕΠ με την άμεση πρόσληψή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αίρει και τους λόγους ακύρωσης των διορισμών των επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ/2008 ΑΣΕΠ, διότι θεραπεύεται η παραβίαση του άρθρου 4 του Συντάγματος και έτσι δεν απολύεται κανείς και καμία τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επισυνάπτουμε την τροπολογία-προσθήκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Η προτεινόμενη τροπολογία-προσθήκη:

Άρθρο 1

«Οι πράξεις διορισμού των υπαλλήλων, επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ/2008, οι οποίοι διορίστηκαν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Νόμου 3899/2010, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη άλλου νόμου ή δικαστικής απόφασης, δεν ανακαλούνται»

Άρθρο 2

«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010, ολοκληρώνεται η διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων σε θέσεις τακτικού προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), κατόπιν διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με την υπʼ αριθ. 8Κ/2008 προκήρυξη (ΦΕΚ 508/τ.ΑΣΕΠ/6-10-2008) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων τακτικού προσωπικού σε διαφόρους φορείς του δημοσίου τομέα, μεταξύ των οποίων και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν στα υπʼ αριθ. 412/τ.Γʼ/19-5-2010 και 1180/τ.Γʼ/13-12-2010 Φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, για τις κατηγορίες ΠΕ και ΔΕ αντιστοίχως, και οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν διορισθεί σε θέση της κατηγορίας τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».